Brukere og pårørende vil ha mer kunnskap

Onsdag inviterte Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse til innspillsmøte med brukerorganisasjoner og regionale brukerstyrte sentre. Årsaken er at vi vil vite mer om kunnskapshullene og hvordan tjenestene kan forbedres.

Skrevet av: Astrid Borchgrevink Lund

KOM MED INNSPILL: Marius Sjømæling fra BAR deltok på Erfaringskompetanses innspillsmøte. (Foto: Thomas Øverbø)

Samtlige deltakere hadde på forhånd fått utdelt lik taletid og kom med mange konkrete forslag og innspill.

-Det er alt for lite informasjon om alternativer til behandling. Vi mangler oversikt over metoder og verktøy. Det trengs mye mer systematisk forskning og brukerinvolvering, sa Kårhild Husom Løken fra Sagatun Brukerstyrte Senter. Hun var en av de mange inviterte til Litteraturhuset i Oslo.

MER FORSKNING: Kårhild Husom Løken fra Sagatun Brukerstyrte Senter, ønsker mer forskning som må spres ut til praksisfeltet. (Foto: Thomas Øverbø)

MER FORSKNING: Kårhild Husom Løken fra Sagatun Brukerstyrte Senter, ønsker mer forskning som må spres ut til praksisfeltet. (Foto: Thomas Øverbø)

 

Bedre tjenester
-Få tak den erfaringsbaserte kunnskapen fra familien. Familiene må følges opp over mange år. Det er gjort for lite forskning på hvordan det er å leve med de erfaringene de har. Hva er belastningene? Det finnes ikke noe tilbud til dem, sa Marius Sjømæling fra BAR-barn av rusmisbrukere. Juni Raak Høiseth fra KBT Midt-Norge løftet frem brukermedvirkning for barn og unge.
-Brukervirkning og erfaringskunnskap må ligge til grunn for kvalitetsutviklingsarbeidet i tjenestene, også for gruppen barn og unge. Det er derfor viktig at det utvikles gode rutiner, metoder og arenaer der vi kan innhente disse erfaringene, noe som igjen kan føre til bedre tjenester. Det trengs med andre ord mer kunnskap om hva barn og unge mener er god behandling, understreket hun.

BARN OG UNGE: Juni Raak Høiseth fra KBT Midt-Norge snakket om barn og unge. (Foto: Astrid Borchgrevink Lund)

BARN OG UNGE: Juni Raak Høiseth fra KBT Midt-Norge snakket om barn og unge. (Foto: Astrid Borchgrevink Lund)

Skalkeskjul?

-Ordningen med erfaringskonsulenter ser ikke ut til å være en målrettet satsning og mangler grundig forberedelse og retningslinjer. Stillingene som etableres formes ut mer eller mindre tilfeldig, og ingen har fullstendig oversikt over antall stillinger, hvor de er plassert og hvilke arbeidsoppgaver de har.
Tjenester tror at de oppfyller kravene til brukermedvirkning når de har ansatt en erfaringskonsulent. Skalkeskjul? Vil Håndboka bidra til at brukerkunnskapen blir systematisert? Rammer og forventninger til innhold i stillingene er tydeligere, men følges det? Hva virker? Det var spørsmålsstillinger Torhild Kielland tok.

 

Innvandrer og psykisk helse
– Vi trenger mer forskning i forhold til psykisk helse blant innvandrere, at vi viderefører kjøkkenprat-forskningen ved å etablere grupper for innvandrere. 
Vi trenger mer forskning i forhold til seksualitetens rolle innenfor psykisk helse, hvilket forhold dette har til hverandre og hvordan håndtere gode sosiale relasjoner, sa Jan Erik Kvarstein fra Rom Agder.

 

Deltakerne kom fra Hvite Ørn Norge, Forbundet Mot Rusgift, ROS, MARBORG, Fagrådet – rusfeltets fagorganisasjon, Bikuben RBS, ROM-Agder, Selvhjelp Norge, Sagatun Brukerstyrte Senter, BAR – Barn av rusmisbrukere, KBT-Midt-Norge.

 

Prioriteringer
Daglig leder i Erfaringskompetanse, Hilde Hem, mener deltakerne har pekt på viktige områder innen kunnskapsutvikling.
– Vi kommer til å lage en oppsummering og formidle dette videre til våre samarbeidspartnere og målgrupper. Dette tar vi med oss intern når vi skal prioritere våre arbeidsoppgaver fremover. Det er mye å ta tak i, avsluttet Hem.

 

 

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev. Ta også en titt i vår nettbutikk

Delta i diskusjonen, skriv en kommentar nedenfor

KJØP VÅRE PUBLIKASJONER


RELATERT INNHOLD

 • – Har et betydningsfullt oppdragoktober 31, 2016 – Har et betydningsfullt oppdrag -Ti år er verdt å feire – særlig når temaet er så viktig. Derfor er det hyggelig å stå som «oppdragsgiver» i programmet – for det er ikke ofte at et oppdrag er mer betydningsfullt enn det […]
 • Vil finne kunnskapshullmai 12, 2016 Vil finne kunnskapshull -Vi har en nasjonal oppgave i å bidra til å hente inn og spre kunnskap fra brukere og pårørende. Derfor leter vi kontinuerlig etter ny kunnskap gjennom ulike arbeidsmåter og […]
 • Medisinfrie behandlingstilbud i en akuttfase – forsvarlig politikk?april 18, 2016 Medisinfrie behandlingstilbud i en akuttfase – forsvarlig politikk? Helseminister Bent Høie har gitt helseforetakene frist til 1.juni med å starte opp medisinfrie behandlingsalternativ. For å gi rom for mer frivillighet må det bli flere behandlingsformer […]
 • Trygghet og inspirasjonapril 27, 2016 Trygghet og inspirasjon Erfaringskompetanse arrangerer årlig to samlinger for erfaringskonsulenter ansatt i offentlig tjeneste. På vårens samling var også arbeidsgiverne invitert med. Temaet denne gang var […]
 • Selvhjelp og gode samtalerjuni 29, 2016 Selvhjelp og gode samtaler Det å mestre livet med den helsa man har. Det er en nøkkelsetning for nyansatt leder for Selvhjelp Norge, Vibeke Johnsen.

HANDLEKURV

Handlekurven er tom

SISTE SAKER

 • Medisinfrie tilbud: Oppmerksomt nærvær (mindfulness)
  Katinka Thorne Salvesen er psykologspesialist og jobber ved Modum Bads Traumepoliklinikk i Oslo. Sammen med Malin Wästlund, Notodden sykehus har hun skrevet boken Mindfulness og medfølelse. En vei til vekst etter traumer. Boken tilbyr en gradvis trening i å oppøve evnen til å være til stede med det som er i øyeblikket og til å bli en bedre venn med seg selv.
 • Undersøkelse om høstens valgdeltagelse
  Som en oppfølger til heftet om valgdeltakelse, har senteret sendt ut en større spørreundersøkelse om valget i høst. Undersøkelsen ble sendt ut til ledere ved alle DPS, til alle dagsentre og boliger i både offentlig og privat regi. Arnhild Lauveng vil systematisere og behandle de mange svarene i den kommende fremtid.
 • Medisinfrie tilbud: Musikkterapi
  Med utgangspunkt i sin egen praksis som musikkterapeut ved en lukket psykiatrisk avdeling på Lovisenberg Diakonale Sykehus i Oslo, har Hans Petter Solli intervjuet pasienter diagnostisert med psykose om deres erfaringer med musikkterapi. Studiet resulterte i viktige positive funn når det gjelder bruk av musikk i terapi.

PÅ SOSIALE MEDIER


Aktuelt

Se alle nyheter i vårt nyhetsarkiv

Fra Twitter