Oss

GOD KUNNSKAP ER GOD HELSE – VI ER HER FOR KUNNSKAPENS DEL

10 år – glede og alvor

Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse ble etablert i 2006 som et treårig prosjekt under Opptrappingsplanen for psykisk helse og juridisk forankret i Mental Helse. Siden den gang har vi utviklet oss som et nasjonalt kompetansesenter med tydelig samfunnsoppdrag, øremerking i statsbudsjett og driftsavtale med Helsedirektoratet. Vår viktigste oppgave gjennom disse 10 årene har vært å innhente kunnskap fra levd liv. Løfte frem kunnskap fra brukere og pårørende innen psykisk helse og rus. Samle, systematisere og formidle denne kunnskapen på en slik måte at den i større grad enn nå etterspørres og tas i bruk i samfunnet. Det er med både glede og alvor vi i Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse ser på status etter 10 år på feltet. Glede fordi det skjer mye godt psykisk helsearbeid. Gode fagfolk har økende fokus på betydningen av levd liv, relasjoner og nettverk. Våre politikere har mål om utvikling av tjenester gjennom medbestemmelse. Og på tjenestetilbud som er mer fleksible når det gjelder arenaer og innhold. Men det er også med et alvor vi ser at det fortsatt er langt å gå. Det er smertefullt å se at altfor mange mennesker, og ikke minst mennesker med langvarige psykiske helseutfordringer, fortsatt opplever å bli redusert og fratatt selvrespekt. Dette må vi gjøre noe med. Det er mye god helse i god kunnskap. Om vi omsetter den i holdning og handling. Vi er her for kunnskapens del. Vi skal bidra til å styrke brukeres og pårørendes erfaringsbaserte kunnskap.

Et mer demokratisk og etisk psykisk helsefelt

Menneskets egenkraft er den viktigste ressursen i alt helsearbeid. Dyktige fagfolk og respekt er grunnleggende for utvikling av gode tjenester. Likeså anerkjennelse av et familie- og nettverksperspektiv. Vi jobber for et mer demokratisk og etisk psykisk helsefelt der man har reell brukerinnflytelse på alle nivå. Dette handler om fordeling av makt og ansvar gjennom brukermedvirkning.

Vårt samfunnsoppdrag er å:

 • Bidra til at kunnskapen fra brukeren og den pårørende blir tatt i bruk i tjenestene.
 • Bidra til utvikling av helsetjenestene slik at disse blir mer helsefremmende og bedre

treffer brukerens og den pårørendes behov.

 • Avdekke kunnskapsmangler på feltet.
 • Være med på å utvide kunnskapsbegrepet i forskning på rus og psykisk helse.

 

I tildelingsbrev fra Helsedirektoratet er vi gitt følgende oppgaver:

 • Gjennom nettverksbygging og dialog sørge for å samle, systematisere og videreformidle erfaringskompetanse innen psykisk helsefeltet. Senteret skal ivareta relasjonertil enkeltpersoner, brukerorganisasjoner, regionale brukerstyrte sentre, fag- og forskningsmiljøer, samt tjenesteapparat, politikere og samfunn.
 • Være en brobygger og bidra til at erfaringskompetansen kommer tydeligere frem i samfunnet.
 • Være pådriver for et forebyggende perspektiv innen psykisk helse på individ- ogsamfunnsnivå.

HVORDAN?

Vår viktigste oppgave er å samle og løfte frem kunnskap fra brukere og pårørende slik at denne kunnskapen kan føre til utvikling av god, kunnskapsbasert praksis. Vi lager nye publikasjoner, magasiner, bøker og nettsaker som trekker frem og formidler kunnskap fra brukere og pårørende.

Vi formidler bruker- og pårørendekunnskap via nettsiden www.erfaringskompetanse.no. Vi arrangerer toppmøter og paneldebatter der vi tar opp spørsmål som brukere og pårørende

er opptatt av.

Vi jobber tematisk og prosjektbasert med de kunnskapshull som blir gjort synlig i kontakten med brukerorganisasjoner, interessegrupper på feltet, enkeltpersoner, fagfelt og forskning. De siste årene har vi vært særlig opptatt av brukere med alvorlige og langvarige psykiske lidelser, av erfaringskonsulenter, av recovery, av kunnskap som kan redusere tvangsbruk og som kan fremme behandlingstilbud der medisiner vektlegges i mindre grad eller kan velges bort.

Konkrete eksempler

I 2016 hentet vi inn kunnskap om medarbeidere med brukererfaring. Dette resulterte i en bok om brukeransettelser og et større forskningsprosjekt om brukernes erfaringer med erfaringsmedarbeidere. I 2015 arrangerte vi et Toppmøte om grunnlagstenkning på feltet psykisk helse og rus. Dette resulterte i et magasin, der vi løftet frem tematikken i intervjuer, kunnskapsoppsummeringer, kronikker, artikler og anbefalinger til helsemyndighetene. Vår antologi Levd liv (2016) viser både hvordan psykisk helsefeltet og vårt senter har utviklet seg siste 10 år. I denne boken inviterer vi til nyanserende diskusjoner og skildringer av brukermedvirkning i praksis. Her samler vi ulike personer som gir oss en status på bruker- og pårørendekunnskapen i Norge.

Rus-/avhengighet

Å skille rus-/avhengighetsproblematikk fra psykiske helseutfordringer er i dag generelt unaturlig og lite formålstjenlig da stadig flere tjenester er organisert med tanke på felles tilbud. Svært mange mennesker med psykiske lidelser og helseutfordringer strever også med rusrelaterte problem, og motsatt. Vi skal samle, systematisere og spre erfaringer fra mennesker som sliter med psykiske helseutfordringer og de som både har psykiske og rusrelaterte problem. Det betyr at også erfaringer fra brukere med ROP-lidelser og deres pårørende vil være relevante for oss.

 

Kontakt oss gjerne på epost: post@erfaringskompetanse.no 

 

Postadresse: Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse, Postboks 298 Sentrum, 3701 Skien.

Besøksadresse: Frogner Hovedgård – Verkstedbygget Frogner Ring 8, 3715 Skien.

Fakturaadresse: Mental Helse Erfaringskompetanse, Postboks 410 Lundsiden, 4604 Kristiansand. E-post: kunde0716@krbilag.no

Organisasjonsnummer: 971 322 926

 

  Vis erfaringskompetanse.no i et større kart

låven

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev. Ta også en titt i vår nettbutikk

Delta i diskusjonen, skriv en kommentar nedenfor

KJØP VÅRE PUBLIKASJONER


RELATERT INNHOLD

 • God anmeldelse av antologien Levd Livjanuar 24, 2017 God anmeldelse av antologien Levd Liv Det danske magasinet P-Psykologernes fagmagasin (www.dp.dk) har anmeldt antologien Levd Liv. Anmelderen er psykolog Nanna Johannesen og anmeldelsen kan leses nedenfor.
 • Antologien «Levd Liv» skal på pensum for sykepleierejanuar 2, 2017 Antologien «Levd Liv» skal på pensum for sykepleiere Boka er gjort kjent i ulike utdanningsinstitusjoner, og Lovisenberg Diakonale høyskole er den første som har som besluttet at boken skal inn i pensum.
 • Bruker- og pårørendekunnskap som profesjondesember 20, 2016 Bruker- og pårørendekunnskap som profesjon Debatten om hvor vidt det er ønskelig å profesjonalisere bruker/pårørendekunnskap har vært fremme i flere sammenhenger i det siste. Som kompetansesenter for denne kunnskapen gjennom ti år, […]
 • Individuell plan er lovpålagtjanuar 9, 2017 Individuell plan er lovpålagt Det finnes helsepersonell som ikke tar alvorlig nok at individuell plan (IP) er lovpålagt, sier Arnhild Lauveng som står bak tekst og illustrasjoner i senterets nye brosjyre om IP.
 • Toppmøte 2017: Vil løfte frem pårørendes kompetansemai 8, 2017 Toppmøte 2017: Vil løfte frem pårørendes kompetanse Camilla Johansen er tidligere leder av Pårørendeprosjektet i Bodø kommune. Rita K. Klausen har en Ph.D. i brukermedvirkning i psykisk helse og er emneredaktør for www.omsorgsbiblioteket.no […]

HANDLEKURV

Handlekurven er tom

SISTE SAKER

 • Medisinfrie tilbud: Oppmerksomt nærvær (mindfulness)
  Katinka Thorne Salvesen er psykologspesialist og jobber ved Modum Bads Traumepoliklinikk i Oslo. Sammen med Malin Wästlund, Notodden sykehus har hun skrevet boken Mindfulness og medfølelse. En vei til vekst etter traumer. Boken tilbyr en gradvis trening i å oppøve evnen til å være til stede med det som er i øyeblikket og til å bli en bedre venn med seg selv.
 • Undersøkelse om høstens valgdeltagelse
  Som en oppfølger til heftet om valgdeltakelse, har senteret sendt ut en større spørreundersøkelse om valget i høst. Undersøkelsen ble sendt ut til ledere ved alle DPS, til alle dagsentre og boliger i både offentlig og privat regi. Arnhild Lauveng vil systematisere og behandle de mange svarene i den kommende fremtid.
 • Medisinfrie tilbud: Musikkterapi
  Med utgangspunkt i sin egen praksis som musikkterapeut ved en lukket psykiatrisk avdeling på Lovisenberg Diakonale Sykehus i Oslo, har Hans Petter Solli intervjuet pasienter diagnostisert med psykose om deres erfaringer med musikkterapi. Studiet resulterte i viktige positive funn når det gjelder bruk av musikk i terapi.

PÅ SOSIALE MEDIER


Aktuelt

Se alle nyheter i vårt nyhetsarkiv

Fra Twitter