Forskningsprosjekt om god involvering i et brukerperspektiv

Skien, Stavanger, Trondheim og Tromsø. I disse byene blir det nå satt i gang intervjuer i forbindelse med forskningsprosjektet «God pårørendeinvolvering i et brukerperspektiv». Prosjektet er finansiert av Helsedirektoratet og inngår i Nasjonal strategi for økt frivillighet i psykiske helsetjenester.

Skrevet av: Astrid Borchgrevink Lund

PÅ JAKT ETTER ERFARINGER: - Vi er interessert i alle typer erfaringer med pårørende og synspunkter på involvering, sier forsker Reidun Norvoll som inviterer til gruppesamtaler. For å styrke pasient/brukerstemmen er prosjektet laget som et samarbeidsprosjekt mellom Senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo og det brukerstyrte senteret KBT- Midt Norge, her ved  forsker Reidun Norvoll deltar fra Universitetet i Oslo og Dagfinn Bjørgen og fra KBT- Midt Norge.

 

Prosjektet blir utført av forskere fra Senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo. For å styrke brukerstemmen inngår også ansatte ved KBT-Midt Norge i prosjektgruppa og som selv har brukererfaring.

 

Hvem kan delta? Erfaringer med tvang
Målgruppa er voksne over 18 år som har erfaringer med ulike typer psykiske problemer og med tvang. Også de med mye erfaringer og synspunkter på pårørendeinnvolvering kan være aktuelle. Det er fint om de som melder seg på vurderer om de orker en lengre gruppesamtale om disse temaer uten at det blir for belastende, forteller Reidun Norvoll ved Universitetet i Oslo til Erfaringskompetanse.

 

Pårørendes rolle
I de siste årene har det vært mye helsepolitisk og faglig diskusjon om pårørendes rolle i behandlingen og ved tvang i de psykiske helsetjenestene.  Pårørende forteller at de ofte opplever at de er lite involvert i behandlingen og at måten taushetsplikten brukes på gir problemer. De er også opptatt av at helsetjenestene i større grad skal se på pårørende som en ressurs for pasienten enn det som gjøres i dag. Det er også delte oppfatninger blant pårørende når det gjelder syn på tvang og hvilken rolle de skal ha ved tvangsbruk.

Det finnes samtidig lite kunnskap om hvordan pasienter/brukere ser på pårørende og hva de mener er god pårørendeinvolvering, særlig ved tvang. Dette prosjektet skal derfor gi mer kunnskap om brukernes synspunkter og erfaringer.  

 

God dialog
-Det å delta i prosjektet betyr at du deltar i gruppesamtale med 4- 8 andre i tillegg til en forsker fra universitetet og en medforsker fra KBT Midt Norge. Hovedfokuset i gruppesamtalen er hvordan tjenestene kan involvere pårørende på best mulig måte i behandlingen, og særlig ved tvang.  
Gruppesamtalene vil diskutere spørsmål om hvem man tenker på som pårørende og i hvilken grad og hvorfor de en ressurs og støtte, eller ikke? Det vil også bli spurt om på hvilken måte pårørende kan involveres i behandlingen for å være til mest mulig hjelp og støtte og når de ikke bør involveres. Et annet moment er hvordan helsetjenestene bør involvere pårørende ved tvang og hvordan skal ansatte håndtere taushetsplikten på en best mulig måte.  Vi ønsker å lære mer om hvordan helsetjenestene kan bidra til å fremme en god dialog og samarbeid mellom pasient og pårørende , sier Norvoll.
Intervjuet handler dermed ikke om personlige forhold ved din helse eller behandling, men vurderinger eller erfaringer om hvordan pårørende kan involveres på best mulig måte av de psykiske helsetjenestene. 

Dersom noen ikke ønsker å delta i gruppesamtale, men heller individuelt intervju, så kan de kontakte Reidun Norvoll om muligheten for dette.  

 

Litt fakta om prosjektet
I prosjektet gjennomføres det både individuelle intervjuer og gruppe-intervjuer i form av samtaler. Individuelle intervjuer er nå gjennomført, slik at man nå ønsker å rekruttere deltakere til gruppeintervjuene. Dette vil foregå på ettermiddagen og vare i ca. 3 timer med enkelt bevertning først. Det er ikke veldig stivt, og åpent for ulike synspunkter og erfaringer. Man kan også ta småpauser eller avslutte etter eget behov.

Kunnskapen fra prosjektet skal kunne brukes av helsepolitikere, ansatte og andre interesserte, og vil formidles gjennom bøker, artikler og på nettsider.

Intervjuene er helt frivillige, og man kan trekke seg på et hvert tidspunkt uten noen konsekvenser. Det vil ikke lagres personlige opplysninger. Data fra prosjektet vil også behandles konfidensielt og anonymt.

Om du er interessert i mer informasjon om prosjektet før du bestemmer deg, kan du kontakte personene som er oppført nedenfor i din by.  Du kan også sende en e-post eller sende inn samtykkeskjema som er i linken til den oppgitte adressen der, oppfordrer Reidun Norvoll.

http://www.erfaringskompetanse.no/wp-content/uploads/2016/09/Endelig-Forespørselsbrev-brukere-fokusgruppeintervju-God-pårørendeinvolvering.docx

Gruppesamtalene skal være i disse byene:
Stavanger: Torsdag 29. september kl. 17 – 20. Kontaktperson: Målfrid Frahm Jensen (mj@frahmjensen.com) og Reidun Norvoll ( reidun.norvoll@medisin.uio.no). Mobil: 98 24 51 45
Trondheim: Torsdag 6. oktober, kl. 16- 19. Kontaktpersoner: Dagfinn Bjørgen (dagfinn.bjorgen@kbt-midt.no), mobil 404 13 567 eller Juni Raak Høiseth (Juni.Hoiseth@kbtmidt.no), mobil: 98 88 82 98 eller Reidun Norvoll (reidun.norvoll@medisin.uio.no). Mobil: 98 24 51 45
Tromsø: 10. oktober, kl. 17-20. Kontaktpersoner: Dagfinn Bjørgen (dagfinn.bjorgen@kbt-midt.no), mobil  404 13 567, Juni Raak Høiseth (Juni.Hoiseth@kbtmidt.no), mobil: 98 88 82 98  eller Reidun Norvoll (reidun.norvoll@medisin.uio.no). Mobil: 98 24 51 45
Skien: 11. oktober, kl. 17-20 Kontaktpersoner: Juni Raak Høiseth (Juni.Hoiseth@kbtmidt.no), mobil: 98 88 82 98  eller Reidun Norvoll (reidun.norvoll@medisin.uio.no). Mobil: 98 24 51 45.
Stedet der intervjuet skal ta plass i de enkelte byene oppgis senere for de påmeldte.

 

 

 

 

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev. Ta også en titt i vår nettbutikk

Delta i diskusjonen, skriv en kommentar nedenfor

KJØP VÅRE PUBLIKASJONER


RELATERT INNHOLD

HANDLEKURV

Handlekurven er tom

SISTE SAKER

  • Medisinfrie tilbud: Oppmerksomt nærvær (mindfulness)
    Katinka Thorne Salvesen er psykologspesialist og jobber ved Modum Bads Traumepoliklinikk i Oslo. Sammen med Malin Wästlund, Notodden sykehus har hun skrevet boken Mindfulness og medfølelse. En vei til vekst etter traumer. Boken tilbyr en gradvis trening i å oppøve evnen til å være til stede med det som er i øyeblikket og til å bli en bedre venn med seg selv.
  • Undersøkelse om høstens valgdeltagelse
    Som en oppfølger til heftet om valgdeltakelse, har senteret sendt ut en større spørreundersøkelse om valget i høst. Undersøkelsen ble sendt ut til ledere ved alle DPS, til alle dagsentre og boliger i både offentlig og privat regi. Arnhild Lauveng vil systematisere og behandle de mange svarene i den kommende fremtid.
  • Medisinfrie tilbud: Musikkterapi
    Med utgangspunkt i sin egen praksis som musikkterapeut ved en lukket psykiatrisk avdeling på Lovisenberg Diakonale Sykehus i Oslo, har Hans Petter Solli intervjuet pasienter diagnostisert med psykose om deres erfaringer med musikkterapi. Studiet resulterte i viktige positive funn når det gjelder bruk av musikk i terapi.

PÅ SOSIALE MEDIER


Aktuelt

Se alle nyheter i vårt nyhetsarkiv

Fra Twitter