Nyheter

Meld deg på vårt nyhetsbrev
ved å klikke her

Nyheter

Medikamentfri behandling for psykisk syke i alle helseregioner

Innen 1. juni 2016 skal alle regionale helseforetak ha etablert tilbud om medikamentfri behandling for pasienter innen psykisk helsevern. – Vi er utrolig glad for at Helse- og omsorgsdepartementet nå er så tydelige i sine krav til helseforetakene, sier Eva Svendsen, seniorrådgiver ved Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse.

Les mer
Sosiale delinger: 663 | Kommentarer:

Tvang i hjemmet

-Vi ville forstå hvordan de som er under tvunget psykisk helsevern uten døgnopphold (TUD) opplever sin situasjon.

Les mer
Sosiale delinger: 239 | Kommentarer:

Ny spalte: Forskeren forklarer

Erfaringskompetanse starter nå en ny spalte, «Forskeren forklarer». Her skal forskere og forskningsmiljøer fra feltet psykisk helse og rus få de samme fire spørsmålene, som de kort må besvare.

Les mer
Sosiale delinger: 75 | Kommentarer:

Mulig å forebygge selvmord

-Det er for mange som ikke vet hva de skal gjøre med følelsene sine. Selv om det er gjort mye for å forebygge, ser vi dessverre alt for mange selvmord og selvskading, sier Kari Wille Rekdal, nestleder i LEVE.

Les mer
Sosiale delinger: 74 | Kommentarer:

Erfaringskompetanse gjør fremtidens helsetjeneste bedre

– Jeg tror helt utelukkende at ansettelser av erfaringskonsulenter vil gjøre fremtidens helsetjenester bedre. Det er også tydelige politiske føringer på at brukerperspektivet og recovery-tenkning skal vektlegges i tjenestene, sier Randi-Luise Møgster, klinikkdirektør ved distriktspsykiatriske senter (DPS) i Bergen.

Les mer
Sosiale delinger: 317 | Kommentarer:

Erfaringskonsulenten – mellom barken og veden?

Rollen som erfaringskonsulent er fremdeles ny i norsk sammenheng. Noen fagfolk kaller dem derfor «pasienten med nøklene». På samlingen for erfaringskonsulenter i Bergen snakket erfaringskonsulentene Astrid Weber og Målfrid J. Frahm Jensen om ulike dilemmaer i denne rollen.

Les mer
Sosiale delinger: 144 | Kommentarer:

– Det er lov å si nei takk

Erfaringskonsulent Erik Torjussen mener «hvite dager» er et av flere virkemidler for å redusere bruken av alkohol. På «Mørketidskonferansen 2015» som starter i dag, snakker han om hvordan man kan forholde seg til rus hos godt voksne.

Les mer
Sosiale delinger: 124 | Kommentarer:

Forskere søkes

På forskningskonferansen som ble avholdt i Trondheim i slutten av oktober, var det blant annet fokus på ulike typer forskningsnettverk i feltet psykisk helse og rus. Ett av disse nettverkene var Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet (TvangsForsk). Det er et forskningsnettverk som har som formål å stimulere til økt forskning på bruk av tvang i psykisk helsevern.

Les mer
Sosiale delinger: 178 | Kommentarer:

Pårørende må ivaretas bedre

– Hva er Nettverk for pårørendeforskning? -Det er et nettverk som vi på Universitetet i Stavanger (UiS) har tatt ansvar for å etablere og drive, sier Kristin Humerfelt, førsteamanuensis ved UiS.

Les mer
Sosiale delinger: 455 | Kommentarer:

SISTE NYHETER

PÅ SOSIALE MEDIER




Nyheter

Se alle nyheter i vårt nyhetsarkiv

Stipendiat Henriette Riley (Universitetet i Tromsø og Universitetssykehuset Nord Norge) forteller om et forskningsprosjekt som omhandler tvang i hjemmet.

Tvang i hjemmet

-Vi ville forstå hvordan de som er under tvunget psykisk helsevern uten døgnopphold (TUD) opplever sin situasjon.

Les mer

Sosiale delinger: 239 | Kommentarer: