Nyheter

Meld deg på vårt nyhetsbrev
ved å klikke her

Nyheter

Bruker- og pårørendekunnskap som profesjon

Debatten om hvor vidt det er ønskelig å profesjonalisere bruker/pårørendekunnskap har vært fremme i flere sammenhenger i det siste. Som kompetansesenter for denne kunnskapen gjennom ti år, har vi gjort oss noen tanker om muligheter og dilemmaer ved å profesjonalisere.

Les mer

Soga om ein sogehall…

Urda var kvinna som hadde store draumar og sterk vilje. Ho trudde på det gode i menneske og at alle hadde sjølvlækjande krefter. Ho trudde på gode møter mellom menneske og tolmod når livet vart for stort eller vanskeleg. Ho hadde sjølv erfart kor smertefylt livet kunne vere og kor avhengige vi som menneske, er av kvarandre.

Les mer

Større enn oljefondet!

Det ligger et stort potensial i den enkeltes livskunnskap. Følelser er informasjon, erfaringer er kunnskap. Dette må aktiveres. Om ikke forblir menneskets erfaringsbaserte kunnskap om seg selv en ubrukt ressurs.

Les mer

Medisinfrie behandlingsalternativer

I slutten av november 2015 sende Helseminister Bent Høie eit skriv til alle helseregionane, der han påla dei å starte opp eit medisinfritt behandlingsalternativ i sine områder (to i Helse sør-øst). Dette skal skje ved ein post på eit Distrikts psykiatrisk senter (DPS) og vere i drift innan 1. Juni 2016. Dette pålegget om eit medisinfritt behandlingsalternativ kjem mellom anna etter press frå «Fellesaksjonen for medisinfrie behandlingsforløp», beståande av brukarorganisasjonane Aurora, Hvite Ørn, LPP, Mental Helse og WSO.

Les mer

Kvitveisen

Tenk at ho endeleg er her – i dette landskapet som ho ikkje lengre hadde trudd eksisterte; frodige skogar, stille lundar med fuglar som deler raust av si glede over våren, over lyset og over alt det glade livet som ventar framover. Ho har vore så altfor lenge i eit uendeleg mørke, i ei underverd der lyset ikkje nådde inn. Der den einaste lyden ho kunne høyre var sin eigen angstfylte pust. Men no er ho her og kan merke sin eigen kropp, kjenne at ho lever og kan la blikket velge å dvele med alt det vakre og reine som finst rundt henne. No kan ho glede seg over blomane som strekker seg mot lyset og opnar kronblada sine i venleg helsing til livet. Kjenne lufta kile henne rundt øyrene når vinden bles frå nordvest og regnet vaskar kvar pore i andletet. Kva var vegen ho måtte gå for å kome hit? Kva var det som fekk denne livgivande krafta til å strøyme som brusande elv gjennom årene og gi henne trua på at også ho har retten til ein plass på jorda?

Les mer

Kampen om fremtidens psykiatri

«Det vil være et stort nederlag hvis vi om 30 år forstår dagens høye tvangsmedisinering på samme måte som fortidens lobotomi: Et feilslått og uetisk prosjekt. Det er ikke for sent å snu.» Kronikken til Hilde Hem, daglig leder for Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse.

Les mer

Ulven i brukermedvirkning

Som nyutdannet sosionom fra Høgskolen i Lillehammer i 2007 var brukermedvirkning det temaet jeg kjente jeg brant ekstra for. For meg var brukermedvirkning noe som alle sosialarbeidere skulle legge vekt på i møte med pasienter og deres pårørende.

 

Les mer

På den andres banehalvdel – en erfaringskonsulents hverdag

Glasset med fargestifter som har stått på bordet fra da jeg jobbet med barn som pårørende, er etter hvert blitt noe av den beste beskrivelsen jeg har på mitt arbeid som erfaringskonsulent. Jeg kom ikke til et blankt ark, men det var et langt lerret å bleke, mange historier, erfaringer og drømmer.

Les mer

HANDLEKURV

Handlekurven er tom

SISTE SAKER

  • Prøver å løse en vanskelig oppgave
    Erik Johnsen sitter i lokalkomiteen for Psykiatriveka. Han er assisterende avdelingssjef/overlege ved Psykiatrisk klinikk – Sandviken, ved Haukeland universitetssjukehus og professor II ved Universitetet i Bergen.
  • Virker psykoterapi?
    Joar Øveraas Halvorsen er Postdoc. ved Spesialpoliklinikken for traumer og PTSD Nidaros DPS ved St. Olavs Hospital, samt psykolog ved Krise- og kortidspoliklinikken samme sted. Denne uka, på Psykiatriveka i Bergen, la han fram forskning som viser at det er vanskelig å måle effekt av psykoterapi.
  • Psykiatri og makt
    Høsten 2017 ble et seminar med dette tema avlyst pga. at så få psykiatere meldte seg på. Denne hendelsen ble til gjengjeld tematisert på Psykiatriveka i Bergen denne uka. Og diskusjonen gikk friskt i den store plenumsalen. Victoria Akre og Kristin Lie Romm i Utvalg for grunnlagsproblemer og etikk førte an og reiste en rekke spørsmål til plenum i psykiaterforsamlingen. Det handlet bl.a. om psykiaternes tillit, makt, omdømme og holdninger til pasienter, politikere og media.

PÅ SOSIALE MEDIER


Aktuelt

Se alle nyheter i vårt nyhetsarkiv

Fra Twitter