Forskeren forklarer: Tvangsmedisinering i psykisk helsevern

Marthe Kirkesæther Brun, Tonje Lossius Husum og Reidar Pedersen ved Senter for medisinsk etikk, Universitetet i Oslo, har gjort en systematisk litteraturgjennomgang av tvangsmedisinering i psykisk helsevern.

Skrevet av: Eskil Skjeldal

Marthe Kirkesæther Brun, Tonje Lossius Husum og Reidar Pedersen har lett etter tvangsmedisineringens opplevelser og virkninger i faglitteraturen.

-Hva er prosjektets innhold?

-Dette prosjektet gikk ut på å kartlegge konsekvensene av medisinering gitt ved tvang. Det gjorde vi ved å gå gjennom litteratur som omhandlet virkninger og opplevelser av tvangsmedisinering i psykisk helsevern.

 -Hvilke spørsmål stilte dere for å finne ut av dette?

-Vårt forskningsspørsmål var: hva er de positive, de negative virkningene og opplevelsene av tvangsmedisinering?

-Hva fant dere?

-Det er lite forskning på akkurat dette feltet, og forskerne hadde brukt mange ulike metoder i sine studier. Studiene viste bare små effekter i positiv eller negativ retning av virkninger og opplevelser av tvangsmedisinering. Resultatene varierte også mye mellom de ulike studiene. Vi fant at hvorvidt pasientene godtok medisinering gitt ved tvang, var påvirket av hvor enig de var med behandleren om diagnosen og av om de fulgte opp om behandlingsplanene sine. Vi fant også at ansatte hadde en tendens til å undervurdere pasientenes negative opplevelse av tvangsmedisinering, og at pasientene oppga alternativer til tvang om de ble spurt.

 -Hvorfor er dette viktige funn?

-Tvungen medisinering i psykisk helsevern er en praksis som er etisk problematisk, og det er viktig å kunne begrunne behandlingsformen med at det er noe som hjelper pasientene. Det kan være mange årsaker til at pasienter ikke ønsker medisinering, for eksempel at de ikke opplever bedring eller at de opplever plagsomme bivirkninger av medisinene. Kunnskapen fra studiene om medisiner gitt under en ramme av frivillighet kan ikke nødvendigvis overføres til å gjelde tvungen medisinering. Det kan være at behandling gitt ved tvang kan få andre utfall enn frivillig behandling, og at pasienter som tvangsbehandles er annerledes og ikke kan sammenlignes direkte med de som ønsker behandling med medisiner frivillig.

-Hvilke nye kunnskapshull har studiet avdekket?

-Det finnes lite forskning på dette feltet, hvilket betyr at dagens praksis med å gi medisiner ved tvang i stor grad baserer seg på studier på medisiner gitt uten tvang. Det trengs mer forskning på tvungen medisinering, og man bør foreløpig vise ydmykhet overfor den kunnskapen som eksisterer på dette feltet.

 

Vil du vite mer om prosjektet? Ta kontakt med Marthe Kirkesæther Brun:
makbru@siv.no eller Tonje Lossius Husum: t.l.husum@medisin.uio.no

Her er en lenke til artikkelen i fulltekst: http://www.psykologtidsskriftet.no/index.php?seks_id=480571&a=3

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev. Ta også en titt i vår nettbutikk

Delta i diskusjonen, skriv en kommentar nedenfor

KJØP VÅRE PUBLIKASJONER


RELATERT INNHOLD

 • Publikasjoner om alternativer til tvang har nådd psykisk helsefeltetapril 9, 2014 Publikasjoner om alternativer til tvang har nådd psykisk helsefeltet En omfattende distribusjonsplan for publikasjonene Alternativer til tvang er nå i sluttfasen. Våre viktigste målgrupper innen psykisk helsefeltet har fått tilgang til fersk ny kunnskap, […]
 • Ti punkter for å unngå bruk av tvangnovember 24, 2014 Ti punkter for å unngå bruk av tvang - Med den nye plakaten henvender vi oss direkte til alle som er med å utøve tvang, eller som er involvert før tvang iverksettes, sier Mette Ellingsdalen, som på oppdrag for […]
 • Forskeren forklarer: Pasienters erfaringer med involvering av pårørende ved tvangseptember 5, 2017 Forskeren forklarer: Pasienters erfaringer med involvering av pårørende ved tvang Sammen med Senter for medisinsk etikk har Kompetansesenter for brukererfaringer og tjenesteutvikling (KBT) forsket på pasienters syn på og erfaringer med involvering av pårørende i […]
 • Det finnes alternativer til tvangnovember 21, 2016 Det finnes alternativer til tvang Hvordan opplever brukere tvang og hva er deres forslag til andre løsninger. Hvilke alternativer finnes sett i et bruker- og fagperspektiv og hvordan håndtere akutte situasjoner. Dette er […]
 • Fokus på barns erfaringer med tvangdesember 6, 2016 Fokus på barns erfaringer med tvang God kommunikasjon med barna og god kjennskap til barnas reaksjonsmønstre er sentralt for å forebygge tvang. Det kom frem i Barneombudets rapport «Grenseløs omsorg – bruk av tvang mot barn […]

HANDLEKURV

Handlekurven er tom

SISTE SAKER

 • Medisinfrie tilbud: Oppmerksomt nærvær (mindfulness)
  Katinka Thorne Salvesen er psykologspesialist og jobber ved Modum Bads Traumepoliklinikk i Oslo. Sammen med Malin Wästlund, Notodden sykehus har hun skrevet boken Mindfulness og medfølelse. En vei til vekst etter traumer. Boken tilbyr en gradvis trening i å oppøve evnen til å være til stede med det som er i øyeblikket og til å bli en bedre venn med seg selv.
 • Undersøkelse om høstens valgdeltagelse
  Som en oppfølger til heftet om valgdeltakelse, har senteret sendt ut en større spørreundersøkelse om valget i høst. Undersøkelsen ble sendt ut til ledere ved alle DPS, til alle dagsentre og boliger i både offentlig og privat regi. Arnhild Lauveng vil systematisere og behandle de mange svarene i den kommende fremtid.
 • Medisinfrie tilbud: Musikkterapi
  Med utgangspunkt i sin egen praksis som musikkterapeut ved en lukket psykiatrisk avdeling på Lovisenberg Diakonale Sykehus i Oslo, har Hans Petter Solli intervjuet pasienter diagnostisert med psykose om deres erfaringer med musikkterapi. Studiet resulterte i viktige positive funn når det gjelder bruk av musikk i terapi.

PÅ SOSIALE MEDIER


Aktuelt

Se alle nyheter i vårt nyhetsarkiv

Fra Twitter