-Vi er opptatt av involvering og brukermedvirkning. Men når det kommer til stykket møter vi mennesker med merkelapper, skjemaer og prognoser. Hva skal til for at vi får utvidet vår forståelse, spør Erfaringskompetanses seniorrådgiver Tom Runar Bergane foran årets Toppmøte «Med rett til å være, med rett til å styre».

-Det som driver meg er blant annet kampen mot urettferdighet, mot makthierarkiet, mot avmakt, tvang og manglende brukermedvirkning, sier vinner av Tabuprisen Målfrid J. Frahm Jensen. Prisen er en heders- og ærespris fra Rådet for psykisk helse som ble stiftet for 20 år siden.

Nærmere 400 deltakere håper arrangørene å samle til årets Amaliedager. – Vi har store forventninger til vår brukerstyrte fagkonferanse, sier Aage Reitan i Aurora.

Kampen for å bli rusfri

- Det er nødvendig å bli rusfri for at jeg skal greie å beholde mine nære og kjære. Det er enklere når vi er underveis med båten, forteller Stein Steiro Sitter som er mannskap om bord i M/S Bergvåg og prosjektet Hav(B)rus.

M/S Bergvåg la til kai i Alta i juni. På M/S Bergvåg realiseres prosjektet Hav(B)rus av tidligere rusavhengige hvor det hele døgnet er noen det er mulig å snakke med. De fremhever at naturopplevelsen reisa gir, er en avgjørende faktor for noen av deltakerne på deres vei videre mot et rusfritt liv. De forteller at den terapeutiske verdien av at en rusavhengig hjelper en annen, er uten sidestykke.
RIO (Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon) og foreningen Alle kan bli rusfri samarbeider om Hav(B)rus-prosjektet. At alle kan bli rusfri – finnes det levende bevis på om bord i M/S Bergvåg. Det ligger hardt arbeid bak de som har oppnådd å bli rusfri, og de fleste har prøvd ulike behandlingstilbud flere ganger. Mange svartelistes fra offentlige behandlingstilbud, som behandlingsresistente (ikke mottakelig for behandling). Stein Steiro Sitter forteller at han fikk svar fra kapteinen i løpet av 10 minutter på en e-post han sendte, og bare to dager etter var han om bord. Steiro Sitter oppgir at det er en av grunnene til at han tror dette fungerer, og er nå med som mannskap på reisa langs kysten Sarpsborg-Kirkenes-Halden. 

 

Godt å få bli med på reisa
- Jeg har tunge dager om bord, men har bestemt for å få bli for min egen del og for de jeg har der hjemme. Det er nødvendig å bli rusfri for at jeg skal greie å beholde mine nære og kjære. Det er enklere når vi er underveis med båten. Jeg liker ikke så godt å være her når vi ligger ved land. Fra 2006 har jeg hatt en relasjon til kapteinen, og var viktig nå. Jeg har fått minst seks avslag på behandling fra ulike steder, og da var det godt jeg fikk bli med på denne reisa.

Alle på hugget
Det er dobbelt så mange menn som kvinner om bord. Det å ha et miljø der tidligere rusavhengige kan jobbe med seg selv sammen med andre, hvor de deler erfaringer og framtidshåp må være noe av det viktigste for å lykkes i det å forbli rusfri. Hav(B)rus har et unikt miljø med en unik drivkraft, som er skipper Øyvind Arntzen. Med båten M/S Bergvåg, og har han fått med seg en flott gjeng der målet er at de sammen skal ha opplevelser og gode samtaler underveis. Noen har vært rusfrie lenge, mens andre har kort tid som rusfri før de mønstrer på.  De er alle på hugget for å dele sine erfaringer med rusavhengige, tidligere rusavhengige, politikere, ansatte i rusfeltet og ellers andre interesserte. De bruker gjerne media for at prosjektet og måten de jobber på skal bli kjent. Jeg fikk inntrykk av at de bruker svært viktige nøkler for å gi drahjelp til andre som ønsker å bli rusfri. Mye å lære om bord! Kultursenteret Sisa i Alta var om bord, slik at deltakerne på Hav(B)rus fikk være med å male kongen, et prosjekt som Sisa har vært på hurtigrutetur med.

Den gode samtalen
Jenny Kjønnås, en av deltakerne, fortalte om ”Den gode samtalen”.
- Jeg ble nysgjerrig på om det også innebar å ha muligheten til å snakke om det smertefulle den enkelt opplever i livet sitt, og fikk det bekreftet. 
Hun forteller at en god samtale innebærer ærlighet, og at det å ta det smertefulle inn i samtalen er viktig. 
- Vi ser hverandre og kjenner oss igjen i hverandre. Vi gir ikke hverandre råd, men vi deler erfaringene våre med hverandre. 
I utgangspunktet var hun ikke veldig oppsatt på å være på turen i år, men etter at de første 5-6 dagene var over, har hun trivdes kjempegodt. Jenny sier at hun nå greier å være til stede ”her og nå”. 
- Jeg vet at de jeg har hjemme vil være der når jeg kommer tilbake, og at de har det bra når jeg er borte.

Verdsetter ærlighet
Dagen før var det bursdagsfeiring for Jenny, og hun fortalte at hun kjente kjærligheten både fra de der hjemme og de som er med om bord. Det var stort fordi det er så ekte! - - Ærligheten verdsetter jeg svært høyt. Her kan jeg være meg selv hele tida. Jeg var en av tre som også var med på reisa i fjor, og da var utgangspunktet mitt et helt annet enn i år. I fjor greide jeg ikke å gå om bord alene, og måtte ha hjelp til mye i begynnelsen fordi jeg nettopp hadde hatt en sprekk. Det var godt å bli med om bord på båten, være i miljøet, og i løpet av turen kom jeg meg veldig godt. Det oppleves også veldig godt å se hvordan noen av deltakerne blomstrer i forhold til sitt utgangspunkt, og hva ærlighet, trivsel og mestring gjør i forhold til selvtillit.

Grensesetting og mestring
Jeg har alltid vært ”flink pike”, opptatt av at andre skulle like meg. Nå mestrer jeg bedre å sette grenser, og har i år ansvaret for at alt arbeidet som går på omgang om bord skal gå rundt. Arbeidsliste er hengt opp i byssa, og jeg er den som har ansvar for å se til at alt blir gjort. Vi er tre som har et spesielt ansvar, og det er kapteinen, maskinisten og meg. I år har jeg praksisplass her gjennom NAV. Også når båten ligger til kai, noe den gjør store deler av vinteren, så brukes den av oss. For meg er båten ”mitt andre hjem”, sier Jenny som presiserer at det er ikke et behandlingssted.

Nøkler og ansvar
De er gode venner de som bruker båten, og noen av dem forteller Jenny at hun har ruset sammen med i sin tid som rusavhengig. Veksten på båtturen i 2011 har spredd seg ut over hele året, og hun og flere andre har nøkler til båten, der de har arbeidsmøter, planmøter for båtturer, møtelokaler for selvhjelpsgrupper, og de har det sosialt med matlaging og andre aktiviteter. Det er godt å være en del av M/S Bergvågs gjeng også når båten ligger til kai. Jenny nyttegjør seg også av tilbud som finnes i kommunen. Blant annet har hun fått leilighet i et nytt kommunalt prosjekt der Øyvind Arntzen er ansatt som prosjektleder. Det er nulltoleranse på rus! Det er også en treningsarena for meg i forhold til grensesetting. Vi flyr ikke ned dørene hos hverandre.

 

Høring i Justisdepartementet med tre tenner
Jenny er ei engasjert dame, og siden hun også har sonet straff i fengsel deler nå sine erfaringer som RIO-representant. Hun har vært på en høring i Justisdepartementet for å si noe om tilbudene i fengsler. Hun snakket ut i fra egne erfaringer, og hun følte at hun ble hørt. På en humoristisk måte forteller hun at hun glisa med tre tenner i munnen, og at ”de fikk ta meg som jeg var”. Jenny har fått satt inn nye tenner, og svært fornøyd med det. En av effektene med rusmidler kan være at det går hardt utover tennene, så mange har svært dårlige tenner. Det er også viktig å få hjelp til å få orden på tennene, sier hun.

Det virker å bli stilt krav til

Å bli møtt med respekt innebærer å bli stilt krav til. Bare å bli strøket ”medhårs”, har ingenting for seg. For meg høres det helt naturlig ut. Hvem andre enn tidligere rusavhengige vet best hvordan de har opplevd de ulike fasene fram mot rusfrihet? Det å vite hva som skjer i rommet mellom oss mennesker, og hva som grunnleggende for å komme videre, det er noe de vet noe om på Hav(B)rus. Deltakerne i Hav(B)rus-prosjektet sier noe veldig viktig om dette ut i fra egne erfaringer. Fordelingen av hva som må til er slik: 62 prosent relasjoner, 30 prosent å tro og 8 prosent metodikk. Det å vite at relasjonsbygging betyr mest, gode relasjoner, gode samtaler og det å bli stilt krav til, være sammen med andre som har lignende erfaringer, 24/7-prinsippet, er noe av det som gjør at Hav(B)rus-prosjektet fungerer så godt. Se og bli sett av de som selv har gått veien er bra for den som er ny på veien i rusfrihet. 
Hav(B)rus ble i 2011 finansiert av Helsedirektoratet, Extrastiftelsen, Fylkesmannen i Finnmark, Troms og Østfold. I år er det foreløpig Helsedirektoratet som har svart positivt på søknad om støtte. De venter på svar fra flere.

Relaterte saker:
RIO – Om Hav(B)rus

Om det å være mannskap

Vi maler Kongen –Hav(B)rusdeltakere på YouTube

Hav(B)rus på Facebook

Foreningen Alle kan bli rusfri på Facebook

Alle kan bli rusfri, RIO v/Morten Brodahl

Arne G. Sorgmunter på Erfaringskompetanse.no

Kafe Blå, Lakselv

Kafe X, Tromsø

Publisert: 9:05 - 06. July 2012

Sist oppdatert: 12:52 - 02. July 2012

Facebook:

Europarådet kritiserer Noreg for omfattande bruk av tvang i psykiatrien og meiner tvungen elektrosjokkbehandling kan vera i strid med menneskerettane. Trist og alvorleg, meiner Rådet for psykisk helse.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPrivacy - Log in

This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.