Anbefalinger fra Toppmøte 2017 overlevert

Denne uka dro representanter fra senteret vårt inn til Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) for å overlevere anbefalingene fra toppmøtet. Det var statssekretær Anne Grethe Erlandsen som fikk dem overlevert.

Skrevet av: Eskil Skjeldal

-Vi håper at anbefalingene tas med når HOD gir føringer for fremtidens pårørendesamarbeid, sier seniorrådgiver Tone Larsen Hoel . Her sammen med statssekretær Anne Grethe Erlandsen (FOTO: Hilde Hem)

-Hvordan har senteret kommet fram til disse anbefalingene?

-Anbefalingene er basert på en innholdsanalyse av referatene fra samtalene rundt bordene på Toppmøte 2017. De referatførte poengene er gruppert og deretter formulert som anbefalinger, inndelt i fire grupper. Gruppesamtalene tok utgangspunkt i spørsmål utformet av Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse på bakgrunn av de innspill vi har fått og den kunnskap vi har om utfordringer på pårørendefeltet.

-Så andre deltakere denne dagen kunne kommet fram til andre anbefalinger?

-Ja. Et annet møte, med annen sammensetning og annet tematisk fokus, ville kunne kommet til andre anbefalinger. Pårørende og pasienter er ingen homogen gruppe, slik at ikke alle vil ønske mer pårørendeinvolvering. Det er derfor viktig at tjenestene tar hensyn til betydningen av fleksibilitet og ulike behov. Men det var altså et bredt felt og mange fra ulike posisjoner som var representert denne dagen.

-Hvor mange anbefalinger kom frem?

-En overordnet anbefaling og så fire grupper av anbefalinger delt inn i holdninger, kunnskap, systemer og lover og sentrale føringer. Vi er takknemlige for den kunnskapen som ble delt, og disse anbefalingene er et direkte resultat av alle de gode samtalene rundt bordene.

-Hva er den viktigste anbefalingen?

-At helsetjenestene må forstå og jobbe med mennesker i deres sosiale kontekst, og at familier har helhetlige problemer som ikke bør møtes av et fragmentert hjelpeapparat.

-Hva er skjebnen videre for disse anbefalingene?

-Vi håper at disse tas med når HOD gir føringer for fremtidens samarbeid med og ivaretakelse av pårørende, bl.a. i ulike oppdragsbrev. Statssekretæren har tidligere gitt uttrykk for at hun har hatt nytte av anbefalingene fra toppmøtene. Flere av anbefalingene er i tråd med den nye pårørendeveilederen, slik at en av de store utfordringene er nå å få dette kjent og få det til i praksis.

-Hvordan har arbeidet med pårørendetematikken i forbindelse med toppmøte 2017 preget senteret i etterkant?

-Vi har fått mange gode tilbakemeldinger på toppmøtets form og innhold og har bestemt at vi neste år vil arrangere et nytt toppmøte 26. april, der pårørende igjen er tema. Denne gangen blir temaet barn som pårørende.

Vi vil igjen takke medarrangører og bidragsytere for samarbeidet rundt arrangementet.

Her er anbefalingene fra Toppmøte 2017

 

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev. Ta også en titt i vår nettbutikk

Delta i diskusjonen, skriv en kommentar nedenfor

KJØP VÅRE PUBLIKASJONER


RELATERT INNHOLD

HANDLEKURV

Handlekurven er tom

SISTE SAKER

  • Toppmøte-prosessen er i gang
    26. april 2018 vil senteret igjen arrangere et toppmøte, denne gangen med temaet Barn som pårørende. I den anledning samlet vi interesserte personer og miljøer til et innspillsmøte i Oslo i går.
  • Forskeren forklarer: Brukermedvirkning økte forskningskvaliteten
    Nina Helen Mjøsund, fra FoU-avdelingen, klinikk for psykisk helse og rus, Vestre Viken HF, har forsket på erfaringer med god psykisk helse og helsefremming hos personer med alvorlig psykisk lidelse, samt hva som fremmet god brukermedvirkning i prosjektet og hvordan det økte forskningskvaliteten.
  • Nytt magasin om samarbeid med pårørende
    Denne uken sender vi ut magasinet Veien videre, som informerer om og oppsummerer toppmøtet i mai, der tjenestenes samarbeid med pårørende var tema. Magasinet blir sendt ut til en rekke mottakere og det er nedlastbart via våre nettsider. Senteret håper at dette heftet vil bidra til økt samarbeid med, og ivaretakelse av, de pårørende.

PÅ SOSIALE MEDIER


Aktuelt

Se alle nyheter i vårt nyhetsarkiv

Fra Twitter