Vårt oppdrag

Samle, systematisere og formidle bruker- og pårørendekunnskap

Les mer

Forskeren forklarer

-Behandlingapparatet må hjelpe brukerne til å finne sin egenkraft, og ta den i bruk i tilfriskningen

Les mer

Boktips

Feirer jubileum med antologi

Les merNyheter

Se alle nyheter i vårt nyhetsarkiv

IKKE EGET FAG: -Folkehelse og livsmestring skal ikke være et eget fag, men høre naturlig hjemme i fagene, mener kunnskapsministeren.(Foto: Anne-Sofie Holter, Kunnskapsdepartementet)

Livsmestring i alle fag

- Folkehelse og livsmestring har både et individuelt perspektiv og et samfunnsmessig, sosialt perspektiv. Elevene skal utvikle kunnskap, ferdigheter og holdninger for å kunne mestre livene sine og f..

Les mer

Sosiale delinger: 23 | Kommentarer:
INVITERER: Hilde Hem og Thomas Øverbø håper på stor deltakelse når Nasjonalt senter for erfaringskompetanse inviterer til samling på Litteraturhuset i Oslo i august. (Foto: Astrid Borchgrevink Lund)

Vil finne kunnskapshull

-Vi har en nasjonal oppgave i å bidra til å hente inn og spre kunnskap fra brukere og pårørende. Derfor leter vi kontinuerlig etter ny kunnskap gjennom ulike arbeidsmåter og samarbeidsarenaer. Vi..

Les mer

Sosiale delinger: 44 | Kommentarer:

Videoreportasjer

PRIORITERING: Pasientens stilling fortsatt må styrkes. 
(Foto: Per Åge Eriksen)

Jobber for felles mål

Sosiale delinger: 24 | Kommentarer:

TRENG MIDLAR: - Vi håper det vert satt av nok midlar til brukarorientert forsking og at alle dei tiltaka som no vert satt i verk, blir grundig evaluerte over lengre tid, sa seniorrådgiver Eva Svendsen. (Foto: Per Åge Eriksen)

Etterlyser meir forsking

Sosiale delinger: 110 | Kommentarer:

TYDELIGE KRAV: Vi krever at de holder fristen, sa statssekretær Anne-Grete Erlandsen på Erfaringskompetanses paneldebatt.
(Fotos: Per Åge Eriksen)

Krever at fristen skal holdes

Sosiale delinger: 173 | Kommentarer:

HÅNDBOKA KLAR: Endelig er håndboka for brukeransettelser klar, konstaterer prosjektleder Anne Lisbeth Odinsen fornøyd. (Foto: Astrid Borchrevink Lund)

Bok om nybrottsarbeid

Sosiale delinger: 132 | Kommentarer:

Se flere

Fra Twitter