-Det som driver meg er blant annet kampen mot urettferdighet, mot makthierarkiet, mot avmakt, tvang og manglende brukermedvirkning, sier vinner av Tabuprisen Målfrid J. Frahm Jensen. Prisen er en heders- og ærespris fra Rådet for psykisk helse som ble stiftet for 20 år siden.

Nærmere 400 deltakere håper arrangørene å samle til årets Amaliedager. – Vi har store forventninger til vår brukerstyrte fagkonferanse, sier Aage Reitan i Aurora.

Rus og problemer rundt psykisk helse gjelder mange. Nå har Selvhjelp Norge i samarbeid med Helsedirektoratet laget en fyldig oversikt over organisasjoner innen feltet.

Hver må finne sin vei

- Det er flott at så mange blir engasjert av Monika Schelanders erfaringer med kognitiv terapi, sier Erfaringskompetanse.nos seniorrådgiver Eva Svendsen som etterlyser kloke fagfolk.

Høy temperatur og stor debatt på Erfaringskompetanse.no etter at Schelander gikk ut og oppfordret leserne til å ta grep om eget liv, se mulighetene og droppe offerrollen. Seniorrådgiver Svendsen mener det er mange veier til god psykisk helse.

Kropp, tanker, følelser
- Noen personer er veldig tenkende og opplever at forandringen skjer gjennom refleksjon og ny innsikt. Andre er mer følende, og forandringen må skje gjennom følelser som blir berørt. Den tredje gruppa er mer fokusert på det kroppslige og må jobbe med kroppen for å få tilgang til de kreftene som gjør en forandring mulig. De aller fleste trenger å få aktivert både kropp, følelser og tanker. I forhold til dype forandringsprosesser må det ofte mer til enn kun å tenke positivt, mener  Svendsen som minner om at hver må finne sin vei.

Ingen vil være offer
 - Mange har reagert på bruk av uttrykket ”offerrollen”. Hvorfor tror du det vekker så sterke reaksjoner?
 - Offerrollen rører dypt i oss. Motsatsen er bøddelen. Ingen vil hverken være offer eller bøddel, men vi har en tendens til å plassere oss selv i en offerrolle når vi føler oss maktesløse. Det er menneskelig. Det å være avhengig av en hjelper plasserer oss i en situasjon der vi kan oppleve avmakt og manglende kontroll.  Ofte gir vi fra oss ansvaret for eget liv til den som skal hjelpe, nettopp i håp om at den personen vet bedre enn oss selv.

Må velge selv
 - Hva synes du om at Schelandersaken har vakt så stor debatt?
 - Det er veldig bra og flott at debatten har blitt mer og mer nyansert. Jeg håper debatten kan fortsette. Legger vi våre liv i hendene på spesialistene, slipper vi å ta konsekvensene for hvordan vi har det og kan legge skylden ut. Dette er dilemma vi bør dvele med.
 - Hva mener du med det?
 - Vi trenger kloke fagfolk som først og fremst er medmennesker, mer enn fagspesialister. Spesialisten skal etter min mening bruke kunnskapen sin som verktøy for å sjekke ut hva den andre personen trenger av råd og hjelp. Og hjelperen må være ydmyk og bevisst den makten han har. God hjelp er å sette den andre i posisjon til å hjelpe seg selv, sier Svendsen som mener mange trenger lang tid før de vet hva de selv trenger.
 - Da trenger vi hjelpere som ikke vet best, men som er positivt nysgjerrige og får frem ressursene i den hjelpesøkende. Den hjepesøkende må bli møtt med forventning om at vedkommende vet best hva han trenger, sier Svendsen.

Forskning og virkelighet
 - Hvordan kan Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse ha nytte av debatten?
 - I kunnskapsutviklingen innen psykisk helsefeltet er vi opptatt av erfaringer og nyansene. Denne debatten er med på å løfte frem de dilemmaene man har i forhold til kunnskapsutvikling i feltet vårt. I forhold til kognitiv terapi viser debatten at den hjelper noen, men fungerer ikke for alle. Dagens forskning fanger opp for lite fra virkeligheten, den virkeligheten brukerne kjenner på kroppen, presiserer Eva Svendsen. 

Publisert: 10:08 - 25. august 2011

Sist oppdatert: 12:01 - 25. august 2011

Facebook:

Europarådet kritiserer Noreg for omfattande bruk av tvang i psykiatrien og meiner tvungen elektrosjokkbehandling kan vera i strid med menneskerettane. Trist og alvorleg, meiner Rådet for psykisk helse.

Ny forskning avslører at 76 prosent av norsk barnevernsungdom har en alvorlig psykisk diagnose. Nå erkjenner barneministere Solveig Horne at oppfølgingen av disse barna har vært for dårlig.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern - Logg inn

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.