«Å forske med eller forske på» heter konferansen som 21-22 oktober 2014 setter søkelyset på brukerperspektivet og brukerinvolveringen i forskning.

Historien om bien og blomsten er historien om hvordan liv skapes. Vår eksistens er helt avhengig av bier og humler, men nå er disse utrydningstruet.

En omfattende distribusjonsplan for publikasjonene Alternativer til tvang er nå i sluttfasen. Våre viktigste målgrupper innen psykisk helsefeltet har fått tilgang til fersk ny kunnskap, sier Hilde Hem, daglig leder i Erfaringskompetanse.

Nyheter

«Å forske med eller forske på» heter konferansen som 21-22 oktober 2014 setter søkelyset på brukerperspektivet og brukerinvolveringen i forskning.

Historien om bien og blomsten er historien om hvordan liv skapes. Vår eksistens er helt avhengig av bier og humler, men nå er disse utrydningstruet.

En omfattende distribusjonsplan for publikasjonene Alternativer til tvang er nå i sluttfasen. Våre viktigste målgrupper innen psykisk helsefeltet har fått tilgang til fersk ny kunnskap, sier Hilde Hem, daglig leder i Erfaringskompetanse.

Jeg har begynt å samle på gode øyeblikk: Jeg sparer på dem, skriver dem ned, gjemmer dem i hjertet mitt. De gode øyeblikkene er livsviktige. Jeg trenger dem for ikke å havne i kjelleren igjen.

 

1.august begynner Siv Helen Rydheim som organisasjonssekretær i We Shall Overcome (WSO). – Jeg ser fram til å bistå sentralstyret i det viktige arbeidet de gjør, et målrettet arbeid med søkelys på menneskerettigheter, autonomi og rettsikkerhet i det psykisk helsetilbudet, sier hun.

Det er så fryktelig lett å gå i den fellen at jeg ikke stoler på meg, selv, og ikke stoler på mine egne vurderinger. Jeg vet at mye av dette skyldes min bakgrunn, som pårørende til alkoholikere. I en slik familiesituasjon blir mange så opptatt av å skjule det som foregår, at det blir helt umulig å finne ut hva som egentlig er sant. Som barn kunne jeg buse ut med «han er jo full!» - med det resultatet at jeg fikk kjeft, eller at jeg fikk beskjed om at jeg tok feil. Av og til ble jeg sendt på rommet mitt.

Er det mulig at vi blir sykere av andres forventninger om vår sykdom? Ja litt som Rosenthal-effekten, der en studie viste at lærere som hadde fått en opplysning om at noen elever (de var tilfeldig utvalgt) var spesielt lovende, skapte en forventning som over tid produserte den forventede effekten. Kan dette også virke på forventninger som er noe negativt?

«Alle» er enige i at brukermedvirkning er viktig, men når det kommer til handling er det verre, opplever erfaringskonsulent Carina Jørgensen. I to og et halvt år har hun vært prosjektansatt ved Søndre og Nordre Vestfold DPS, Klinikk for psykisk helse og rusbehandling. (FOTO:Birgitte Finne Høifødt)

Før jeg ble syk med bipolariteten var jeg det jeg kaller en bortskjemt drittunge. Mange mener jeg er for hard mot meg selv når jeg karakteriserer den jeg var som det. Jeg var ung, og kjente ikke til hva som virkelig var viktige verdier å sette fokus på. Men så ble jeg syk, og opplevde å bli adskilt fra venner og familie over lengre tid.

Høstsemesteret 2013 fikk studenter i det tredje studieåret på sykepleierutdanning i Tromsø heftet «Tvang i psykisk helsevern – Ansatte og misfornøyde brukeres ulike erfaringer» som obligatorisk pensumlitteratur. Det ble godt mottatt.

Statssekretær Astrid Nøklebye Heiberg i Helse og omsorgsdepartementet oppfordret fagfolk på Psykiatriveka i Bergen til å sette søkelys på det «omvendte perspektivet». - Dere er i posisjon til å gi brukerperspektivet et reelt innhold og integrere det i helsefaget, utfordret hun.

Hva er godt pårørendearbeid? Hvordan er livet som pårørende og hvordan kan helsepersonell møte og involvere pårørende på best mulig måte?

Med sin faglige uvitenhet bidrar Aftenpostens Hilde Haugsgjerd til å svekke aksepten av brukere av psykiske helsetjenester som likeverdige borgere i landet, skriver cand. polit Christine Rosenqvist i denne kronikken.

"Helseproblemer" som sorg, tristhet og uro når livet butter imot, er det så visst mulig å bli helt frisk av. Men alvorlig psykisk sykdom blir få pasienter friske av. Kommentator i Aftenposten Hilde Haugsgjerd tar helt feil, sier Eva Svendsen, seniorrådgiver i Erfaringskompetanse.

Det er en forhøyet risiko for rus ved mentale lidelser, og fare for psykiske lidelser ved rusbruk, sa Anne Landheim fra Nasjonal Kompetansetjeneste ROP på seminaret om recovery-orienterte praksiser ved Høgskolen i Buskerud.

Psykotiske lidelser som starter i barne- og ungdomsårene har vært sett på som en mer alvorlig form enn den som starter i voksen alder. En ny norsk studie viser at ungdommer ikke hadde dårligere kognitive funksjoner enn de voksne.

Recovery handler om å være i en prosess hvor målet er å få det bedre i liver sitt. Hva som oppleves som en slik bedring kan være forskjellig fra person til person. Fredag 28 februar inviteres det til seminar om recovery-orienterte praksiser.

«Min fortelling er skrevet basert på min sorg, mine tanker og «jobben» jeg har gjort for å reise meg psykisk og fysisk etter hva jeg har opplevd og gjennomgått», skriver Ove Vestheim (47) i Erfaringskompetanses base med brukererfaringer.

Glasset med fargestifter som har stått på bordet fra da jeg jobbet med barn som pårørende, er etter hvert blitt noe av den beste beskrivelsen jeg har på mitt arbeid som erfaringskonsulent. Jeg kom ikke til et blankt ark, men det var et langt lerret å bleke, mange historier, erfaringer og drømmer.

Psykiatriprofessoren Richard Warner fra Colorado i USA fortalte om sine erfaringer med å utvikle behandlingsalternativer for personer med alvorlige psykiske lidelser. Boliger i et nærmiljø erstatter psykiatriske sykehus, hvor behandling ikke er basert på tvang. Se opptak av foredraget.

Facebook:

Historien om bien og blomsten er historien om hvordan liv skapes. Vår eksistens er helt avhengig av bier og humler, men nå er disse utrydningstruet.

"Så fantastisk å få lov til å reise denne merkelige, morsomme, triste, glade, rare, underfundige reisen gjennom livet med deg." Slik står det skrevet på tekoppen min, og det er kunstneren Bjørg Thorhallsdottir som på denne måten uttrykker ulike opplevelser av livet.

I dag opplever mange at de profesjonelle behandlerne glemmer at folk er eksperter på eget liv. Hvordan former vi fremtidens helsetjenester slik at behandling og praksis ikke er på kollisjonskurs med oss når vi trenger hjelp? Vi ønsker å bidra til større grad av sunn fornuft og gode tjenester.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPrivacy - Log in

This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.