Vårt oppdrag

Samle, systematisere og formidle bruker- og pårørendekunnskap

Les mer

Forskeren forklarer

- Håp ser ut til å være viktig for de med psykisk helse- og rusproblemer

Les mer

Boktips

Trening kan redusere helsemessig havari

Les merNyheter

Se alle nyheter i vårt nyhetsarkiv

ÅPENHETSPRISEN: Fristen for å foreslå kandidat til prisen er 1. september, sier prosjektleder Le Hang Duong.

 Setter pris på åpenhet

Det å skape åpenhet om psykisk helse er viktig og derfor deler Mental Helse i samarbeid med Verdensdagen for psykisk helse ut pris også i år. Denne gang blir det stor markering på Nationaltheatre..

Les mer

Kommentarer:
ERFARINGSKOMPETANSES TEAM: Seniorrådgiverne Tone Larsen Hoel, Eva Svendsen og Eskil Skjeldal samt medieansvarlig Thomas Øverbø(bak f.v.) samt prosjektansvarlig Anne Lisbeth Odinsen(f.v.), administrasjonsansvarlig Anne Cathrine Thommesen, daglig leder Hilde Hem og kommunikasjonsansvarlig Astrid Borchgrevink Lund treffer du på i Skien eller på arrangementer rundt om i landet.

Velkommen inn – se video

-Vår viktigste oppgave å oppdage og fremme kunnskap som kommer fra brukere- og pårørendes erfaringer. I jubileumsåret ønsker vi nettopp å fortelle om hva vi ved Nasjonalt senter for Erfaringsko..

Les mer

Kommentarer:

Videoreportasjer

ERFARINGSKOMPETANSES TEAM: Seniorrådgiverne Tone Larsen Hoel, Eva Svendsen og Eskil Skjeldal samt medieansvarlig Thomas Øverbø(bak f.v.) samt prosjektansvarlig Anne Lisbeth Odinsen(f.v.), administrasjonsansvarlig Anne Cathrine Thommesen, daglig leder Hilde Hem og kommunikasjonsansvarlig Astrid Borchgrevink Lund treffer du på i Skien eller på arrangementer rundt om i landet.

Velkommen inn – se video

Sosiale delinger: | Kommentarer:

VENTELISTER: Pasientene kommer fra hele landet og vi har 300 på venteliste, sier daglig leder ved Hurdalssjøen recoverysenter, Ole Andreas Underland.
(Foto: Thomas Øverbø)

Trenger valgfrihet

Sosiale delinger: | Kommentarer:

PRIORITERING: Pasientens stilling fortsatt må styrkes. 
(Foto: Per Åge Eriksen)

Jobber for felles mål

Sosiale delinger: | Kommentarer:

TRENG MIDLAR: - Vi håper det vert satt av nok midlar til brukarorientert forsking og at alle dei tiltaka som no vert satt i verk, blir grundig evaluerte over lengre tid, sa seniorrådgiver Eva Svendsen. (Foto: Per Åge Eriksen)

Etterlyser meir forsking

Sosiale delinger: | Kommentarer:

Se flere

Fra Twitter