Tiller DPS i Trondheim var tidlige ute i 2010 med å ansette en erfaringskonsulent i en liten stilling. Siden 2013 har prosjektmidler kommer og gått – og gjort arbeidsforholdene ustabile. - Vi ønsker øremerkede midler til erfaringskonsulenter, sier Hanne Grete Jensen, psykiater på Tiller DPS.

Brukerperspektiver og endringsarbeid oppfattes som den sentrale kompetansen i rollen som erfaringskonsulent. Det viser en undersøkelse Nasjonal kompetansetjeneste (ROP) har gjort på oppdrag for Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse.

-Jeg vil ikke tegne et glansbilde av psykiatrien. Til det har jeg opplevd for mye vondt. Men min innleggelse på akuttpsykiatrisk avdeling ved Sykehuset Telemark har vært et opphold preget av varme, trygghet og det å bli sett og hørt, sier Ingunn Øye.

Likegyldig lykkelig - er det mulig?

Novembermørke og lykke, er det mulig å forene? Les dagens kronikk i Varden, skrevet av Erfaringskompetanses Astrid Borchgrevink Lund.

Novembermørket vil liksom ikke slippe taket selv midt på dagen og vi kjenner tungsinnet komme. Og vi er ikke alene. Faktisk så mange som 400.000 nordmenn blir alvorlig deprimerte nå i mørketida, og dobbelt så mange sliter med lettere depresjon. Det handler om trøtthet, økt matlyst og depressive tanker. Jeg husker en gammel nabo som var så tung til sinns at han la på seg 20 kg bare i løpet av høsten, enda han bare så vidt hadde rørt julemarsipanen og kakeboksene til mor.
Nei, vi vil heller være glade og fornøyde. Eller som jeg hørte i debatten om det nye Nasjonalmuseet til fire milliarder kroner. En kunstkritiker mente at det nye bygget var et dårlig valg. Men han antok at når bygget står ferdig i 2017, vil folket sikkert applaudere og være likegyldig lykkelig.
Smak på ordet. Går det an å være likegyldig lykkelig? Lykke har jeg hørt om, og vet at den kan være vanskelig å fange. Men kan man samtidig være likegyldig? Og kan man egentlig velge om man vil være lykkelig eller ei?
Enten er du født sånn eller blitt sånn, hevdes det. Men en ny, tysk studie viser at man kan være sin egen lykkes smed. Forskerne slår fast at det er personlige valg og mål for livet som spiller en vesentlig rolle. De konkluderer med at personer som er ikke-materialistiske og prioriterer uegennyttige formål eller forhold til egen familie, er mer lykkelige enn de som prioriterer egen karriere eller økonomisk suksess. Det handler om personlige valg som kan forandre ens liv. Arbeidsledighet trekker naturlig nok ned følelsen av lykke, mens økt grad av sosialt liv og trening fører til mer tilfredshet.
Lykke er som sagt vanskelig og handler både om personlig vekst, mestring og selvrealisering. Ifølge forsker Anders Barstad i SSB, er folk som er opptatt av materielle goder, mindre lykkelige enn andre, skriver Forskning.no.
November er ikke bare tungsinn, selv om julegaveshopping kan være en blandet fornøyelse. For hva skal man kjøpe til folk som har omtrent alt. Og blir det ikke bare enda flere ting å legge i skuffer og putte i skap når jula er over. Jeg ble ikke lykkelig, men det rørte meg å lese om Nils Jacob Thorsen i Varden. Han har valgt å gi bort sin fantastiske porselenssamling til Porsgrunn kommune. Jeg har selv vært hjemme hos Thorsen og studert skattene for noen år siden. Samlingen inneholder porselen fra PP-starten i 1887 og fram til 1935. Men det er ikke det at samlingen har vært hans hobby og at han ikke har brukt penger på annet, som imponerer mest. Det er når han sier at «gjenstandene eier ikke meg».
Vi har blitt en gjeng samlere som handler på impuls og uttrykket «må ha, må ha» ligger langt fremme i pannebrasken. Når Thorsen nå gir fra seg samlingen – og det med lett hjerte – er det umulig å være likegyldig.

Publisert: 10:29 - 18. November 2010

Sist oppdatert: 10:31 - 14. February 2011

Facebook:

Ny forskning avslører at 76 prosent av norsk barnevernsungdom har en alvorlig psykisk diagnose. Nå erkjenner barneministere Solveig Horne at oppfølgingen av disse barna har vært for dårlig.

Ansatte og ledere i flere kommuner i Vesterålen er opprørte over at spesialisthelsetjenesten ikke lenger samhandler med dem om hjelp til personer med alvorlige og langvarige psykiske helse og rus-lidelser.

Ny forskning viser at undervisning i psykisk helse kan minske risikoen for selvmord, men det er ikke obligatorisk i norsk skole. Nå har helsesøstrene laget sitt eget opplegg til ungdomsskolene i Sandefjord.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPrivacy - Log in

This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.