Vårt oppdrag

Samle, systematisere og formidle bruker- og pårørendekunnskap

Les mer

Forskeren forklarer

Forskeren forklarer: TUD er en hindring for sosial integrering

Les mer

"Levd liv"-antogien

1000 jubileumsbøker i hus

Les merNyheter

Se alle nyheter i vårt nyhetsarkiv

Fokus på barns erfaringer med tvang

God kommunikasjon med barna og god kjennskap til barnas reaksjonsmønstre er sentralt for å forebygge tvang. Det kom frem i Barneombudets rapport «Grenseløs omsorg – bruk av tvang mot barn i barn..

Les mer

Levd liv-antologien: Diagnoser som kunnskap

De fleste mennesker vil tenke slik: er man syk, er rett diagnose helt avgjørende for å få riktig og god behandling. Feil diagnose kan sågar gi katastrofale konsekvenser. I deler av medisinen kan d..

Les mer

Fra Twitter