Nettbutikk

Velkommen til vår nettbutikk. Her kan du kjøpe våre publikasjoner. Om du lurer på hvordan denne prosessen fungerer, så kan du gjerne lese våre kjøpsveileder først. Frakt og administrasjon er inkludert i prisen. Du kan betale enten med din PayPal-konto, Visa/Mastercard eller få tilsendt faktura.

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

Individuell plan

En individuell plan – IP – er et verktøy som skal sikre at du som pasient får helhetlige tjenestetilbud som er tilpasset akkurat dine behov, tilbud som er godt koordinerte.  IP skal også sikre at pasienter får medvirkning og innflytelse på sitt eget helse- og omsorgstilbud, og at man jobber mot pasientens egne mål.

Antall

Price: 75.00 NOK

Loading Oppdaterer handlekurv…
Gå til kassen

Opplærings- og veiledningsbehov hos erfaringskonsulenter

Nasjonal  kompetansetjeneste ROP fikk  høsten 2014 i oppdrag av Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse å gjennomføre en undersøkelse av opplærings-­ og veiledningsbehovet hos erfaringskonsulenter ansatt i det psykiske helsefeltet.

Antall

Price: 60.00 NOK

Loading Oppdaterer handlekurv…
Gå til kassen

Brukeres erfaringer med hjelp og støtte fra erfaringsmedarbeidere innen psykisk helse og rus

I 2016 var vi sammen med Høgskolen i Sørøst-Norge om et stort prosjekt om brukernes opplevelser med erfaringsmedarbeidere. I denne definisjonen inngår erfaringskonsulent-stillingene som en av flere typer stillinger.

Antall

Price: 100.00 NOK

Loading Oppdaterer handlekurv…
Gå til kassen

Brukeransettelser

Håndboken «Brukeransettelser» er skrevet av erfaringskonsulentene Astrid Weber og Målfrid Frahm Jensen som begge har lang erfaring innen feltet. Dette er en informasjonsbok for arbeidsgivere som skal ansette erfaringskonsulenter innen psykisk helse- og rusfeltet, og tar for seg hvilke forberedelser som bør gjøres før erfaringskonsulenten ansettes og hva som er viktig å ha med videre når man har ansatt en.

Antall

Old Price: 100.00 NOK

Price: 80.00 NOK

You save: 20.00 NOK

Loading Oppdaterer handlekurv…
Gå til kassen
Salg

Antologien Levd Liv

Vi arbeider for at erfaringsbasert kunnskap fra brukere og pårørende må integreres i god praksis. I denne boken bidrar artikkelforfatterne til å tegne et bilde av det feltet vi arbeider innenfor. Vi har bidrag fra brukere, pårørende, forskere og behandlere. Skjønnlitterære tekster spiller en viktig rolle i denne antologien, og slik ønsker vi å hente kunnskap fra nye områder som tradisjonelt sett ikke har spilt en sentral rolle på feltet. Boken har 15 nyskrevne artikler og to større intervjuer, og er på 400 sider.

 

Antall

Price: 349.00 NOK

Loading Oppdaterer handlekurv…
Gå til kassen

Magasinet 2016

Hvordan kan tjenestene innen psykisk helse og rus bli bedre?  For å få best mulig svar på dette inviterte Erfaringskompetanse  til dialog og samlet fine folk som kom med kloke innspill og tanker.  Anbefalingene fra Toppmøte 2015 finner du i dette magasinet.

Antall

Price: 60.00 NOK

Loading Oppdaterer handlekurv…
Gå til kassen

Håndbok Odin

Formålet med denne håndboken er å synliggjøre en modell som gjør at mennesker med langvarige rus- og samtidig psykiske problemer skal kunne få et kvalitetsmessig godt tilbud .Modellen skal ved å mobilisere brukerens egne krefter og sosiale ressurser, bidra til å styrke mestring av dagliglivet, minimalisere oppholdstid i døgnavdelinger, redusere bruk av tvang, lette tilgangen på hjelp og bedre livskvaliteten.

Lagre

Antall

Price: 75.00 NOK

Loading Oppdaterer handlekurv…
Gå til kassen

Tvang i psykisk helsevern

Det er en uttalt politisk målsetting at bruken av tvang i psykisk helsevern i Norge skal reduseres. I arbeidet forå få til det må vi utvikle tjenester som bygger på brukernes egne erfaringer med tvangen, også erfaringen og synspunktene til de brukerne som i ettertid er misfornøyde og kritiske til bruken av tvang. Heftet koster 75 kr inkludert ekspedisjonsgebyr og porto.

Lagre

Antall

Price: 75.00 NOK

Loading Oppdaterer handlekurv…
Gå til kassen

Skadereduserende veileder

Mange mennesker bruker psykofarmaka i Norge i dag. Noen er fornøyd med situasjonen, mens andre har et ønske om å slutte med medikamenter, eller redusere bruken. Denne veilederen er primært skrevet av hensyn til mennesker som vurderer å redusere, eller slutte med psykofarmaka. Publikasjonen koster 130 kr inkludert ekspedisjonsgebyr og porto.

Antall

Price: 130.00 NOK

Loading Oppdaterer handlekurv…
Gå til kassen

Ressurshefte – Samarbeid mellom forsknings- og brukermiljøer

Dette tipsheftet er en konkret satsing på å fremme nettopp kunnskap om hvordansamarbeidsforskning mellom forskere og folk med brukererfaring kan legges opp praktisk. Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse ønsker at den skal føre tildiskusjoner blant forskere og brukermiljøer om brukerinvolvering i forskning, som vi nå ser stadig flere forsøk med i Norge. Publikasjonen koster 130 kr inkludert ekspedisjonsgebyr og porto.

Lagre

Antall

Price: 130.00 NOK

Loading Oppdaterer handlekurv…
Gå til kassen

Refleksjonskort til bruk ved etiske utfordringer knyttet til kriminalitet, rus og psykisk helse

I samarbeid med Stabburshella brukerstyrte senter og Kriminalomsorgen i frihet/Vestoppland fengsel, Valdres, har vi trykt opp og distribuert refleksjonskortene «Tenk Ut». Det er utarbeidet et opplæringsprogram i bruken av disse sammen med en håndbok i «Åpne dialoger i nettverksmøter».

Antall

Price: 460.00 NOK

Loading Oppdaterer handlekurv…
Gå til kassen

Ny kunnskap – ny praksis. Et nytt psykisk helsevern

På bakgrunn av en analyse av kunnskapssynet i Opptrappingsplanen for psykisk helse setter Tor-Johan Ekeland nåværende motsetninger inn i en historisk sammenheng, underlagt en epistemologisk analyse. Forholdet mellom objekt- og subjektontologiske posisjoner blir klargjort, og begrepet ”erfaringskompetanse” drøftes med basis i denne. En del forskningsmessige utfordringer som denne analysen impliserer, blir også diskutert. Publikasjonen koster 130 kr inkludert ekspedisjonsgebyr og porto.

Antall

Price: 130.00 NOK

Loading Oppdaterer handlekurv…
Gå til kassen

Erfaringer

Den eneste sanne kunnskap er erfaring, sa Albert Einstein. Og nettopp erfaringer på godt og vondt, har vi valgt å dele med deg. Magasinet inneholder et lite knippe av det vi i Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse, jobbet med i 2011. Her finner du nyhetssaker og kronikker, historier delt i Kunnskapsbasen, blogger og informasjon om både paneldebatter og publikasjoner. Vi møter brukere og fagfolk side om side. ”Erfaringer” handler om det vi opplever og kjenner på i livene våre – på godt og vondt. Magasinet koster 75 kr inkludert ekspedisjonsgebyr og porto.

Antall

Price: 75.00 NOK

Loading Oppdaterer handlekurv…
Gå til kassen

November er trist

November er trist er ei vakker bildebok med korte tekster. Boka handler om motsetninger mellom november og juni, og kan leses av mennesker i alle aldre. Spesielt for barn kan boka være nyttig å bruke som et verktøy i å snakke om triste og vanskelige følelser. Denne kan kjøpes for 75,- (inkl. porto).

Antall

Price: 75.00 NOK

Loading Oppdaterer handlekurv…
Gå til kassen

Mer enn bare ord

Hva er en bruker eller en brukerrepresentant, og hva mener vi med brukerkunnskap, brukererfaring og brukerperspektiv? Hva ligger i ordet brukeransettelse, brukermedvirkning og selvhjelp? Denne publikasjonen forsøker å gi en forståelse bak ordene gjennom å se på definisjonene og nyansene med dyp respekt for innholdet. Publikasjonen koster 130 kr inkludert ekspedisjonsgebyr og porto.

Antall

Price: 130.00 NOK

Loading Oppdaterer handlekurv…
Gå til kassen

Kjernedokument

Kjernedokumentet er vårt verktøy for å sikre at det vi gjør utgjør en positiv forskjell i kunnskaps- og tjenesteutviklingen innenfor psykisk helsefeltet. Vi åpner opp for diskurs og prosess omkring sentrale ord og begreper. Evnen til å være brobygger i kommunikasjonen, handler om å være presis i ordvalg og skape felles forståelse for de begreper vi velger å bruke. Publikasjonen koster 75 kr inkludert ekspedisjonsgebyr og porto.

Antall

Price: 75.00 NOK

Loading Oppdaterer handlekurv…
Gå til kassen

Jeg vil ikke stå utenfor – Arbeid og utdanning

FI-notat 10/2011. Arbeidsforskningsinstituttet har på oppdrag fra Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse, sett på hvilke faktorer personer med psykiske vansker selv opplever og erfarer som viktige for deltakelse i utdanning og arbeid. Publikasjonen koster 130 kr inkludert ekspedisjonsgebyr og porto.

Lagre

Antall

Price: 130.00 NOK

Loading Oppdaterer handlekurv…
Gå til kassen

Hvor går grensen – Om tvang og menneskeverd i psykiatrien

Hvor går grensen for bruk av tvang i psykiatrien? Det kan stilles mange spørsmål når det gjelder bruk av tvang i psykiatrien. Dette heftet forsøker å trekke frem forskjellige sider av disse spørsmål i håp om at dette kan være et oppslagshefte for dem som er interessert i temaet. Publikasjonen koster 130 kr inkludert ekspedisjonsgebyr og porto.

Antall

Price: 130.00 NOK

Loading Oppdaterer handlekurv…
Gå til kassen

Helselabyrinten – spillet om din psykiske helse

Spillet har en pedagogisk hensikt og ønsker å motivere til dialog mellom, og skape felles refleksjon hos brukere av psykiske helsetjenester og deres behandlere. Målsettingen er at spillet skal nå ut til utdanning, praksis og tjenesteapparat i håp om at det kan styrke samspillet mellom bruker og behandler. Se video som forklarer nærmere hva spillet går ut på.

Antall

Price: 200.00 NOK

Loading Oppdaterer handlekurv…
Gå til kassen

Alternativer til Tvang – Underhefte

Gjennomgangen av forskning og litteratur om alternativ til og reduksjon av bruk av tvang, viser at det er mange systematiske forsøk som ser ut til å virke. Faktorer som terapeutiske relasjoner, bedre samarbeid, hyggelige hjemlige omgivelser og mer opplevelse av frihet og trygghet ser ut til å være sentrale for å forebygge bruk av tvang.

Antall

Old Price: 135.00 NOK

Price: 5.00 NOK

You save: 130.00 NOK

Loading Oppdaterer handlekurv…
Gå til kassen
Salg

:::::::::::::::::::::::::::::::::

Handlekurv

Handlekurven er tom

:::::::::::::::::::::::::::::::::

Lagre

Lagre

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev. Ta også en titt i vår nettbutikk

Delta i diskusjonen, skriv en kommentar nedenfor

RELATERT INNHOLD

SISTE NYHETER

  • Toppmøte 2017: Langt igjen for barn som pårørende
    Marius Sjømæling er generalsekretær i organisasjonen Barn av rusmisbrukere-BAR, en bruker- og interesseorganisasjon for barn i alle aldre som opplever eller har opplevd foreldres bruk av rusmidler som en belastning. Han har tidligere jobbet i ulike organisasjoner på rusfeltet.
  • Forskeren forklarer: ACT gir trygge rammer
    Ann-Mari Lofthus, forsker ved Ahus, har forsket på brukeres erfaringer med en oppsøkende, tverrfaglig tjeneste som kalles Assertive Community Treatment (ACT).
  • Skal stifte organisasjon for erfaringskonsulenter
    Antallet erfaringskonsulenter som er ansatt i offentlige stillinger innen psykisk helse og rus øker jevnt fra år til år. Denne våren legges grunnlaget for å danne en organisasjon som skal samle erfaringskonsulenter fra hele landet under en paraply.

PÅ SOSIALE MEDIER
Aktuelt

Se alle nyheter i vårt nyhetsarkiv