Har du erfaring fra et godt møte med en enkeltperson i hjelpeapparatet, eller et annet betydningsfullt menneske? Ønsker du å dele den opplevelsen med andre?

Da Solveig Bartun Rob (43) første gang ble innlagt på grunn av angst og depresjon var hun overrasket over at alle medpasientene var så oppegående og normale. Og over at det var pasientene som ga henne håp.

Ann-Mari Lofthus begynte som intervjuer for prosjektet Bruker Spør Bruker om ACT, et samarbeid mellom Akershus universitetssykehus og Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse.

Nyheter

Har du erfaring fra et godt møte med en enkeltperson i hjelpeapparatet, eller et annet betydningsfullt menneske? Ønsker du å dele den opplevelsen med andre?

Da Solveig Bartun Rob (43) første gang ble innlagt på grunn av angst og depresjon var hun overrasket over at alle medpasientene var så oppegående og normale. Og over at det var pasientene som ga henne håp.

Ann-Mari Lofthus begynte som intervjuer for prosjektet Bruker Spør Bruker om ACT, et samarbeid mellom Akershus universitetssykehus og Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse.

- Det som er kult er at ingen vet hvem som har egenerfaring av oss når vi møtes, sier Gunn Helen Kristiansen, som er deltaker på Recoveryverkstedet i Asker.

Hipp hurra, Erfaringsnettverket består! Det skrev den nye administratoren for den åpne Facebookgruppa, Merete Nesset, da hun nylig overtok. Dette er en populær møteplass for dialog og kunnskapsdeling innen feltet psykisk helse og rus.

En av kjerneoppgavene til Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse er å samle bruker- og pårørendekunnskap. Ansettelsen av Tom Runar Bergane skal blant annet styrke teamets oppgaver på dette området.

For cirka tre år siden nærmere bestemt 11.juli 2011 endte jeg i belteseng. Det er den eneste natten jeg har tilbrakt i en sånn seng. Jeg husker redselen da jeg så sengen og forsto at jeg skulle bli festet i den.

Å være administrator i Erfaringsnettverket har vært en interessant og svært givende periode i livet mitt, som en lang reise der jeg har lært mye om samspill og om meg selv. De fleste reiser kommer til en slutt, så også denne som startet i november i 2010.

I år feirer vi grunnlovsjubileum i Norge, og i den sammenheng er det naturlig å skue både bakover og fremover. Å huske hvem vi er handler om å finne sin vei – enten det handler om å bli det landet vi har muligheter for å være – eller det handler om den enkelte i møte med seg selv og sine relasjoner og  nettverk.

- Det hjelper ikke om vi har aldri så mange retningslinjer og erfaringskonsulenter som er med å utarbeide disse, så lenge lederpersonalet på sengepostene ikke er villige til å endre praksis, sier erfaringskonsulent Målfrid Frahm-Jensen ved psykiatrisk divisjon på Stavanger Universitetssjukehus.

I nesten sju år var jeg ansatt som sykepleier en akuttpost ved Jæren DPS. Det var sju spennende, utfordrende og givende år. Jeg trivdes svært godt, og det var med tungt hjerte at jeg våren 2010 innså at det var på tide å slutte.

Som følge av nasjonal strategi for økt frivillighet er det ved Universitetssykehuset Nord-Norge en omfattende lokal plan for økt frivillighet. Nylig hadde sykehuset en fagdag med tittelen «Trygg bruk av mekaniske tvangsmidler».

Nærmere 40 personer jobber i dag som erfaringskonsulenter Norge. En fersk studie av erfaringskonsulentens rolle og funksjon i det psykiske helsefeltet viser at pasienter verdsetter erfaringskonsulentenes bidrag innen det psykiske helsefeltet.

60 deltakere var samlet i Oslo om tema recovery for mennesker med psykiske helseproblemer. - Recovery-tenkning er på trygg politisk grunn, men ennå langt fra rådende innen tjenestene, ble det blant annet ytret.

-Vi ønsker at brukerne selv skal definere hva recovery som tilnærming innen psykisk helse skal være, sier Eva Svendsen, seniorrådgiver ved Erfaringskompetanse.no. «Recovery i Norge på brukernes premisser» heter arrangementet som skal samle brukermiljøene om dette tema i Oslo.

Veilederen er ment som et verktøy for kommuner og spesialisthelsetjenesten overfor lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne. Bakgrunnen er at dette er viktige områder i dag, og vil trolig bli enda viktigere i tiden framover.

-Etter to tvangsinnleggelser og tvangsmedisinering i forbindelse med psykose, opplevde jeg å sitte fast i skam, inntil jeg fikk kontakt med en privatpraktiserende psykolog, forteller «Ellen».

- Min rolle som behandler ble uten tvil styrket etter utdanningsprogrammet til SEPREP, ikke minst i forhold til samfunnets reaksjoner på mennesker med psykiske lidelser generelt, og psykose spesielt. sier psykologspesialist, Mariann Stadler fra Kristiansand.

Nyere forskning innen nevrovitenskapene viser at psykoterapi ved psykoser virker. Likeledes brukernes egne fortellinger om hva som har hjulpet dem i deres bedringsprosesser. - Psykoterapi har lenge vært ønsket og etterspurt av brukerne, men det har ikke vært lett å dokumentere hvordan den virker, sier psykologspesialist Leif Jonny Mandelid og utdanningsansvarlig i SEPREP.

Tett opp under julen 2013 avla Anne Helene Vedlog eksamen i samarbeidsbasert forskning i psykisk helsearbeid. – En svært nyttig kunnskap jeg har bruk for i jobben som erfaringskonsulent ved voksenpsykiatrisk avdeling på Vinderen i Oslo, sier hun.

Facebook:

I år feirer vi grunnlovsjubileum i Norge, og i den sammenheng er det naturlig å skue både bakover og fremover. Å huske hvem vi er handler om å finne sin vei – enten det handler om å bli det landet vi har muligheter for å være – eller det handler om den enkelte i møte med seg selv og sine relasjoner og  nettverk.

Historien om bien og blomsten er historien om hvordan liv skapes. Vår eksistens er helt avhengig av bier og humler, men nå er disse utrydningstruet.

"Så fantastisk å få lov til å reise denne merkelige, morsomme, triste, glade, rare, underfundige reisen gjennom livet med deg." Slik står det skrevet på tekoppen min, og det er kunstneren Bjørg Thorhallsdottir som på denne måten uttrykker ulike opplevelser av livet.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern - Logg inn

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.