Hvordan psykose kan oppleves

Seniorrådgiver Eva Svendsen hos erfaringskompetanse.no har anmeldt boka «Drøm i våken tilstand». Sjelden kan man lese så berørende om hvordan en psykose oppleves innenfra.

Skrevet av: Birgitte Finne Høifødt

NASJONALT KUNNSKAPSLØFT: Det trengs eit nasjonalt kunnskapsløft for å forstå mekanismane som ligg bak god helse, meiner seniorrådgiver Eva Svendsen ved Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse. (FOTO: THOMAS ØVERBØ)

Jeg har lest meningsfull litteratur i sommer. En av bøkene jeg har blitt klokere av er ”Drøm i våken tilstand” av Gunn Helen Kristiansen, Siv Helen Rydheim og Else Merete Thyness.

Her presenterer syv psykoseerfarere sine unike opplevelser med bipolar diagnose og psykose. Det er Inger Emilie Nitter, Maria Notø, Olaug Heldig Sævareid, Wenche Evensen, Inge Kira Reiter samt Siv Helen Rydheim og Gunn Helen Kristiansen som takket være midler fra ExtraStiftelsen og Mental Helse har kunnet formidle sine erfaringer i denne boka.

De levende og nære beskrivelsene av hvordan det oppleves innenfra for den enkelte å være i en psykose, berørte meg og gav meg en fornemmelse av hvor ensomt og smertefullt, men også hvor mye spennende og kreativt materiale denne tilstanden kan formidle. Psykosene blir ikke bare oppfattet som virkelighetsflukt, men også som en mestringsstrategi og varslingssystem der den psykoseutsatte og hjelperne deres lettere kan avdekke bedringspotensialet hos den som rammes. De har alle svært forskjellige opplevelser, men gjennom bearbeiding og distanse, har erfarerne oppdaget sammenhenger mellom tidligere traumer, psykososialt stress og psykoseutbrudd. De fleste psykosene var underbevissthetens forsøk på å komme med kreative løsningsforslag på sterke livsopplevelser, skriver Gunn Helen i sin innledning.

Gjennom å møte det psykotiske materialet med nysgjerrighet og respekt, kan viktige tema dukke opp som trengs å bearbeides. Men det forutsetter at den psykoseutsatte blir møtt med omsorgsfull behandling og empatiske korrigeringer utenfra. I altfor stor grad synes medikamentell behandling og skjerming å være den dominerende tilnærmingen i behandlingen av disse tilstandene.

Bidragsyterne ser på seg selv som varslere om en behandlingskultur som ikke synes å være bærekraftig. De ønsker å utfordre det psykiske helsefeltet til å tenke mer kreativt og løsningsorientert i samhandling med de som erfarer psykoser. De spør om bruken av antipsykotika kan konservere lidelsen og skape avhengighet til hjelpeapparatet, i stedet for å hjelpe den enkelte til å integrere sin egen sårbarhet, som Siv Helen skriver i sitt bidrag.

Om psykose er drøm i våken tilstand, så er denne boka full av beretninger fra nattens verden. Drømmeverdenen har en egen logikk og kan ikke forståes med dagverdenens  konsensus, skriver Merete Morken Andersen i sitt etterord. Hun etterlyser en ny møteplass der de som tar utgangspunkt i nattens språk, men strekker seg mot dagens, og de som handler i og utfra dagens språk, men strekker seg mot nattens, kan snakke sammen og lære å lytte på en mer levende og smidig måte.

Boka er et viktig bidrag til å øke kunnskapen om psykose og bipolar lidelse. Fagmiljøet må ta disse erfaringene på alvor og integrere kunnskapen slik at praksis i større grad enn nå, møter den virkeligheten som den psykoseutsatte lever i.

Gjennom å systematisk ta i bruk og videreformidle sine psykoseerfaringer, opplevde alle bidragsyterne en stor grad av tilfriskning.

Biblioteket i Erfaringskompetanse har flere eksemplarer av boka til gratis utlån. Ta kontakt på bibliotek@erfaringskompetanse.no om du ønsker å få den gratis tilsendt.

Har du erfaringer som du vil formidle? Du er velkommen til å dele dette gjennom Erfaringskompetanse.no.

”Drøm i våken tilstand” er utgitt ut på Abstrakt forlag.

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev. Ta også en titt i vår nettbutikk

Delta i diskusjonen, skriv en kommentar nedenfor

KJØP VÅRE PUBLIKASJONER


RELATERT INNHOLD

 • Realiserte bokdrømmenjuni 19, 2013 Realiserte bokdrømmen Boken «Drøm i våken tilstand» ble strålende godt mottatt på den fullsatte lanseringen forrige uke. Veien fra idé til bok har vært både tidkrevende og særdeles lærerik.
 • Psykose som mestringsstrategijuni 7, 2013 Psykose som mestringsstrategi Syv kvinner med psykoseerfaring har skrevet om sine unike og personlige opplevelser med psykose. Resultatet har blitt boken Drøm i våken tilstand som lanseres onsdag 12. juni på […]
 • Å velge gledeoktober 18, 2014 Å velge glede Er det mulig å velge glede? Ja, svarer Kay Pollak og han gir oss gode råd på veien mot større frihet og glede.
 • «Det er ikke mer synd på deg enn andre»september 2, 2013 «Det er ikke mer synd på deg enn andre» - Trass i at eg opplever at tittelen oser av moralisme, valte eg å lese boka og kjente igjen mange av problemstillingane som vart berørt. Kanskje dei er handsama litt for overflatisk, men […]
 • Om å ta pårørende på alvordesember 9, 2013 Om å ta pårørende på alvor PIO-senteret markerer sitt 5-års jubileum med en bokutgivelse! Ved å lese boka kommer du til dekket bord når det gjelder servering av pårørendekunnskap.

HANDLEKURV

Handlekurven er tom

SISTE SAKER

 • Nye tall fra langvarig brukerundersøkelse i Helse Nord-Trøndelag
  En langvarig spørreundersøkelse blant brukere av psykisk helsevern og rus har gått de siste 2.5 årene ved Helse Nord-Trøndelag. Enten pasienten har vært til poliklinisk behandling eller hatt et opphold ved en institusjon, så har alle brukere hatt muligheten til å gi tilbakemelding om oppholdet.
 • Retten til å bli hørt
  Arbeider du på en institusjon, og er usikker på valgrettighetene til pasientene? Tror du at det ikke er lov å gi pasientene informasjon om valgdeltagelsen? Er du en pårørende som ikke vet hvordan din nærmeste kan få stemt? Eller er du en pasient som opplever at omgivelsene dine ikke tar valgrettighetene dine på alvor? Vi minner om vårt nye hefte, Angår det meg? I dette heftet er det kommende valget og valgdeltakelsen tema. Det er Arnhild Lauveng ved senteret som står for tekst og illustrasjoner. Vi gjengir her intervjuet med Arnhild i forbindelse med lanseringen før sommeren. I denne kampanjeperioden fram til valget 11. september setter vi ned prisen fra 75,- til 50,-.
 • Forskeren forklarer: Hvordan fungerer utvekslingen av kunnskap mellom forskning og klinikk?
  Ida Lillehagen jobber som forsker ved Universitetet i Oslo og har forsket på hvordan kunnskap utveksles og utvikles i samarbeid mellom forskere og klinikere som samarbeider om forskning.

PÅ SOSIALE MEDIER


Aktuelt

Se alle nyheter i vårt nyhetsarkiv

Fra Twitter