Levd liv-antologien: Brobygger

Om å bygge bro mellom fag og erfaring – og den tverrfaglige viljen og tenkningen som ligger bak Sepreps utdanninger.

Skrevet av: Astrid Borchgrevink Lund

Stål eller sten. Der står de

brospennenes strenge buer

meislet inn i landskapet

som porter til fred.

 

Verrazano Narrow Bridge, Bosporus,

Rheinbrücke, Sotra

og Sortlandsspennene, Golden Gate

lysende som smykker, blomsterkranser,

kniplinger kastet gjennom luften:

Min hånd i din. Kom over og se.

 

Regnbuen sier: Se på meg. Jeg er en bro.

Jeg er et tegn på himlen. Bygg broer.

Bøy dere. Løft armene til en bue.

Bind sammen. Bryt lenker. Bygg.

 

Se stålsøyler og tårn mot skyene: En bro.

Hør vindfløyten mellom wirene: En bro.

To mennesker møtes. Ansiktene blusser: En bro.

Ord som blir sagt. Hengivelse, fred: En bro.

Rolf Jacobsen (1907–1994), fra «Nattåpent», 1985

 

Jeg har valgt å starte med Rolf Jacobsen og hans poetiske metaforer om brobygging oss mennesker mellom. Våre broer i dag knytter også bånd langt tilbake til andre perspektiver i tid som vi ikke alltid er like bevisst på. Det er i ordene budskapet formidles og det er de lange linjer som gir oss perspektiv på hvor vi er nå. Jeg har valgt å gå opp noen litt lengre linjer i en humanistisk utvikling som Senter for psykoterapi og psykososial rehabilitering ved psykoser (seprep) har stått i de siste 25 årene. Det fører oss riktignok veldig langt tilbake i tid. Helt til Sigurd Jorsalfares tid via middelalderen og Hamarkrøniken og Norges første lærebok i sykepleie, ført i pennen av Rikke Nissen, og fram til i dag. Seprep vil også i de kommende årene være en brobygger mellom fagkompetanse og erfaringskompetanse. Organisasjoner består alltid av betydningsfulle enkeltmennesker som kan gjøre en forskjell hvis de løfter i flokk og er tydelige på hvilke mål de vil oppnå sammen, skriver Gunnar Brox Haugen som er en av bidragsyterne i Erfaringskompetanses jubileumsbok. Dette var et lite utdrag. Boka kan kjøpes i vår nettbutikk.

Gunnar Brox Haugen. Sykepleier fra 1980 med videreutdanninger i Helse- og sosialadministrasjon, Praktiskpedagogisk utdanning og Etikk, helse og samfunn. Arbeidsbakgrunn som sykepleier/oversykepleier i Fransiskushjelpen, Radiumhospitalet og Ullevål sykehus, høgskolelærer, pleie- og omsorgsleder, fylkessykepleier/rådgiver hos Fylkeslegen i Hedmark, helsedelegat Norges Røde Kors og daglig leder Stiftelsen Seprep. Redaktør for Mening og mestring ved psykoselidelser, Universitetsforlaget 2016.

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev. Ta også en titt i vår nettbutikk

Delta i diskusjonen, skriv en kommentar nedenfor

RELATERTE SAKER


KJØP VÅRE PUBLIKASJONER

HANDLEKURV

Handlekurven er tom

SISTE SAKER

  • Om brukermedvirkning: Erfaringspanelet psykisk helse og rus i Helse Bergen
    Erfaringspanelet er et rådgivende organ for Divisjon psykisk helsevern i Helse Bergen. I panelet sitter 19 mennesker med reflekterte egenerfaringer med rus eller psykiske problem og behandling, som tjenestebrukere selv og/eller som pårørende. De er ikke representanter for brukerorganisasjoner, men sitter der i kraft av seg selv og sin erfaringsbaserte kunnskap. Leder for panelet, erfaringskonsulent Ove Vestheim, og divisjonsdirektør Hans Olav Instefjord forteller mer om samarbeidet her.
  • Om brukermedvirkning: Brukermedvirkning i forskning
    Mette Haaland-Øverby fra Nasjonal Kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) er medforsker og samarbeider med professor Ole Petter Askheim ved Høgskolen i Innlandet om forskningprosjektet «Brukermedvirkning – fra politikk til praksis».
  • Forskeren forklarer: Benken, en åpen russcene
    Hva skjer på en åpen rus-scene, og hvorfor kommer folk tilbake? Hva representerer den åpne rus-scenen for en rusavhengig? Og forteller den rusavhengiges bruk av den åpne rus-scenen noe om hvordan rustjenestene oppleves av en rusavhengig? Trond Erik Grønnestad (UiS) har forsket på den åpne rus-scenens funksjon og rolle i livene til rusavhengige.

PÅ SOSIALE MEDIER


Aktuelt

Se alle nyheter i vårt nyhetsarkiv

Fra Twitter