-Dette var moro, endelig kan vi høste frukter av det arbeidet vi har lagt ned, sier stipendiat Ann-Mari Lofthus ved Akershus universitetssykehus etter gårsdagens presentasjon av undersøkelsen «Bruker spør bruker om ACT».

Noen mennesker med alvorlig psykiske lidelser er vanskeligere å nå - og holde kontakt med - for helsepersonell. En undersøkelse viser at denne gruppen får et bedre liv med den oppsøkende behandlingsformen ACT.

En av nøklene til et godt liv, er å klare og gi slipp. Gi slipp på sinne, bitterhet, og frustrasjoner i forhold til hendelse og personer i din fortid. Gi slipp på forventninger, perfeksjonisme og stress i forhold til nåtiden. Gi slipp på å gå og vente på noe som skal skje i fremtiden, og dermed bli stresset av vente-tiden.

Ny kunnskap

Vi samarbeider til enhver tid med aktuelle aktører innenfor forskning og utvikling av ny kunnskap innenfor psykisk helsefeltet.

Vårt særlige mandat er å samle, systematisere og formidle bruker- og pårørendekunnskap. Kunnskap om hva som gir god psykisk helse og gode psykiske helsetjenester for enkeltmennesker og i samfunnet. Gjennom vår forsknings- og utviklingsvirksomhet (FoU) skal vi bidra til å utvikle metoder og arbeidsformer som bidrar til å gyldiggjøre brukernes erfaringer. Dette gjør vi og blant annet ved å lage egne publikasjoner

En viktig del av virksomheten er:

  • Utredningsarbeid av problemstillinger som våre rådgivende utvalg bidrar til.
  • Samarbeid med aktører innenfor bruker- og pårørendemiljøer, enkeltpersoner, høyskoler-/universitet og praksisfelt. 
  • Vi støtter prosjekter som bidrar til fremme brukernes perspektiver gjennom dokumentasjon og utvikling av problemstillinger i forskning.

Definisjon av FoU-arbeidet ved Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse

  • Erfaringskompetanse ser på FoU som et systematisk og kreativt arbeid for å oppnå økt kunnskap om hva brukerperspektivet kan bidra til av ny kunnskap, og tjenesteløsninger innen psykisk helsefeltet.
  • Vi skiller mellom ordinær drift og FoU-arbeid. Dette er fordi et hovedkriterie for FoU-arbeid er at det må inneholde et element av nyskaping og bidra til nye arbeidsmåter eller tenkningsgrunnlag.
  • Utredningsarbeid som bidrar til ny oversikt eller kunnskap defineres innenfor dette. I vårt løpende arbeid legger vi til rette for FoU-virksomhet gjennom samarbeid med forskningsmiljøer, nasjonalt og internasjonalt.

Vi søker samarbeid med alle miljøer gjennom å utvikle prosjektsøknader sammen og gi støtte til prosjektsøknader. Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse har begrensede ressurser så senteret må prioriterer hva ønsker man å involveres i.

Vi vil fremme nytenkning og utvikling av hjelpe- og behandlingstilbud sett i et brukerperspektiv. Erfaringskompetanse har nedsatt et rådgivende utvalg som utreder og gir anbefalinger vedrørende behandlingsformer som ut fra et brukerperspektiv bør prøves ut, forskes på og etableres.

Her er en oversikt over de prosjektene vi til enhver tid er involvert i. 

Facebook:

I år feirer vi grunnlovsjubileum i Norge, og i den sammenheng er det naturlig å skue både bakover og fremover. Å huske hvem vi er handler om å finne sin vei – enten det handler om å bli det landet vi har muligheter for å være – eller det handler om den enkelte i møte med seg selv og sine relasjoner og  nettverk.

Historien om bien og blomsten er historien om hvordan liv skapes. Vår eksistens er helt avhengig av bier og humler, men nå er disse utrydningstruet.

"Så fantastisk å få lov til å reise denne merkelige, morsomme, triste, glade, rare, underfundige reisen gjennom livet med deg." Slik står det skrevet på tekoppen min, og det er kunstneren Bjørg Thorhallsdottir som på denne måten uttrykker ulike opplevelser av livet.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPrivacy - Log in

This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.