Levd liv-antologien: Brobygger

Om å bygge bro mellom fag og erfaring – og den tverrfaglige viljen og tenkningen som ligger bak Sepreps utdanninger.

Skrevet av: Astrid Borchgrevink Lund

Stål eller sten. Der står de

brospennenes strenge buer

meislet inn i landskapet

som porter til fred.

 

Verrazano Narrow Bridge, Bosporus,

Rheinbrücke, Sotra

og Sortlandsspennene, Golden Gate

lysende som smykker, blomsterkranser,

kniplinger kastet gjennom luften:

Min hånd i din. Kom over og se.

 

Regnbuen sier: Se på meg. Jeg er en bro.

Jeg er et tegn på himlen. Bygg broer.

Bøy dere. Løft armene til en bue.

Bind sammen. Bryt lenker. Bygg.

 

Se stålsøyler og tårn mot skyene: En bro.

Hør vindfløyten mellom wirene: En bro.

To mennesker møtes. Ansiktene blusser: En bro.

Ord som blir sagt. Hengivelse, fred: En bro.

Rolf Jacobsen (1907–1994), fra «Nattåpent», 1985

 

Jeg har valgt å starte med Rolf Jacobsen og hans poetiske metaforer om brobygging oss mennesker mellom. Våre broer i dag knytter også bånd langt tilbake til andre perspektiver i tid som vi ikke alltid er like bevisst på. Det er i ordene budskapet formidles og det er de lange linjer som gir oss perspektiv på hvor vi er nå. Jeg har valgt å gå opp noen litt lengre linjer i en humanistisk utvikling som Senter for psykoterapi og psykososial rehabilitering ved psykoser (seprep) har stått i de siste 25 årene. Det fører oss riktignok veldig langt tilbake i tid. Helt til Sigurd Jorsalfares tid via middelalderen og Hamarkrøniken og Norges første lærebok i sykepleie, ført i pennen av Rikke Nissen, og fram til i dag. Seprep vil også i de kommende årene være en brobygger mellom fagkompetanse og erfaringskompetanse. Organisasjoner består alltid av betydningsfulle enkeltmennesker som kan gjøre en forskjell hvis de løfter i flokk og er tydelige på hvilke mål de vil oppnå sammen, skriver Gunnar Brox Haugen som er en av bidragsyterne i Erfaringskompetanses jubileumsbok. Dette var et lite utdrag. Boka kan kjøpes i vår nettbutikk.

Gunnar Brox Haugen. Sykepleier fra 1980 med videreutdanninger i Helse- og sosialadministrasjon, Praktiskpedagogisk utdanning og Etikk, helse og samfunn. Arbeidsbakgrunn som sykepleier/oversykepleier i Fransiskushjelpen, Radiumhospitalet og Ullevål sykehus, høgskolelærer, pleie- og omsorgsleder, fylkessykepleier/rådgiver hos Fylkeslegen i Hedmark, helsedelegat Norges Røde Kors og daglig leder Stiftelsen Seprep. Redaktør for Mening og mestring ved psykoselidelser, Universitetsforlaget 2016.

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev. Ta også en titt i vår nettbutikk

Delta i diskusjonen, skriv en kommentar nedenfor

RELATERTE SAKER


KJØP VÅRE PUBLIKASJONER

HANDLEKURV

Handlekurven er tom

SISTE SAKER

  • Om brukermedvirkning: Fossumkollektivet
    Fossumkollektivet driver langtids døgnbehandling av ungdom med rusproblemer og har over år jobbet målrettet med å involvere de pårørende i behandlingen og støtte dem. Mor Vigdis Løbach tror pårørendeinvolvering kan være med på å hindre tilbakefall hos ungdommen. En mulig konsekvens av manglende pårørendeinvolvering kan innebære at pårørende, med alle gode intensjoner, motvirker behandling. Leder av familiearbeidet ved kollektivet, Tor-Magne Bakke, har gode erfaringer med å invitere pårørende med i behandlingsprosessene.
  • Vil ha større grad av likeverdighet
    Jeg tror at andre perspektiver enn den rent medisinske forståelsen kan være mer tjenlige både for pasientene og for tjenestesystemet, sa Trond Aarre da vi besøkte ham i Nordfjordeid nylig. -Jeg tror det er mye større likhet mellom behandlerne og de som skal behandles enn det vi ofte har gått ut fra. Se videoklipp her.
  • Vil ha et annet kunnskapsgrunnlag i tjenestene
    Ved å undersøke, systematisere, allmenngjøre og teoretisere erfaringer utover den enkeltes subjektive opplevelse kan erfaringene bli kunnskap, sa Ekeland da vi besøkte ham i Volda forrige uke: -Jeg jobber for en mer human psykiatri, og det krever et nytt bærende kunnskapsgrunnlag i tjenestene. Se videoklipp her.

PÅ SOSIALE MEDIER


Aktuelt

Se alle nyheter i vårt nyhetsarkiv

Fra Twitter