– Har et betydningsfullt oppdrag

-Ti år er verdt å feire – særlig når temaet er så viktig. Derfor er det hyggelig å stå som «oppdragsgiver» i programmet – for det er ikke ofte at et oppdrag er mer betydningsfullt enn det oppdraget Nasjonalt senter for psykisk helse har, sa statssekretær Anne Grete Erlandsen på jubileumsfeiringen og lanseringen av antologien «Levd liv» på Litteraturhuset torsdag.

Skrevet av: Astrid Borchgrevink Lund

VIKTIG HJELPER: -Vi jobber for å skape pasientens helsetjeneste. For å lykkes med det, trenger vi hjelp. Og en av de viktigste hjelperne er Nasjonalt senter for erfaringskompetanse, sa statssekretær Anne Grete Erlandsen på jubileumsmarkeringen på Litteraturhuset 27. oktober. (Alle foto: Per Åge Eriksen)

Erlandsen understreket at det viktigste både regjeringen og departementet gjør er å skape pasientens helsetjeneste. Og for å få det til, må man lytte til de som har skoen på – nemlig pasientene og brukerne.

Samle, systematisere og formidle
-Men for å lykkes med det, trenger vi hjelp. Og en av de viktigste hjelperne er Nasjonalt senter for erfaringskompetanse. For, en del av oppdraget som jeg som oppdragsgiver har gitt dere, er å samle, systematisere og videreformidle erfaringskompetansen på psykisk helsefeltet.
-Den jobben dere gjør med å sette enkeltpasienters erfaringer inn i en større sammenheng, gjør det mulig for oss å ta med oss erfaringskompetansen inn på systemnivå. Kanskje er det derfor dere har valgt å lage en antologi som jubileumsprosjekt? Det synes jeg kler dere godt, understreket statssektæren som har stor sans for den formen en antologi er.

STØRRE FORSTÅELSE: -Vi skal bidra til å styrke den erfaringsbaserte kunnskapen. Levd liv er en rik kilde til økt kunnskap og større forståelse, sa daglig leder Hilde Hem i sin velkomsttale da Nasjonalt senter for erfaringskompetanse markerte sine ti år.

STØRRE FORSTÅELSE: -Vi skal bidra til å styrke den erfaringsbaserte kunnskapen. Levd liv er en rik kilde til økt kunnskap og større forståelse, sa daglig leder Hilde Hem i sin velkomsttale da Nasjonalt senter for erfaringskompetanse markerte sine ti år.

Oppdraget er ikke fullført
-En god antologi lar flere stemmer utrykke seg om et tema, og bidrar både til å belyse og opplyse et felt. I så måte kan vi kanskje kalle Nasjonalt senter for erfaringskompetanse en antologi i seg selv, sa Erlandsen som gledet seg til å lese boka.
-Og ikke minst til å høste av erfaringene fra levde liv i boka som dere har gitt den gode tittelen «Levd liv».
-Gratulerer og lykke til med de ti neste – for oppdraget er ikke fullført, sa hun fra scenen før flere gratulanter fikk slippe til, som Mental Helses Rune Helland. Det vanket også blomster fra blant annet Selvhjelp Norge, Mental Helse Ungdom og Rådet for psykisk helse. Men aller først kunne daglig leder Hilde Hem ønske velkommen.

Fortsatt langt å gå
-Vår viktigste oppgave gjennom disse 10 årene har vært å innhente kunnskap fra levd liv. Jeg kjenner meg privilegert som har fått være med på senterets reise i syv av disse årene – som daglig leder, og som kollega med en liten gruppe dyktige og engasjerte medarbeidere. Det er med både glede og alvor jeg står her i dag. Glede fordi det skjer mye godt psykisk helsearbeid. Gode fagfolk har økende fokus på betydningen av levd liv, relasjoner og nettverk. Våre politikere har mål en utvikling av tjenester gjennom medbestemmelse. Og på tjenestetilbud som er mer fleksible når det gjelder arenaer og innhold. Men det er også med et alvor vi ser at det fortsatt er langt å gå. Det er smertefullt å se at altfor mange mennesker, og ikke minst mennesker med langvarige psykiske helseutfordringer, fortsatt opplever å bli redusert og fratatt selvrespekt. Dette må vi gjøre noe med, poengterte Hem og fortsatte:

Kontraster
-Vi jobber innenfor et bredt og sammensatt felt. Og i komplekse landskap må vi være i stand til å gå inn i kompleksiteten, se den enkelte, peke ut en retning mer enn å gi entydige svar.  Men bakenfor store kontraster i livsvilkår og mangfoldet av erfaringer – er det noe grunnleggende felles i det å være menneske. Til alle tider. Behovet for trygghet og respekt har vi alle. Vi skal bidra til å styrke den erfaringsbaserte kunnskapen. Levd liv er en rik kilde til økt kunnskap og større forståelse.  Derfor er også «Levd liv» tittelen på jubileumsboka vår.

All viten kommer fra erfaring
-Jo mer sammensatte helseutfordringene er, jo mer ufullstendig blir fagspråket. Fagkunnskap og forskning leverer alltid resultater som er foreløpige, det beste vi har så langt. Kunnskapens vesen er nettopp bevegelse, utvikling, nyskaping. All viten kommer fra erfaring. Fagkunnskap og forskning tilstreber ofte en type objektivitet og generalisering, og vi trenger å systematisere kunnskap. Men i denne prosessen kan vi miste det enkelte menneske og dets levde liv av syne. Derfor vil vi bidra til å utvide forståelsen av hva som er kunnskap og hva som er god hjelp, sa Hilde Hem.

FORNØYD GJENG: (Bak f.v.) Astrid Borchgrevink Lund, Anne-Cathrine Thommesen, Eva Svendsen, Tone Hoel Larsen og Thomas Øverbø. (bak f.v.)Hilde Hem, Eskil Skjeldal og Anne Lisbeth Odinsen.

FORNØYD GJENG: (Bak f.v.) Astrid Borchgrevink Lund, Anne-Cathrine Thommesen, Eva Svendsen, Tone Larsen Hoel og Thomas Øverbø. (bak f.v.)Hilde Hem, Eskil Skjeldal og Anne Lisbeth Odinsen.

STEMNING: Vakker musikk fra Mathias Eick(f.h.) og Erlend Slettevoll var en fin stemningsskaper på Litteraturhuset i Oslo 27. oktober.

STEMNING: Vakker musikk fra Mathias Eick(f.h.) og Erlend Slettevoll var en fin stemningsskaper på Litteraturhuset i Oslo 27. oktober.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ønsker du å lese jubileumsboka «Levd liv, finner du flere utdrag fra artikkelforfatterne på vår nettside eller du kan bestille boka via vår nettbutikk. God lesning!
levd-liv-boka

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev. Ta også en titt i vår nettbutikk

Delta i diskusjonen, skriv en kommentar nedenfor

RELATERTE SAKER


KJØP VÅRE PUBLIKASJONER

HANDLEKURV

Handlekurven er tom

SISTE SAKER

  • Forskeren forklarer: Benken, en åpen russcene
    Hva skjer på en åpen rus-scene, og hvorfor kommer folk tilbake? Hva representerer den åpne rus-scenen for en rusavhengig? Og forteller den rusavhengiges bruk av den åpne rus-scenen noe om hvordan rustjenestene oppleves av en rusavhengig? Trond Erik Grønnestad (UiS) har forsket på den åpne rus-scenens funksjon og rolle i livene til rusavhengige.
  • Om brukermedvirkning: Fossumkollektivet
    Fossumkollektivet driver langtids døgnbehandling av ungdom med rusproblemer og har over år jobbet målrettet med å involvere de pårørende i behandlingen og støtte dem. Mor Vigdis Løbach tror pårørendeinvolvering kan være med på å hindre tilbakefall hos ungdommen. En mulig konsekvens av manglende pårørendeinvolvering kan innebære at pårørende, med alle gode intensjoner, motvirker behandling. Leder av familiearbeidet ved kollektivet, Tor-Magne Bakke, har gode erfaringer med å invitere pårørende med i behandlingsprosessene.
  • Vil ha større grad av likeverdighet
    Jeg tror at andre perspektiver enn den rent medisinske forståelsen kan være mer tjenlige både for pasientene og for tjenestesystemet, sa Trond Aarre da vi besøkte ham i Nordfjordeid nylig. -Jeg tror det er mye større likhet mellom behandlerne og de som skal behandles enn det vi ofte har gått ut fra. Se videoklipp her.

PÅ SOSIALE MEDIER


Aktuelt

Se alle nyheter i vårt nyhetsarkiv

Fra Twitter