Jobber for felles mål

«Det er på tide å stå sammen nå. For det er ikke to grupper. Det er bare oss her. En gruppe. Mennesker». Det sa Erfaringskompetanses leder Hilde Hem og siterte Arnhild Lauveng i åpningstalen da kompetansesenteret inviterte til paneldebatt om medisinfrie behandlingsalternativ. Det skjedde foran en fullsatt sal på Litteraturhuset i Oslo 21. april.

Skrevet av: Astrid Borchgrevink Lund

Daglig leder Hilde Hem er godt fornøyd med årets toppmøte.

Bakgrunnen for paneldebatten er helseminister Bent Høies krav om at alle helseforetak skal tilby medisinfrie behandlingsalternativ til alvorlig psykisk syke. Fristen er satt til 1. juni og det er fortsatt uklart hva de forskjellige tilbudene skal bestå av.

I panelet deltok Anne Grethe Erlandsen fra Helse- og omsorgsdepartementet og erfaringskonsulent Monika Landsverk som jobber ved Sykehuset Telemark. I panelet satt også erfaringskonsulent med pårørendeerfaring, Erik Tresse som jobber ved Voksenpsykiatrisk avdeling på Diakonhjemmet sykehus. Kristin Lie Romm er leder ved TIPS Sør-Øst og førsteamanuensis ved Medisinsk fakultet ved Universitetet i Oslo. Hun er spesialist i psykiatri og har jobbet både som forsker og kliniker ved Klinikk for psykisk helse og avhengighet i Oslo universitetssykehus. Fra «Fellesaksjonen for medisinfrie behandlingsforløp» stilte Jan Magne Sørensen fra brukerorganisasjonen Hvite Ørn.

Forbedre regelverk
Hilde Hem ønsket debatten og publikum velkommen med følgende og ord om erfaringsbasert kunnskap:

«Vi har som vår viktigste oppgave å oppdage og fremme kunnskap som kommer fra brukeres erfaringer og pårørendes erfaringer.

Den viktigste visdom i livet må vi oppdage med våre egne øyne. Sa Fridtjof Nansen og understreker med det også betydningen av den kunnskap som kommer fra erfaring.

Det skjer mye godt psykisk helsearbeid. Brukeres og pårørendes erfaringer står på den politiske dagsorden. Samtidig er jeg i likhet med helseminister Bent Høie og mange flere, overbevist om at pasientens stilling fortsatt må styrkes. I en kronikk i Aftenposten nylig tar han tydelig til orde både for nødvendigheten av å forbedre regelverk og for å styrke tidligere helsehjelp og behandling med utgangspunkt i pasientens behov og ressurser.

Nasjonal strategi for økt frivillighet i psykiske helsetjenester understreker at du skal ha muligheten til å velge. For å gi rom for mer frivillighet må det bli flere behandlingsformer, og det forutsetter en respekt for at det finnes ulike veier til tilfriskning.

Flere brukerorganisasjoner har gjennom noen år stått samlet bak kravet om medikamentfrie tilbud. I tillegg til brukersiden er dette et klart ønske fra ulike deler av fagmiljøer. I juni skal helseforetakene være i gang med medisinfrie behandlingstilbud. Denne kvelden har som mål å tydeliggjøre status, diskutere dilemmaer og vise retning.

Det er et stort alvor over kveldens tema, fordi det har så store konsekvenser for enkeltmennesker og deres nærmeste hvorvidt vi lykkes eller ikke i dette arbeidet for større frivillighet og reelle valgmuligheter.

Jeg er optimist. Fordi helsefagfolk, brukere og politikere jobber mot et felles mål.

Det er en god start på en viktig bevegelse. Og i tillegg må vi fortsatt på ny og på ny oppdage med våre egne øyne.»

Hilde Hem, Daglig leder

 

Les også saker og se video fra paneldebatten i tillegg til flere artikler om temaet på vår nettside.

http://www.erfaringskompetanse.no/nyheter/krever-medisinfrie-behandlingstilbud/

http://www.erfaringskompetanse.no/nyheter/etterlyser-meir-forsking/

http://www.erfaringskompetanse.no/nyheter/nar-ordene-strekker/

http://www.erfaringskompetanse.no/kronikker/medisinfrie-behandlingstilbud-akuttfase-forsvarlig-politikk/

http://www.erfaringskompetanse.no/nyheter/medisinfrie-tilbud-takk/

http://www.erfaringskompetanse.no/nyheter/pavirker-hele-familien/

http://www.erfaringskompetanse.no/paneldebatt/holdninger-storste-hinder-endring-2/

http://www.erfaringskompetanse.no/nyheter/tommel-behandling-medisiner/

http://www.erfaringskompetanse.no/nyheter/medisinfrie-alternativer-star/

http://www.erfaringskompetanse.no/nyheter/kampen-om-diagnosene/

LIVLIG DEBATT: Mange ba om ordet og hadde forskjellige meninger om hva medisinfri behandling skal inneholde.

LIVLIG DEBATT: Mange ba om ordet og hadde forskjellige meninger om hva medisinfri behandling skal inneholde.

HANDLEKURV

Handlekurven er tom

SISTE SAKER

  • Om brukermedvirkning: Erfaringspanelet psykisk helse og rus i Helse Bergen
    Erfaringspanelet er et rådgivende organ for Divisjon psykisk helsevern i Helse Bergen. I panelet sitter 19 mennesker med reflekterte egenerfaringer med rus eller psykiske problem og behandling, som tjenestebrukere selv og/eller som pårørende. De er ikke representanter for brukerorganisasjoner, men sitter der i kraft av seg selv og sin erfaringsbaserte kunnskap. Leder for panelet, erfaringskonsulent Ove Vestheim, og divisjonsdirektør Hans Olav Instefjord forteller mer om samarbeidet her.
  • Om brukermedvirkning: Brukermedvirkning i forskning
    Mette Haaland-Øverby fra Nasjonal Kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) er medforsker og samarbeider med professor Ole Petter Askheim ved Høgskolen i Innlandet om forskningprosjektet «Brukermedvirkning – fra politikk til praksis».
  • Forskeren forklarer: Benken, en åpen russcene
    Hva skjer på en åpen rus-scene, og hvorfor kommer folk tilbake? Hva representerer den åpne rus-scenen for en rusavhengig? Og forteller den rusavhengiges bruk av den åpne rus-scenen noe om hvordan rustjenestene oppleves av en rusavhengig? Trond Erik Grønnestad (UiS) har forsket på den åpne rus-scenens funksjon og rolle i livene til rusavhengige.

PÅ SOSIALE MEDIER


Aktuelt

Se alle nyheter i vårt nyhetsarkiv

Fra Twitter