Nyheter

Meld deg på vårt nyhetsbrev
ved å klikke her

Nyheter

Individuell plan er lovpålagt

Det finnes helsepersonell som ikke tar alvorlig nok at individuell plan (IP) er lovpålagt, sier Arnhild Lauveng som står bak tekst og illustrasjoner i senterets nye brosjyre om IP.

Les mer

Benytter sin bruker- og pårørendeerfaring i pasientundervisning

Å ta ansvar for sin egen bedringsprosess og for tiden etter rusbehandling har vært hovedfokus på temadagene, forteller prosjektleder Tommy Sjåfjell i dette intervjuet. I 2016 har A-larm og Landsforbundet mot stoff (LMS) arrangert pasientundervisning for innlagte på 10 ulike døgnbehandlingsenheter innen rusbehandling på Sør- og Østlandet.

Les mer

Brukermedvirkning i TSB – hvordan ligger det an?

Brukeres erfaringer og meninger innvirker på hvordan behandlingstilbud innen Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) utformes. Men det er mange utfordringer som må møtes før vi kan si at potensialet i brukermedvirkning er utnyttet fullt ut. Det var konklusjonen i en nasjonal kartlegging av hvordan brukermedvirkning ivaretas i helseforetak og hos private samarbeidspartnere som driver Tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

Les mer

Hvem er leserne våre?

Noen ganger pr. år så gjennomfører vi en leserundersøkelse og hvert år finner vi interessant lesning. Her er et lite sammendrag fra undersøkelsen vi gjorde i november i år hvor du får se litt nærmere hvem som leser nettsidene våre og hva de ønsker seg mer av.

Les mer

Lese i julen? Bøker med et kritisk blikk til låns fra vårt bibliotek

Våren 2016 utga Peter Kinderman boken «A Prescription for Psychiatry» på norsk. Samtidig kom boken til James Davies «Cracked. Why Psychiatry is doing more harm than good». Begge disse bøkene setter et kritisk søkelys på grunnlagsforståelsen, organiseringen og medikaliseringen i psykisk helsevern. Bøkene kan lånes fra vårt bibliotek.

Les mer

SISTE NYHETER

  • Høie inspireres av erfaringskonsulenter
    Helseministeren holdt forrige uke sin årlige sykehustale, der han ga føringer for sykehusdriften det kommende året. Erfaringskonsulent Astrid Weber er sitert i talen.
  • Ny veileder om involvering og støtte av pårørende i helse- og omsorgstjenesten
    Helsedirektoratets nye pårørendeveileder ble i går publisert. Veilederen beskriver pårørendes rettigheter, helse- og omsorgstjenestens plikter og gir veiledning til god praksis. Pårørendeveilederen omhandler alle pårørendegrupper, uavhengig av pasienten eller brukerens diagnose, og uavhengig av alder.
  • Trenger erfaringskonsulenter egen utdannelse?
    Erfaringskonsulentenes viktigste oppgave er å bidra med de erfaringene de har. Samtidig så spør jeg meg om det er nok, eller om det bør være en grunnutdanning i bunn, sier Morten Brodahl.

PÅ SOSIALE MEDIER
Nyheter

Se alle nyheter i vårt nyhetsarkiv