Doping påvirker både kroppen og den psykiske helsa

Nytt ekspertrådet for personlighetsforstyrrelser

- Mange pasienter opplever at helsepersonell ser den psykiske diagnosen lenge før somatikken

- I min nye jobb vil jeg gjøre en innsats for at hverdagen blir enklere for psykisk syke.

Bloggpost fra "Lucky" Linda Persen

- Det å spille teater er gir meg en helt annen rus enn den jeg opplevde før.

Doktorgradsavhandling om foreldrerollen og betydningen av kjærlighet.

God hjelp til mennesker med alvorlig psykisk lidelse og rus

- For mange er psykiatrien full av myter og fordommer

- Ansiktene gir de forskjellige lidelsene et vanlig «menneske-i-gata-ansikt»

- Det snudde da jeg ble kjent med angsten

Vekst etter traumar - om å få større medkjensle med seg sjølv

- Vi ønsker å utvikle et rausere lokalmiljø som rommer mangfold

Hva slags opplærings- og veiledningsbehov er ikke dekket?

Boka er ment å inspirere til nytenkning uten å skille lag med de grunnleggende verdiene i hjelpekunsten.

Nyheter

«Vi har gleden av å tilby deg kunnskap og erfaring fra våre dyktige erfaringsformidlere», skriver Stavanger universitetssjukehus på sin nettside. 15 personer med erfaring fra psykiske helseproblemer blir presentert. - Dette bidrar til å redusere stigma, sier initiativtaker og erfaringskonsulent Målfrid J. Frahm Jensen.

- Det snudde da jeg ble kjent med angsten. Først da klarte jeg å se utover. Angsten er der fortsatt, men nå har jeg kontroll på den, sier Anette Eiris som gikk på sin første smell i 2004. Nå har hun startet egen bedrift og jobber daglig med å ikke gå i gamle spor.

I løpet av dei siste åra har det kome utallege sjølhjelpsbøker om trening i oppmerksomt nærvær. Likevel er dette ei unik bok fordi den er grundig forankra i den erfaringskompetansen som begge forfatterane deler raust frå.

Erfaringer

Videoreportasjer

Facebook:

Europarådet kritiserer Noreg for omfattande bruk av tvang i psykiatrien og meiner tvungen elektrosjokkbehandling kan vera i strid med menneskerettane. Trist og alvorleg, meiner Rådet for psykisk helse.

Ny forskning avslører at 76 prosent av norsk barnevernsungdom har en alvorlig psykisk diagnose. Nå erkjenner barneministere Solveig Horne at oppfølgingen av disse barna har vært for dårlig.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPrivacy - Log in

This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.