Frode Tafjord vokste opp med en far som var krigsseiler og brukte alkohol som medisin. Som far trodde han aldri egne barn skulle få alvorlige rusproblemer.

Siden jeg gikk med stigmaet psykisk syk mann etter innleggelsen trodde jeg at folk ville tenke at jeg var farlig. Et negativt mediefokus er ekstra stigmatiserende for menn.

Tidligere ble tilskudd til erfaringskonsulenter og medarbeidere med brukererfaring gitt gjennom «Kultur- og holdningsendringer innen tjenestene på psykisk helsefeltet». I 2015 blir dette videreført gjennom andre poster.

Motgang gjør deg sterk

Den dårlige nyheten er at det kommer grå dager. Den gode nyheten er at du kan komme styrket ut, skriver Live Landmark i denne kronikken.

Livet byr på utfordringer for de fleste av oss. Noen av dem av alvorlig karakter. Du kan bli skilt mot din vilje eller miste jobb og venner. Du kan bli syk eller pårørende. Du kan havne i en ulykke eller oppleve økonomisk ruin. Du kan føle at du mislykkes, blir forbigått eller ikke blir sett. Listen er lang og det mangler sikkert flere ting. Faktum er at de fleste av disse punktene kan skape indre stress.
Jeg har selv vært syk over lang tid, flere år faktisk. Den gang da var det vanskelig å forestille seg at jeg noensinne skulle kunne se noe positivt i min erfaring med plagsomme symptomer, fravær av sosialt liv, tap av arbeidsplass og ikke minst; tid med mann og barn. Jeg var et uforskyldt offer. Men når nakken er bøyd er navlen farlig nær. I ettertid må jeg innrømme at mine verste sider kom frem med ujevne mellomrom påvirket av min dagsform. Jeg var frustrert og fortvilet og ble til tider selvmedlidende. Jeg hadde en god grunn, jeg var alvorlig syk.

Små og store kriser kan naturlig nok føre til sterke følelser, men sterke følelser fører sjelden til rasjonelle tanker. Psykiater Ingvard Wilhelmsen gav nylig ut boken med den for noen provoserende tittelen: ”Det er ikke mer synd på deg enn andre”, en bok om ansvar og frigjøring. Han beskriver offerrollen på følgende måte: Den gir et slags frikort til å oppføre seg som man vil.
Man kan bli sær og vanskelig, lunefull, stygg med andre og akkurat så selvsentrert som man føler for. Det er mye aggresjon i offerrollen og den kan leves ut i det mest ekstreme. Overfor seg selv seg selv og andre kan man rettferdiggjøre det med sin egen belastende situasjon. Hevntanker er vanlig. Han understreker at det er mulig å gå inn i offerrollen når som helst i livet. Men det er like mulig å gå ut av den.

For å endre, må du først oppdage, og det kan være utfordrende på en grå dag. Jeg har derfor en sjekkliste når livet går meg i mot i dag og situasjonen trigger negative tanker. Da stiller jeg følgende spørsmål til meg selv: Er de tankene nyttige? Vil de endre situasjonen? Er de bra for meg? Eller er de negative og destruktive?
Tre nei og et ja og jeg kan ta et bevisst valg om å overta styringen. De ytre faktorene kan jeg ikke gjøre noe med, men tankene mine eier jeg selv. Det er tross alt jeg som tenker dem.

Noen har visstnok målt at vi tenker et sted mellom 10.000 og 50.000 tanker hver dag, litt avhengig av hvor tenkende vi er. De tankene skaper vår indre verden og er koblet sammen med våre følelser. Hvis de fleste gjør deg godt, så er du på sporet. Bevisste valg over tid kan gjøre gull av tunge stunder. Den tyske filosofen Nietzsche sa følgende: Det som ikke ødelegger meg, gjør meg sterkere.  I dag viser forskning at du kan innse hvor sterk du faktisk er og lære deg hvordan du skal takle nye utfordringer når du mestrer motgang. For noen kan det bety å endre identitet eller bygge nærere forhold til andre. For andre kan det innebære å forandre syn på det som har virket viktig i livet. De fleste får større tiltro til egne evner. De vil også kunne oppdage hvem som er ekte venner når de legger større vekt på mellommenneskelig relasjoner. Det vil i så fall gjøre de lykkeligere, sier forskningen.
I dag kan jeg med hånden på hjertet si deg følgende: Jeg har sluttet å verdsette meg for hva jeg gjør og gleder meg over hvem jeg er. Jeg er takknemlig når jeg lykkes på jobb og absolutt yr av glede når jeg får applaus for et foredrag, men jeg er uten tvil aller lykkeligst når jeg har det bra med meg selv. Hva kan du gjøre for deg?

Live Landmark

Publisert: 11:16 - 07. August 2012

Sist oppdatert: 10:02 - 13. August 2012

Facebook:

Musikkterapi for personer innlagt med psykose gir motivasjon, mestring, glede, vitalitet og håp. Det viser ny doktorgrad.

«Overgrep mot enkeltindivider!» «Diskriminering!» «Brudd på menneskerettighetene!»

På Schizofrenidagene i Stavanger i dag la professor David Clark fra University of Oxford fram resultater og anbefalinger basert på forskning på IAPT (Rask psykisk helsehjelp).

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPrivacy - Log in

This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.