-Det som driver meg er blant annet kampen mot urettferdighet, mot makthierarkiet, mot avmakt, tvang og manglende brukermedvirkning, sier vinner av Tabuprisen Målfrid J. Frahm Jensen. Prisen er en heders- og ærespris fra Rådet for psykisk helse som ble stiftet for 20 år siden.

Nærmere 400 deltakere håper arrangørene å samle til årets Amaliedager. – Vi har store forventninger til vår brukerstyrte fagkonferanse, sier Aage Reitan i Aurora.

Rus og problemer rundt psykisk helse gjelder mange. Nå har Selvhjelp Norge i samarbeid med Helsedirektoratet laget en fyldig oversikt over organisasjoner innen feltet.

- Det viktigste er håpet

- Det er fullt mulig å komme ut i jobb igjen. Noe av det viktigste jeg kan bidra med er å gi håp til andre som er satt utenfor i arbeidslivet på grunn av psykiske helseproblemer, sier Magdalena Krossgått.

Medarbeider med brukererfaring, Magdalena Krossgått, ansatt i NAV Hordaland, var med på NAV-kurset om IPS – som ble arrangert på Kafé Blå i juni. Krossgått har vært ansatt som medarbeider med brukererfaring i NAV Hordaland i tre år.  Hun trives godt med å gi brukerstemmen plass i NAV-systemet, som hun også gjorde på en utmerket måte på NAV-kurset i Lakselv. Hun var den første medarbeideren med brukererfaring som ble ansatt i NAV.

 

Gir håp til andre om at det er mulig

Magdalena Krossgått sa i foredraget at er noe av det viktigste hun bidrar med er å gi håp til andre som er satt utenfor i arbeidslivet på grunn av psykiske helseproblemer. Mange trenger å se at det er mulig å komme tilbake til jobb. Foruten den rollen, er det å samarbeide med NAV-ansatte i Hordaland eller andre steder innenfor ulike prosjekter en viktig oppgave for at brukerstemmen skal ivaretas. Hun deltar i utvikling og evaluering av tjenester NAV yter innen arbeid og psykisk helse. Hoveddelen av jobben, i tillegg til det å formidle håp, er å drive informasjons- og holdningsarbeid blant ansatte i NAV-systemet, ansatte i psykisk helsevern, studenter ved Høgskolen i Bergen og psykologi og medisinstudenter for å bidra til mindre stigmatisering av psykisk syke. 

Snu fokus
 En prioritert oppgave er aktiv jobbing ut mot arbeidsgivere, hvor hun blant annet snakker om hvilke utfordringer det kan være snakk om hvis en ansatt eller en kollega har psykiske helseproblemer. Hun deltar ofte på kurs i regi av NAV for å gi håp, vise at vi kan tro på at det er mulig, at de kan lykkes selv. Dette er et lavterskeltilbud for mennesker som har vært lenge ute av arbeidslivet pga psykiske helseproblemer.  IPS-ordningen mener hun er en god ordning, og at det er viktig å snu fokuset fra helsevesenet som ofte har vært at fokuset ikke skal ligge på å tenke jobb, men å bli frisk. ”Bruke alle kreftene på å bli frisk”. De fleste blir ikke friskere av å gjøre ingenting!

Depresjoner og uføretrygd

Om seg selv fortalte hun at hadde slitt med depresjoner hele sitt voksne liv. Høsten 1992 kom hun inn i behandlingsapparatet i løpet av en uke fordi hun var suicidal, og hun gikk i langvarig terapi ved en voksenpsykiatrisk poliklinikk. I 1996 ble hun uføretrygdet bare 34 år gammel. Hun fortalte at hun i 1998 var innlagt ved et psykiatrisk sykehus i fire måneder, hvorav de tre første ukene på tvang. Selvtilliten forsvant, om en god venninne kom med forslag om at hun kanskje skulle tenke på å jobbe, så ”fikk jeg et panisk uttrykk i ansiktet”. Nei, ingen vil bruke meg, jeg kan ingenting…

 

Vendepunktet

- MB-prosjektet i Bergen ble utlyst i avisa i 2006, og jeg ble oppfordret å søke av en venn, og var en av 15 heldige som fikk plass. I begynnelsen var jeg livredd for å si noe dumt… og to måneder gikk uten at jeg sa noe som helst. Vendepunktet ble når en lærer kommenterte en oppgave hun hadde levert inn med: ”Den var jævla bra!” Det betydde enormt mye for meg å få en sånn tilbakemelding. Tilbakemeldingen kom fra læreren ute i en pause. Det var ikke mye som skulle til for at selvtilliten kunne bli litt bedre.

Brukererfaring
 Opplæringen for å bli rustet til å jobbe som medarbeidere med brukererfaring i ulike sammenhenger var veldig bra. Bergen var først ute med denne typen opplæring, og har fortsatt med det. Det er rehabiliterende i seg selv å følge denne opplæringen, og ikke alle begynner i jobb som medarbeider med brukererfaring etter endt opplæring. Noen går ut i andre stillinger, noen går tilbake til sine gamle yrker og noen fortsetter med videre utdanning. Det er en god investering for den enkelte deltaker, og likedan for samfunnet.

Se mennesket, ikke diagnosen
 Magdalena Krossgått minnet oss på noe svært viktig: Om folk har samme diagnose er ikke de like som personer. Se mennesket og ikke se på diagnosen, var hennes råd! Jeg kan godt forstå at hennes holdninger og tro på enkeltmennesket kan smitte. Det å se eller høre om at andre har greid å komme tilbake til arbeid, tror jeg er noe av det aller viktigste ”systemet” kan bidra med enten det heter IPS eller noe annet.

NAV Finnmark

Hjertelig takk til NAV Finnmark ved Siw C. M. Stærk (fylkeskoordinator for arbeid og psykisk helse) som fikk koordinatorene fra Hordaland og Nordland til å ta turen til Lakselv å presentere IPS-satsingen sammen med Magdalena Krossgått. Neste uke blir det kjent hvor i landet 7-8 piloter skal prioriteres. Det er ikke søkt fra Finnmark. Kafé Blå fikk tilfeldigvis IPS-midler i fjor, men blir får antagelig samme avkortning i LAB-midler (lavterskel arbeidsrettede brukertiltak), og da er de vel omtrent like langt. Det er ikke bare å sette seg inn i alle tilskuddsordninger og det blir nesten som forsikring. Les nøye det som står med små bokstaver. Det må spørres: Hva var vitsen med å søke om IPS-midler hvis det ble avkortning på midler i grunntilskuddet fra LAB, som Kafé Blå hadde mottatt tilsagn om allerede? Den ene vet ikke hva den andre gjør, og det er nok få som har den totale oversikten i NAV-systemet, Arbeids- og velferdsdirektoratet og Helsedirektoratet. Noen ganger gir de med en den ene hånda, og så tar de med den andre. Kafé Blå skal i søke om å få en forskyvning i tid på LAB-prosjektet fordi Porsanger kommune brukte veldig lang tid for å komme i gang. Tvitvi til Kafé Blå i Porsanger, som er et av tre utradisjonelle lavterskeltilbud i Finnmark! Det andre er Kultursenteret Sisa i Alta, og det er nylig startet opp et nytt lavterskel kulturtilbud i Honningsvåg, som heter Perleporten.

”Med livet som kompetanse”

I Finnmark har vi etterlyst medarbeidere med brukererfaring eller erfaringskonsulenter, som det også betegnes som, både innenfor NAV, kommuner og Klinikk for psykisk helsevern og rus. Så langt har vi ikke lyktes i få gjennomslag for ansettelser noen av stedene. Det kan i mange sammenhenger virke som at alt det gode enten ikke kommer til Finnmark eller kommer på plass som det siste fylket i landet, men det er en annen sak. Jeg anbefaler alle fylkeskontorer og lokale NAV-kontorer å ansette medarbeidere med brukererfaring. Få i gang felles opplæring! En representant fra NAV sentralt la fram på Rådet for psykisk helse sin konferanse ”Med livet som kompetanse” i 2008 at det er utarbeidet opplæringsplaner for MB’ere, men dessverre har disse planene i liten grad blitt tatt i bruk.

”Jeg vil ikke stå utenfor”

I forbindelse med presentasjonen av IPS-ordningen ble det henvist til amerikansk og britisk litteratur og forskning. En rapport fra norske forhold, som det verdt å nevne i denne sammenhengen er ”Jeg vil ikke stå utenfor”. Den ble levert til statssekretær Gina Lund i Arbeidsdepartementet i mars 2012 av daglig leder Hilde Hem, Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse. Det er forsker Reidun Norvoll og Arbeidsforskningsinstituttet, som på oppdrag fra Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse, har skrevet rapporten ”Jeg vil ikke stå utenfor”. Hun har sett på hvilke faktorer personer med psykiske vansker selv opplever og erfaringer som viktige for å delta i utdanning og arbeid. Rapporten peker på en rekke virkemidler og tiltak som skal til, og brukerne peker også på utfordringer og hvorfor det er så viktig å være i utdanning eller jobb. Det handler om opplevelsen av å være til nytte, egenverdig, mestringsopplevelse og selvrealisering i tillegg til økonomi, sosial status og fellesskap. Rapporten kan lastes ned fra Erfaringskompetanse.no eller man kan bestille den. Se her.

Relaterte saker:

Hjelper andre som sliter

Se personen, ikke diagnosen

Framtidas yrkesgruppe?

Viktig å ha en jobb

100 ideer til recoveryorientert arbeid

Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse

Foredrag om IPS v/ Rachel Perkins

IPS får dobbelt så mange ut i jobb

Om IPS-kurset i Lakselv med relaterte saker

Betydningen av arbeid for personer med schizofreni

Ta tilbake makten over eget liv

Mentalt treningsstudio

Lave stemmer skal også høres

Dette gir bedring for bipolare

Medarbeider med brukererfaring, en ressurs

MB-rapport fra Danmark, hvor MB-ideen ble satt i verk først i Norden

Jeg vil ikke stå utenfor

Publisert: 9:05 - 04. juli 2012

Sist oppdatert: 9:58 - 04. juli 2012

Facebook:

Europarådet kritiserer Noreg for omfattande bruk av tvang i psykiatrien og meiner tvungen elektrosjokkbehandling kan vera i strid med menneskerettane. Trist og alvorleg, meiner Rådet for psykisk helse.

Ny forskning avslører at 76 prosent av norsk barnevernsungdom har en alvorlig psykisk diagnose. Nå erkjenner barneministere Solveig Horne at oppfølgingen av disse barna har vært for dårlig.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern - Logg inn

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.