-Vi er opptatt av involvering og brukermedvirkning. Men når det kommer til stykket møter vi mennesker med merkelapper, skjemaer og prognoser. Hva skal til for at vi får utvidet vår forståelse, spør Erfaringskompetanses seniorrådgiver Tom Runar Bergane foran årets Toppmøte «Med rett til å være, med rett til å styre».

-Det som driver meg er blant annet kampen mot urettferdighet, mot makthierarkiet, mot avmakt, tvang og manglende brukermedvirkning, sier vinner av Tabuprisen Målfrid J. Frahm Jensen. Prisen er en heders- og ærespris fra Rådet for psykisk helse som ble stiftet for 20 år siden.

Nærmere 400 deltakere håper arrangørene å samle til årets Amaliedager. – Vi har store forventninger til vår brukerstyrte fagkonferanse, sier Aage Reitan i Aurora.

Kronikker

Her presenterer vi våre kronikker i ulike temaer.

Som nyutdannet sosionom fra Høgskolen i Lillehammer i 2007 var brukermedvirkning det temaet jeg kjente jeg brant ekstra for. For meg var brukermedvirkning noe som alle sosialarbeidere skulle legge vekt på i møte med pasienter og deres pårørende.

 

Glasset med fargestifter som har stått på bordet fra da jeg jobbet med barn som pårørende, er etter hvert blitt noe av den beste beskrivelsen jeg har på mitt arbeid som erfaringskonsulent. Jeg kom ikke til et blankt ark, men det var et langt lerret å bleke, mange historier, erfaringer og drømmer.

Jeg har tidligere jobbet i godt over ti år i Mental Helse, og det sitter i ryggraden: Bruken av tvang i det psykiske helsevern må reduseres og bare brukes unntaksvis. Denne sommeren var unntaksvis i vår familie.

Da jeg først fikk diagnosen bipolar lidelse, ble jeg ensom på sekundet. Ikke det at jeg ikke har mange mennesker rundt meg, venner, familie, men jeg hadde noe annet. Noe ikke de hadde. Jeg lurte på hvor annerledes jeg var, om jeg var en del av arten menneske, om jeg kunne leve godt med dette. Spørsmålene var mange.

Mange ser et paradoks i at alternativ behandling til tross for mangelfull dokumentasjon omsetter for milliardbeløp årlig.

I midten av januar var jeg på konferanse om psykisk helse i Trondheim. Det er en stor konferanse som samler mange fagfolk, brukere og andre som er opptatt av feltet. Det er bra. Det er likevel noe som skurrer litt for meg på slike konferanser. Det er noe som gjør at jeg faktisk begynner å bli ganske lei dem.

Seksualforbryteren ble dømt i tingretten, men frifunnet i lagmannsretten. Da hadde samfunnet gjort sitt. Den indre smerten offeret og offerets mor ble påført av stefarens svik mot en liten jente som ikke klarte å gjøre motstand, må de bære med seg resten av livet.

Alle har ansvar for egen helse og seg selv, men hvordan kan vi ta det ansvaret når ikke myndighetene tar ansvar for hva de leverer?

Å be om hjelp når du sliter er for mange svært vanskelig. Det kan være skam knyttet til det å besøke psykolog. Tenk hva de kan finne ut? Derfor har lav terskel høy verdi.

Sykeliggjør vi normalresponser? Er det i såfall tillært? Og hvilken rolle spiller negative forventninger?

Sykefravær knyttet til psykiske lidelser i Norge har økt med 20 prosent de siste ti årene.  Fravær grunnet lettere psykiske lidelser har økt med 145 prosent på landsbasis i den samme perioden.

For litt siden fikk jeg anledning til å være bidragsyter på et seminar  for minoritetskvinner arrangert av Seema. Målet deres er å styrke kvinnene for slik å åpne dører på arbeidsmarkedet. Målet mitt er å vise mennesker i hvilke grad de kan være med å styrke seg selv.

Vi har pårørande som fortel at den unge har tatt kontakt med hjelpeapparatet og bede om hjelp, men fått til svar at dei må ringe igjen seinare. Den unge har tatt livet sitt i ventetida, skriv Erfaringskompetanses rådgiver Eva Svendsen i denne kronikken.

Onsdag 22.august 2012 deltok jeg i en paneldebatt i Litteraturhuset i Oslo i forbindelse med avslutningen av  Amaliedagene 2012.. Temaet var: Trenger vi diagnosene i psykiatrien?

Den dårlige nyheten er at det kommer grå dager. Den gode nyheten er at du kan komme styrket ut, skriver Live Landmark i denne kronikken.

Stemmene fra innsiden er viktige stemmer. Det må ryddes større plass til de stemmene. En maktforskyvning er nødvendig.

Det hjelper ikke hvor mye du prøver, hvis jeg ikke opplever at det virker. Noe mer selvsagt kan ikke sies om hjelp. Uansett hvilken hjelp det er. Selv har jeg jobbet med å forsøke å hjelpe rusavhengige. Det var utfordrende og ga dyrkjøpte erfaringer. Noen kostet det livet.

Som natt og dag? Spør Reidun Norvoll og Tonje Lossius Husum når de skal titulere sin litteraturstudie om forskjeller i hvordan ansatte som utøver tvang og brukere som har negative opplevelser knyttet til erfaringer med tvang, beskriver erfaringene med tvang. Tvang i psykisk helsevern er et tema som vekker sterke følelser både hos brukere som har opplevd tvang og hos ansatte som har utøvd tvangsbruk.

Det er lett å miste ”gangsynet”, også for faglige eksperter, når Anders Behring Breivik skal ha sin rettergang. Vi kan sikkert fylle en hel side med navn på psykiatere, kliniske psykologer, og andre helsefagarbeidere som diagnostiserer eller ”friskmelder” Breivik i avisene, uten å ha møtt - eller vekslet et eneste ord med – ham.

Noen ganger svever jeg. Alt er vakkert, fargene er sterke, og solens lys gir glede. Den intense lykken er der.

Facebook:

Europarådet kritiserer Noreg for omfattande bruk av tvang i psykiatrien og meiner tvungen elektrosjokkbehandling kan vera i strid med menneskerettane. Trist og alvorleg, meiner Rådet for psykisk helse.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPrivacy - Log in

This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.