Psykiater Ewa Ness er bekymret for store forskjeller i bruk av psykiatrisk legemidler på sykehusene

De fleste som fullfører får jobb og bidrar positivt

Nå kan du søke på tema under bruker- og pårørendehistorier

Pasienttekster kan ha medisinsk nytte mener forskere

- Det å være menneske er å ta innover oss at det er fullt av motbakker.

Pårørende er lojale mot sin kjære og mot fagfolkene, men ofte ikke mot egne behov

Det er grunn til å være varsom når det gjelder langtidsbehandling med antipsykotisk medisin

Ønsker et mer brukervennlig system som møter folk med psykose i den hensikt å ta vare på kropp og sjel

Vi trenger mer kunnskap og oppmerksomhet om alternative behandlingsformer innen psykisk helse

Hva handler brukermedvirkning egentlig om?

Brukerbevegelsens ønsker døgnbaserte medisinfrie behandlingstilbud

Inviterer til dialoger om medisinfrie behandlingstilbud i psykisk helsevern

Unik undersøkelse om krenkelse innen psykisk helsevern

Nyheter

Liv Skree har egen erfaring som pasient under tvunget psykisk helsevern. Med et tillitsverv i brukerorganisasjonen We Shall Overcome (WSO) ønsker hun sammen med flere organisasjoner medisinfrie behandlingstilbud ved alle helseforetak.

- Helse- og omsorgsdepartementet har vært tydelig i sine styringsinstrukser om at det skal etablerer medisinfrie behandlingstilbud. Nå vil vi i større grad integrere det som er kunnskapsbasert av slike metoder, sier Cecilie Daae, assisterende direktør i Helsedirektoratet.

- Når man snakker uten sinne og bitterhet blir man lettere hørt og tatt på alvor. Slipp tak i det som har vært vondt og vanskelig, oppfordrer Linda Garvik, som i dag er ansatt i et bofellesskap i Bergen

Erfaringer

Videoreportasjer

Facebook:

I år feirer vi grunnlovsjubileum i Norge, og i den sammenheng er det naturlig å skue både bakover og fremover. Å huske hvem vi er handler om å finne sin vei – enten det handler om å bli det landet vi har muligheter for å være – eller det handler om den enkelte i møte med seg selv og sine relasjoner og  nettverk.

Historien om bien og blomsten er historien om hvordan liv skapes. Vår eksistens er helt avhengig av bier og humler, men nå er disse utrydningstruet.

"Så fantastisk å få lov til å reise denne merkelige, morsomme, triste, glade, rare, underfundige reisen gjennom livet med deg." Slik står det skrevet på tekoppen min, og det er kunstneren Bjørg Thorhallsdottir som på denne måten uttrykker ulike opplevelser av livet.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPrivacy - Log in

This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.