Å sette usunne matvarer på utilgjengelige steder i butikken synes mastergradsstudent Oline Dalen er et dårlig forslag fra hjerteforskere ved NTNU i Trondheim.

Er det mulig å velge glede? Ja, svarer Kay Pollak og han gir oss gode råd på veien mot større frihet og glede.

Et Toppmøte innen psykisk helse og rus med tema legemiddelfrie behandlingstilbud stiller krav: Hva er veien videre?

Hver må finne sin vei

- Det er flott at så mange blir engasjert av Monika Schelanders erfaringer med kognitiv terapi, sier Erfaringskompetanse.nos seniorrådgiver Eva Svendsen som etterlyser kloke fagfolk.

Høy temperatur og stor debatt på Erfaringskompetanse.no etter at Schelander gikk ut og oppfordret leserne til å ta grep om eget liv, se mulighetene og droppe offerrollen. Seniorrådgiver Svendsen mener det er mange veier til god psykisk helse.

Kropp, tanker, følelser
- Noen personer er veldig tenkende og opplever at forandringen skjer gjennom refleksjon og ny innsikt. Andre er mer følende, og forandringen må skje gjennom følelser som blir berørt. Den tredje gruppa er mer fokusert på det kroppslige og må jobbe med kroppen for å få tilgang til de kreftene som gjør en forandring mulig. De aller fleste trenger å få aktivert både kropp, følelser og tanker. I forhold til dype forandringsprosesser må det ofte mer til enn kun å tenke positivt, mener  Svendsen som minner om at hver må finne sin vei.

Ingen vil være offer
 - Mange har reagert på bruk av uttrykket ”offerrollen”. Hvorfor tror du det vekker så sterke reaksjoner?
 - Offerrollen rører dypt i oss. Motsatsen er bøddelen. Ingen vil hverken være offer eller bøddel, men vi har en tendens til å plassere oss selv i en offerrolle når vi føler oss maktesløse. Det er menneskelig. Det å være avhengig av en hjelper plasserer oss i en situasjon der vi kan oppleve avmakt og manglende kontroll.  Ofte gir vi fra oss ansvaret for eget liv til den som skal hjelpe, nettopp i håp om at den personen vet bedre enn oss selv.

Må velge selv
 - Hva synes du om at Schelandersaken har vakt så stor debatt?
 - Det er veldig bra og flott at debatten har blitt mer og mer nyansert. Jeg håper debatten kan fortsette. Legger vi våre liv i hendene på spesialistene, slipper vi å ta konsekvensene for hvordan vi har det og kan legge skylden ut. Dette er dilemma vi bør dvele med.
 - Hva mener du med det?
 - Vi trenger kloke fagfolk som først og fremst er medmennesker, mer enn fagspesialister. Spesialisten skal etter min mening bruke kunnskapen sin som verktøy for å sjekke ut hva den andre personen trenger av råd og hjelp. Og hjelperen må være ydmyk og bevisst den makten han har. God hjelp er å sette den andre i posisjon til å hjelpe seg selv, sier Svendsen som mener mange trenger lang tid før de vet hva de selv trenger.
 - Da trenger vi hjelpere som ikke vet best, men som er positivt nysgjerrige og får frem ressursene i den hjelpesøkende. Den hjepesøkende må bli møtt med forventning om at vedkommende vet best hva han trenger, sier Svendsen.

Forskning og virkelighet
 - Hvordan kan Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse ha nytte av debatten?
 - I kunnskapsutviklingen innen psykisk helsefeltet er vi opptatt av erfaringer og nyansene. Denne debatten er med på å løfte frem de dilemmaene man har i forhold til kunnskapsutvikling i feltet vårt. I forhold til kognitiv terapi viser debatten at den hjelper noen, men fungerer ikke for alle. Dagens forskning fanger opp for lite fra virkeligheten, den virkeligheten brukerne kjenner på kroppen, presiserer Eva Svendsen. 

Publisert: 10:08 - 25. august 2011

Sist oppdatert: 12:01 - 25. august 2011

Facebook:

I år feirer vi grunnlovsjubileum i Norge, og i den sammenheng er det naturlig å skue både bakover og fremover. Å huske hvem vi er handler om å finne sin vei – enten det handler om å bli det landet vi har muligheter for å være – eller det handler om den enkelte i møte med seg selv og sine relasjoner og  nettverk.

Historien om bien og blomsten er historien om hvordan liv skapes. Vår eksistens er helt avhengig av bier og humler, men nå er disse utrydningstruet.

"Så fantastisk å få lov til å reise denne merkelige, morsomme, triste, glade, rare, underfundige reisen gjennom livet med deg." Slik står det skrevet på tekoppen min, og det er kunstneren Bjørg Thorhallsdottir som på denne måten uttrykker ulike opplevelser av livet.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern - Logg inn

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.