Erfaringer – en viktig ressurs

Hva medarbeidere med brukererfaring kan bidra med, er fokuset i Helsedirektoratets nye brosjyre om arbeid og psykisk helse.

Skrevet av: Astrid Borchgrevink Lund

SAMARBEID: Her er noen av dem som står bak den nye brosjyren ”Medarbeidere med brukererfaring – en ressurs” i Arbeids- og velferdsdirektoratet og Helsedirektoratet: Gina Krogsvold(f.v.), seniorrådgiver/fagansvar i NAV for Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse, Lisbet Waade, seniorrådgiver/koordinator i Helsedirektoratet for Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse, Magdalena Krossgått, medarbeider med brukererfaring, NAV Hordaland og Vibeke M. Schjelderup, seniorrådgiver, Helsedirektoratet. (FOTO: ASTRID BORCHGREVINK LUND)

– Vi håper denne brosjyren vil inspirere slik at erfaringskompetansen blir etterspurt i arbeidslivet og at flere ledere vil tilsette medarbeidere med brukererfaring. Det sa seniorrådgiver Vibeke M. Schjelderup i Helsedirektoratet da hun presenterte den ferske brosjyren på samlingen for erfaringskonsulenter i Oslo mandag i regi av Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse.

Styrke brukerperspektivet
I forordet skriver direktør i Helsedirektoratet, Bjørn-Inge Larsen om medarbeidere med brukererfaring som en ressurs for helse-, arbeids- og velferdstjenestene og deres brukere. Han mener brukermedvirkning er en forutsetning for og et bærende prinsipp i utviklingen av helhetlige og gode tjenester. En medarbeider med brukererfaring er en ansatt person som har erfaring med egen eller pårørendes psykiske sykdom/rusproblemer og med tjenesteapparatet. Det å ansette medarbeidere med brukererfaring er en av flere måter å styrke brukerperspektivet og brukermedvirkning i tjenestene på.

Positive rollemodeller
 Larsen håper heftet vil inspirere til å etterspørre erfaringskompetanse og bidra til at flere ledere ser verdien av å ansette personer med denne erfaringen.
Brosjyren tar for seg tips ved tilsetting og opplæring som medarbeider med brukererfaring. Den viser til flere eksempler og formålet med verdiskaping. Fagkompetanse og brukererfaring kan sammen gi et mer helhetlig og bedre tilpasset tjenestetilbud til den enkelte bruker. Medarbeidere med brukererfaring kan blant annet fungere som en brobygger mellom brukere og tilsatte og bidra til å bygge ned skillet mellom ”frisk” og ”syk”. Man kan være positive rollemodeller og vise at det er mulig å komme i jobb selv om en har eller har hatt et alvorlig psykisk helseproblem eller rusmiddelproblem, og man kan blant annet bidra til å skape et mer inkluderende arbeidsmiljø.

Endring og utvikling
Trond F. Aarre, spesialist i psykiatri, avdelingssjef ved Nordfjord psykiatrisenter og fagsjef ved Psykiatrisk divisjon ved Helse Bergen HF uttaler følgende i heftet:
– Skal vi oppnå likeverd, må brukerperspektivet være tilstede i alt vi gjør. Brukermedvirkning kan ikke bare være en konsultasjonsordning der man legger frem avgrensede problemstillinger til diskusjon.
Aarre mener det må bli en arbeidsform som strekker seg mot kontinuerlig samhandling med brukere om alle vesentlige spørsmål og nettopp medarbeidere med brukererfaring kan være til uvurderlig hjelp i dette arbeidet.
– Det sterkeste motivasjonen til endring og utvikling får vi ved å utsette oss for andres perspektiv på virksomheten vår, sier han.

Kontakt
Dersom du vil ansette en medarbeider med brukererfaring kan din lokale fylkeskoordinator for arbeid og psykisk helse i NAV være en kontaktperson. Brosjyren vil bli lagt ut på nettsidene psykisk.no, nav.no/psykiskhelse, erfaringskompetanse.no

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev. Ta også en titt i vår nettbutikk

Delta i diskusjonen, skriv en kommentar nedenfor

KJØP VÅRE PUBLIKASJONER


RELATERT INNHOLD

 • Medarbeidere med brukererfaring – en suksessaugust 21, 2014 Medarbeidere med brukererfaring – en suksess I snart ti år har Bergen kommune deltatt i samarbeid om utdanning av mennesker som har erfart å ha et psykisk helseproblem. Av de til sammen ca. 100 som har deltatt i programmet, har over […]
 • På tide å tenke nytt om antipsykotisk behandlingseptember 15, 2014 På tide å tenke nytt om antipsykotisk behandling Mange behandlere i psykiatrien jobber etter to valg: Enten tar du medisin og blir frisk, eller du tar ikke medisin og blir værende syk. Så enkelt er det ikke, sier psykiater Trond F. Aarre.
 • En snuoperasjon må tilfebruar 18, 2016 En snuoperasjon må til -Utfordringen ligger ikke på brukersiden, men hos de som sitter med definisjonsmakten, nemlig fagsiden, sier Linda Berg-Heggelund, generalsekretær i Mental Helse.
 • Bok om nybrottsarbeidapril 14, 2016 Bok om nybrottsarbeid Erfaringskompetanse lanserer nå «Brukeransettelser» - en håndbok for virksomheter som ønsker å ansette personer med egenerfaring innenfor feltet psykisk helse og rus.
 • Kurs forbedret brukerrepresentant-jobbenaugust 26, 2013 Kurs forbedret brukerrepresentant-jobben Når helsetjenestene skal utformes i praksis, blir brukererfaringen virkelig tatt på alvor? En ny studie viser at bedre skolering av brukermedvirkere kan ha nytteverdi og gi større […]

HANDLEKURV

Handlekurven er tom

SISTE SAKER

 • Recovery – en god vei å gå
  Recovery-tankegangen er en viktig del av behandlingen ved den medisinfrie enheten ved Nedre Romerike DPS. Seksjonsleder Anders Skogen Wenneberg og Jill Arild i Mental Helse er optimister. Det medfører imidlertid utfordringer for de ansatte.
 • Medisinfrie tilbud: Traumeterapi/IoPT
  Marta Thorsheim arbeider privat ved et eget institutt og er utdannet traumeterapeut IoPT og gestalt- og psykosynteseterapeut. Hun har en master i endringsledelse. Hun har egen IoPT-terapipraksis og utdanner traumeterapeuter i Norge og holder også kurs i mange land.
 • Forskeren forklarer: Fortellinger som medisin
  Anders Juhl Rasmussen arbeider ved Syddansk Universitet, der narrativ medisin er blitt obligatorisk kurs på medisinutdannelsen, og hvor de også bruker narrativ medisin i skriveverksteder for pasienter.

PÅ SOSIALE MEDIER


Aktuelt

Se alle nyheter i vårt nyhetsarkiv

Fra Twitter