Krever at fristen skal holdes

– Politisk sett forventer jeg faglige og forsvarlige tjenester uansett om det er med eller uten medisiner. Det ansvaret kan vi ikke gå på akkord med, understreket statssekretær Anne Grethe Erlandsen da medisinfrie tilbud ble debattert torsdag kveld. Hun krevde at fristen skal holdes.

Skrevet av: Astrid Borchgrevink Lund

TYDELIGE KRAV: Vi krever at de holder fristen, sa statssekretær Anne-Grete Erlandsen på Erfaringskompetanses paneldebatt. (Fotos: Per Åge Eriksen)

Det var fullt hus og et engasjert publikum og panel da Erfaringskompetanse inviterte til debatt om medisinfrie behandlingstilbud på Litteraturhuset i Oslo. Helseminister Bent Høie krever at helseforetakene skal ha tilbud på plass innen 1. juni. Nå gjenstår å se om de holder fristen og ikke minst hva innholdet skal bestå av.

I panelet deltok Anne Grethe Erlandsen fra Helse- og omsorgsdepartementet og erfaringskonsulent Monika Landsverk som jobber ved Sykehuset Telemark. I panelet satt også erfaringskonsulent med pårørendeerfaring, Erik Tresse som jobber ved Voksenpsykiatrisk avdeling på Diakonhjemmet sykehus. Kristin Lie Romm er leder ved TIPS Sør-Øst og førsteamanuensis ved Medisinsk fakultet ved Universitetet i Oslo. Hun er spesialist i psykiatri og har jobbet både som forsker og kliniker ved Klinikk for psykisk helse og avhengighet i Oslo universitetssykehus. Fra «Fellesaksjonen for medisinfrie behandlingsforløp» stilte Jan Magne Sørensen fra brukerorganisasjonen Hvite Ørn.

SPØRSMÅL: Mange ville stille spørsmål til panelet. Og noen av svarene ble møtt med applaus.

SPØRSMÅL: Mange ville stille spørsmål til panelet. Og noen av svarene ble møtt med applaus.

Vettuge verktøy
Flere av helseforetakene er i rute med planleggingen, men det er likevel fortsatt endel usikkerhet om hva tilbudet skal inneholde, mente flere av paneldeltakerne.
-Man må behandle årsaken og se mennesket bak diagnosen. Vi med egenerfaring kan si mye om hva som virker, sa Landsverk. Hun fortalte om hvordan hun nå har vært frisk i fire år etter å ha vært innlagt. Hun har opplevd behandling både med og uten medisiner.
– I stedet for piller fikk jeg vettuge verktøy med meg på veien. De henter jeg frem når jeg kjenner det butter, sa hun.
-Jeg er usikker på hvordan vi skal gå frem og mener vi gjør mye riktig allerede. Men jeg etterlyser en dialog mellom brukere, fagfolk og pårørende. Sammen må vi bli tydeligere for å komme i mål, mente Lie Romm.

LIVLIG DEBATT: Mange ba om ordet og hadde forskjellige meninger om hva medisinfri behandling skal inneholde.

LIVLIG DEBATT: Mange ba om ordet og hadde forskjellige meninger om hva medisinfri behandling skal inneholde.

Vet hvor skoen trykker
Publikum kom med mange innspill og spørsmål underveis i debatten og deltok også med applaus når noen av debattantene kom med kommentarer som slo an i forsamlingen. Debattleder Tor Inge Martinsen utfordret panelet både på etikk, konkrete behandlingsmetoder, økonomi og hva helseforetakene må gjøre. Jan Magne Sørensen var ikke i tvil.
-Fellesaksjonens krav må bli lyttet til. Vi som kjenner dette feltet mer enn noen, må høres. Vi vet hvor skoen trykker.
Erik Tresse la vekt på behovet for en mer tydelig og strammere ledelse både fra politikere og DPS-ene, mens Erlandsen trakk frem et ikke ubetydelig stikkord som kompetanse.
-Det handler om kunnskap, evne og vilje og det å lytte til brukerstemmen. Da har vi nådd mye, sa hun.

Se video fra debatten, samt les saker om temaet.
Les denne og fleire andre saker om temaet her: http://www.erfaringskompetanse.no/nyheter/etterlyser-meir-forsking

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev. Ta også en titt i vår nettbutikk

Delta i diskusjonen, skriv en kommentar nedenfor

RELATERTE SAKER


KJØP VÅRE PUBLIKASJONER

HANDLEKURV

Handlekurven er tom

SISTE SAKER

  • Om brukermedvirkning: Fossumkollektivet
    Fossumkollektivet driver langtids døgnbehandling av ungdom med rusproblemer og har over år jobbet målrettet med å involvere de pårørende i behandlingen og støtte dem. Mor Vigdis Løbach tror pårørendeinvolvering kan være med på å hindre tilbakefall hos ungdommen. En mulig konsekvens av manglende pårørendeinvolvering kan innebære at pårørende, med alle gode intensjoner, motvirker behandling. Leder av familiearbeidet ved kollektivet, Tor-Magne Bakke, har gode erfaringer med å invitere pårørende med i behandlingsprosessene.
  • Vil ha større grad av likeverdighet
    Jeg tror at andre perspektiver enn den rent medisinske forståelsen kan være mer tjenlige både for pasientene og for tjenestesystemet, sa Trond Aarre da vi besøkte ham i Nordfjordeid nylig. -Jeg tror det er mye større likhet mellom behandlerne og de som skal behandles enn det vi ofte har gått ut fra. Se videoklipp her.
  • Vil ha et annet kunnskapsgrunnlag i tjenestene
    Ved å undersøke, systematisere, allmenngjøre og teoretisere erfaringer utover den enkeltes subjektive opplevelse kan erfaringene bli kunnskap, sa Ekeland da vi besøkte ham i Volda forrige uke: -Jeg jobber for en mer human psykiatri, og det krever et nytt bærende kunnskapsgrunnlag i tjenestene. Se videoklipp her.

PÅ SOSIALE MEDIER


Aktuelt

Se alle nyheter i vårt nyhetsarkiv

Fra Twitter