Nyheter

Meld deg på vårt nyhetsbrev
ved å klikke her

Nyheter

Obligatorisk lesing for alle som skal inn i hjelpeyrka

«Fagspråket og diagnosane skapar avstand til dei fenomena som ein prøver å formidle. Vi treng eit språk som skaper indre bileter og gjenkjenning», skriv Eva Svendsen, seniorrådgiver ved Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse i denne bokmeldinga.

Les mer

Tid og rom for dialog

Refleksjonskortene Tenk ut! er et produkt skapt av innsatte i Vestoppland fengsel. Målet er at alle fengslene i landet tar dem i bruk.

Les mer

Kvitveisen

Tenk at ho endeleg er her – i dette landskapet som ho ikkje lengre hadde trudd eksisterte; frodige skogar, stille lundar med fuglar som deler raust av si glede over våren, over lyset og over alt det glade livet som ventar framover. Ho har vore så altfor lenge i eit uendeleg mørke, i ei underverd der lyset ikkje nådde inn. Der den einaste lyden ho kunne høyre var sin eigen angstfylte pust. Men no er ho her og kan merke sin eigen kropp, kjenne at ho lever og kan la blikket velge å dvele med alt det vakre og reine som finst rundt henne. No kan ho glede seg over blomane som strekker seg mot lyset og opnar kronblada sine i venleg helsing til livet. Kjenne lufta kile henne rundt øyrene når vinden bles frå nordvest og regnet vaskar kvar pore i andletet. Kva var vegen ho måtte gå for å kome hit? Kva var det som fekk denne livgivande krafta til å strøyme som brusande elv gjennom årene og gi henne trua på at også ho har retten til ein plass på jorda?

Les mer

Kampen om fremtidens psykiatri

«Det vil være et stort nederlag hvis vi om 30 år forstår dagens høye tvangsmedisinering på samme måte som fortidens lobotomi: Et feilslått og uetisk prosjekt. Det er ikke for sent å snu.» Kronikken til Hilde Hem, daglig leder for Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse.

Les mer

Gjennombruddet kommer med brukermakten

-Fra å bruke tvang for å beskytte samfunnet mot mennesker med psykiske lidelser, ser jeg en utvikling: Det er brukere og pårørende som i større grad bestemmer hva de ønsker. Det er et stort demokratisk skifte, og jeg er optimistisk for fremtiden, sier Peter Kinderman, professor i klinisk psykologi ved universitetet i Liverpool.

Les mer

Helsepolitikken har gitt brukere og pårørende større makt

-Noen av innleggene på Toppmøte 2015 gjorde et stort inntrykk. Ikke til forkleinelse for de med mange års utdanning, men de med personlige erfaringer og historier om veien de har gått, gjør sterkt inntrykk, sa Kari Kjønaas Kjos, leder av Helse- og omsorgskomiteen (FrP).

Les mer

Bruk både hodet og hjertet i jobben

Trivsel er vanskelig og meningsløst å presse inn i et excel-ark. Det presiserte Rune Helland i foredraget «Ledelse med hjerte og hjerne – verdibasert ledelse på Erfaringskompetanses toppmøte2015 på Thon hotell i Oslo tirsdag.

Les mer

En ny psykiatri behøves

Biologiens optimistiske syn på å forklare alle psykiske reaksjoner med kjemisk ubalanse gir lite rom for å møte mennesker med eksistensielle spørsmål og reaksjoner på livet, skriver Dagfinn Bjørgen i denne kronikken i forbindelse med Toppmøte 2015.

Les mer

SISTE NYHETER

  • Boka Til Trøyst viser korleis kunstnarens språk til alle tider har satt ord på psykisk smerte og liding på ein mykje meir nyansert og gjenkjenneleg måte enn dei diagnostiske kategoriane psykiatrien nyttar i dag. (Foto: Samlaget)Obligatorisk lesing for alle som skal inn i hjelpeyrka
    «Fagspråket og diagnosane skapar avstand til dei fenomena som ein prøver å formidle. Vi treng eit språk som skaper ...
  • REFLEKSJONSKORT: Kortene "Tenk ut!", basert på åpen dialog i nettverk, ble presentert på Toppmøte 2015. Her med Eva Svendsen, seniorrådgiver ved Erfaringskompetanse, Steffen Thorbjørsen, initiativtaker til kortene, og Hanne Grøneng, tilbakeføringskoordinator i Kriminalomsorgen, Vestoppland fengsel. (Foto: Birgitte Finne Høifødt)Tid og rom for dialog
    Refleksjonskortene Tenk ut! er et produkt skapt av innsatte i Vestoppland fengsel. Målet er at alle fengslene i ...
  • TANKER OM HÅP: Seniorrådgiver Eva Svendsen.
(Foto: Astrid Borchgrevink Lund)Kvitveisen
    Tenk at ho endeleg er her - i dette landskapet som ho ikkje lengre hadde trudd eksisterte; frodige skogar, stille ...

PÅ SOSIALE MEDIER


Nyheter

Se alle nyheter i vårt nyhetsarkiv