-Vi brenner for jobben, sier Ruben Grytten og Kari Jasinski som er pårørendeansvarlig i Sarpsborg kommune.

- Hvorfor involvere pårørende? Jo, for det første fordi de bærer på viktig kunnskap, sa helse- og omsorgsminister Bent Høie på Pårørendekonferansen 2015.

-Beate Tveten deler viktig kunnskap både fra pårørendeperspektivet, men også hva datteren Kamilla som rusavhengig hadde av meninger, sier Tom Runar Bergane, seniorrådgiver Erfaringskompetanse.

Bibliotek

Søk i den nasjonale samlingen for bruker og pårørendekunnskap her:

Vi bruker søketjenesten Oria.


Hva kan du bruke biblioteket vårt til?

Vi har fått tilbakemeldinger fra:

  •  Studenter, undervisningspersonell og forskere som bruker materialet vårt til case i sine studier, oppgaver og i undervisningen.
  •  Helsepersonell, Nav-ansatte og tjenesteutøvere som mener samlingen vår gir en mulighet til å øke sin egen brukerkunnskap.
  •  Brukere og pårørende som sier det gjør godt å lese historier om andre i lignede livssituasjoner. Å lese om erfaringer fra andre brukere og pårørende kan gi håp.

Samlingen inneholder bruker- og pårørendekunnskap fra psykisk helsefeltet. Vi har subjektive bruker- og pårørendeerfaringer, brukerundersøkelser, faglitteratur, forskning, bøker, filmer, dikt, rapporter, artikler, essays osv. Biblioteket er et nasjonalt fagbibliotek som både har digitale ressurser og ei fysisk samling.

Ønsker du å låne fra oss?

Ta kontakt på bibliotek@erfaringskompetanse.no Vi sender gratis over hele landet

Ønsker du selv å dele dine erfaringer fra psykisk helsefeltet?

Les mer om hvordan du kan bidra her. Les hva andre har delt: Brukererfaringer og Pårørendeerfaringer

Søketips

• For mest mulig presise søk, bruk emneordene fra den alfabetiske listen. Du kan kombinere så mange emneord du vil. Eksempel: Medarbeider med brukererfaring Rapporter
• Søke etter tekster, filmer, dikt etc skrevet av mennesker med erfaringer fra psykisk helsefeltet: Bruk emneordet Personlig bidrag (+ eventuelt et emneord fra den alfabetiske oversikten nedenfor). For eksempel Personlig bidrag Bipolar lidelse.

Kategorier:

BarnebøkerBrukererfaringer , Brukerundersøkelser , Brukerveiledning , Dikt, Doktorgradsavhandlinger , Essays, Evalueringsmetoder , Eventyr , Filmer , Foredrag , Forskning , Kronikker , Lover og regler , Masteroppgaver , Musikk , Noveller , Offentlige publikasjoner , Personlig bidrag , Praksiseksempler , Pårørendeerfaringer , Rapporter , Romaner , Statistikker , Studentoppgaver , Studier , Tidsskrifter

Emneord (direkte søk):

A

B

B

ADHD
Alkohol
Angst
Aktivitet og fritid
Alternativ behandling
Akuttpsykiatri
Arbeid
Asperger
Autisme

Barn og unge
Barn som pårørende
Barndom
Bedringsprosesser
Behandlinger
Bipolar lidelse
Bolig
Brukeransettelser
Brukere med omfattende tj. behov
Brukeropplæring
Brukerorganisering
Brukerrepresentanter

Brukermedvirkning
Brukermedvirkning i forskning
Bruker-spør-bruker
Brukerstyring
Brukerstyrt tilbud
Brukerundersøkelser
Brukerutvalg
BUP

     

D

E

F

Depresjon
Diagnoser
Diskriminering
Dobbeltdiagnoser
DPS
Dramaterapi
Drømmeterapi
Dyreterapi
Døden

ECT
Eldre og psykiske vansker
Elektrosjokk
Empowerment
Erfaringskonsulenter
Etikk
Ettervern

Familie og nettverk
Familiekonstellasjoner
Familieterapi
Fastleger
Fattigdom
Fengsel
Flerkulturelle
Flyktninger
Fobier
Forebyggende arbeid
Funksjonshemmede
Fysisk aktivitet
Fødselsdepresjon

     

G

H

I J

God hjelp i brukerperspektiv
Gruppeprosesser
Gruppeterapi

Hageterapi
Hallusinasjoner
Helsearbeidere
Homofili
Humor
Hverdagsliv
Hypnoterapi

Incest
Inkludering
Innvandrere
Institusjon
Journaler
Jul

     

K

L

M

Kompetanseutvikling
Kommunale helsetjenester
Kommunikologi
Kognitiv terapi
Konflikter
Kosthold
Krenkelser
Krisehjelp
Kropp og sinn
Kunnskapssyn
Kunst og kultur
Kunst- og uttrykksterapi
Kunstterapi
KOR

Lavterskeltilbud
Legemidler
Legerollen
Leketerapi
Lightning process
Likemannsarbeid
Livskriser
Lobotomi

Makt
ME
Medarbeider med brukererfaring
Medforskere
Medikamenter
Menneskerettigheter
Mestring
Metadon
Miljøterapi
Mindfulness
Minoriteter
Mobbing
Musikkterapi
MST
Møteplasser

     

N

O

P

Narrativ terapi
Narkolepsi
NAV
Nettverksarbeid
Nevrologi

Omsorgssvikt
Opplevelse av kvalitetsutvikling
Opplevelse av lidelsen
Opplevelse av organisering
Opplevelse av tjenester
Opptrappingsplanen
Organisering
Overgrep

Personlig utvikling
Personlig økonomi
Personlighetsforstyrrelser
Personvern
Placeboeffekt
Psykebil
Psykedelika
Psykisk helsearbeid
Psykofarmaka
Psykoser
Psykososialt arbeid
Pårørende
Posttraumatisk StressSyn.
Praksiseksempler
Psykiatrisk testament
Psykoterapi

     

Q

R

S

Qigong

Recovery
Rehabilitering
Relasjoner
Religion
Religionsterapi
Rus
Rus og psykisk helse

Samer
Samliv
Samtaleterapi
Schizofreni
Samhandling
Seksualitet
Seksuelle overgrep
Selvhjelp
Selvorganisert selvhjelp
Selvmord
Selvskading
Sensitivitet
Sjiraffspråket
Skjerming
Skriveterapi
Sosialt nettverksarbeid
Spesialhelsetjenesten
Spilleavhengighet
Spiseforstyrrelser
Stemmehøring
Stigmatisering
Stumhet
Sykdomsforståelse

     

T

U V W

Å

Tankefeltterapi
Terapi
Terapeutrollen
Tourettes syndrom
Tvang
Tvangshandlinger
Tvangstanker
Traumer

Ungdommer
Utdanning
Vendepunkt
Voksenpsykiatri
Vold

Åpne samtaler

Facebook:

Ny forskning avslører at 76 prosent av norsk barnevernsungdom har en alvorlig psykisk diagnose. Nå erkjenner barneministere Solveig Horne at oppfølgingen av disse barna har vært for dårlig.

Ansatte og ledere i flere kommuner i Vesterålen er opprørte over at spesialisthelsetjenesten ikke lenger samhandler med dem om hjelp til personer med alvorlige og langvarige psykiske helse og rus-lidelser.

Ny forskning viser at undervisning i psykisk helse kan minske risikoen for selvmord, men det er ikke obligatorisk i norsk skole. Nå har helsesøstrene laget sitt eget opplegg til ungdomsskolene i Sandefjord.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern - Logg inn

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.