«Å forske med eller forske på» heter konferansen som 21-22 oktober 2014 setter søkelyset på brukerperspektivet og brukerinvolveringen i forskning.

Historien om bien og blomsten er historien om hvordan liv skapes. Vår eksistens er helt avhengig av bier og humler, men nå er disse utrydningstruet.

En omfattende distribusjonsplan for publikasjonene Alternativer til tvang er nå i sluttfasen. Våre viktigste målgrupper innen psykisk helsefeltet har fått tilgang til fersk ny kunnskap, sier Hilde Hem, daglig leder i Erfaringskompetanse.

Ny kunnskap

Visamarbeider til enhver tid med aktuelle aktører innenfor forskning og utvikling av ny kunnskap innenfor psykisk helsefeltet.

Vårt særlige mandat er å samle, systematisere og formidle bruker- og pårørende kunnskap, og kunnskap om hva som gir god psykisk helse og gode psykiske helsetjenester for enkeltmennesker og i samfunnet. Gjennom vår forsknings- og utviklingsvirksomhet (FoU) skal vi bidra til å utvikle metoder og arbeidsformer som bidrar til å gyldiggjøre brukernes erfaringer. Dette gjør vi og blant annet ved å lage egne publikasjoner

En viktig del av virksomheten er:

  • Utredningsarbeid av problemstillinger som våre rådgivende utvalg bidrar til.
  • Samarbeid med aktører innenfor bruker- og pårørendemiljøer, enkeltpersoner, høyskoler-/universitet og praksisfelt. 
  • Vi støtter prosjekter som bidrar til fremme brukernes perspektiver gjennom dokumentasjon og utvikling av problemstillinger i forskning.

Definisjon av FoU-arbeidet ved Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse

  • Erfaringskompetanse.no ser på FoU som et systematisk og kreativt arbeid for å oppnå økt kunnskap om hva brukerperspektivet kan bidra til av ny kunnskap og tjenesteløsninger  innen psykisk helsefeltet.
  • Vi skiller mellom ordinær drift og FoU-arbeid. Dette er fordi et hovedkriterie for FoU-arbeid er at det må inneholde et element av nyskaping og bidra til nye arbeidsmåter eller tenkningsgrunnlag.
  • Utredningsarbeid som bidrar til ny oversikt eller kunnskap defineres innenfor dette. I vårt løpende arbeid, legger vi til rette for FoU-virksomhet gjennom samarbeid med forskningsmiljøer nasjonalt og internasjonalt.

Vi søker samarbeid med alle miljøer gjennom å utvikle prosjektsøknader sammen og gi støtte til prosjektsøknader. Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse har begrensede ressurser så senteret må prioriterer hva ønsker man å involveres i.

Utredningsarbeid av problemstillinger. Her setter vi ned rådgivende utvalg som skal bidra til utredninger og komme med anbefalninger til strategier.

Her er en oversikt over de prosjektene vil til enhver tid er involvert i. 

Facebook:

Historien om bien og blomsten er historien om hvordan liv skapes. Vår eksistens er helt avhengig av bier og humler, men nå er disse utrydningstruet.

"Så fantastisk å få lov til å reise denne merkelige, morsomme, triste, glade, rare, underfundige reisen gjennom livet med deg." Slik står det skrevet på tekoppen min, og det er kunstneren Bjørg Thorhallsdottir som på denne måten uttrykker ulike opplevelser av livet.

I dag opplever mange at de profesjonelle behandlerne glemmer at folk er eksperter på eget liv. Hvordan former vi fremtidens helsetjenester slik at behandling og praksis ikke er på kollisjonskurs med oss når vi trenger hjelp? Vi ønsker å bidra til større grad av sunn fornuft og gode tjenester.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern - Logg inn

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.