Brukere og pårørende vil ha mer kunnskap

Onsdag inviterte Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse til innspillsmøte med brukerorganisasjoner og regionale brukerstyrte sentre. Årsaken er at vi vil vite mer om kunnskapshullene og hvordan tjenestene kan forbedres.

Skrevet av: Astrid Borchgrevink Lund

KOM MED INNSPILL: Marius Sjømæling fra BAR deltok på Erfaringskompetanses innspillsmøte. (Foto: Thomas Øverbø)

Samtlige deltakere hadde på forhånd fått utdelt lik taletid og kom med mange konkrete forslag og innspill.

-Det er alt for lite informasjon om alternativer til behandling. Vi mangler oversikt over metoder og verktøy. Det trengs mye mer systematisk forskning og brukerinvolvering, sa Kårhild Husom Løken fra Sagatun Brukerstyrte Senter. Hun var en av de mange inviterte til Litteraturhuset i Oslo.

MER FORSKNING: Kårhild Husom Løken fra Sagatun Brukerstyrte Senter, ønsker mer forskning som  må spres ut til praksisfeltet. (Foto: Thomas Øverbø)

MER FORSKNING: Kårhild Husom Løken fra Sagatun Brukerstyrte Senter, ønsker mer forskning som må spres ut til praksisfeltet. (Foto: Thomas Øverbø)

 

Bedre tjenester
-Få tak den erfaringsbaserte kunnskapen fra familien. Familiene må følges opp over mange år. Det er gjort for lite forskning på hvordan det er å leve med de erfaringene de har. Hva er belastningene? Det finnes ikke noe tilbud til dem, sa Marius Sjømæling fra BAR-barn av rusmisbrukere. Juni Raak Høiseth fra KBT Midt-Norge løftet frem brukermedvirkning for barn og unge.
-Brukervirkning og erfaringskunnskap må ligge til grunn for kvalitetsutviklingsarbeidet i tjenestene, også for gruppen barn og unge. Det er derfor viktig at det utvikles gode rutiner, metoder og arenaer der vi kan innhente disse erfaringene, noe som igjen kan føre til bedre tjenester. Det trengs med andre ord mer kunnskap om hva barn og unge mener er god behandling, understreket hun.

BARN OG UNGE: Juni Raak Høiseth fra KBT Midt-Norge snakket om barn og unge. (Foto: Astrid Borchgrevink Lund)

BARN OG UNGE: Juni Raak Høiseth fra KBT Midt-Norge snakket om barn og unge. (Foto: Astrid Borchgrevink Lund)

Skalkeskjul?

-Ordningen med erfaringskonsulenter ser ikke ut til å være en målrettet satsning og mangler grundig forberedelse og retningslinjer. Stillingene som etableres formes ut mer eller mindre tilfeldig, og ingen har fullstendig oversikt over antall stillinger, hvor de er plassert og hvilke arbeidsoppgaver de har.
Tjenester tror at de oppfyller kravene til brukermedvirkning når de har ansatt en erfaringskonsulent. Skalkeskjul? Vil Håndboka bidra til at brukerkunnskapen blir systematisert? Rammer og forventninger til innhold i stillingene er tydeligere, men følges det? Hva virker? Det var spørsmålsstillinger Torhild Kielland tok.

 

Innvandrer og psykisk helse
– Vi trenger mer forskning i forhold til psykisk helse blant innvandrere, at vi viderefører kjøkkenprat-forskningen ved å etablere grupper for innvandrere. 
Vi trenger mer forskning i forhold til seksualitetens rolle innenfor psykisk helse, hvilket forhold dette har til hverandre og hvordan håndtere gode sosiale relasjoner, sa Jan Erik Kvarstein fra Rom Agder.

 

Deltakerne kom fra Hvite Ørn Norge, Forbundet Mot Rusgift, ROS, MARBORG, Fagrådet – rusfeltets fagorganisasjon, Bikuben RBS, ROM-Agder, Selvhjelp Norge, Sagatun Brukerstyrte Senter, BAR – Barn av rusmisbrukere, KBT-Midt-Norge.

 

Prioriteringer
Daglig leder i Erfaringskompetanse, Hilde Hem, mener deltakerne har pekt på viktige områder innen kunnskapsutvikling.
– Vi kommer til å lage en oppsummering og formidle dette videre til våre samarbeidspartnere og målgrupper. Dette tar vi med oss intern når vi skal prioritere våre arbeidsoppgaver fremover. Det er mye å ta tak i, avsluttet Hem.

 

 

HANDLEKURV

Handlekurven er tom

SISTE SAKER

  • Om brukermedvirkning: Erfaringspanelet psykisk helse og rus i Helse Bergen
    Erfaringspanelet er et rådgivende organ for Divisjon psykisk helsevern i Helse Bergen. I panelet sitter 19 mennesker med reflekterte egenerfaringer med rus eller psykiske problem og behandling, som tjenestebrukere selv og/eller som pårørende. De er ikke representanter for brukerorganisasjoner, men sitter der i kraft av seg selv og sin erfaringsbaserte kunnskap. Leder for panelet, erfaringskonsulent Ove Vestheim, og divisjonsdirektør Hans Olav Instefjord forteller mer om samarbeidet her.
  • Om brukermedvirkning: Brukermedvirkning i forskning
    Mette Haaland-Øverby fra Nasjonal Kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) er medforsker og samarbeider med professor Ole Petter Askheim ved Høgskolen i Innlandet om forskningprosjektet «Brukermedvirkning – fra politikk til praksis».
  • Forskeren forklarer: Benken, en åpen russcene
    Hva skjer på en åpen rus-scene, og hvorfor kommer folk tilbake? Hva representerer den åpne rus-scenen for en rusavhengig? Og forteller den rusavhengiges bruk av den åpne rus-scenen noe om hvordan rustjenestene oppleves av en rusavhengig? Trond Erik Grønnestad (UiS) har forsket på den åpne rus-scenens funksjon og rolle i livene til rusavhengige.

PÅ SOSIALE MEDIER


Aktuelt

Se alle nyheter i vårt nyhetsarkiv

Fra Twitter