Må ikke undervurdere brukeren

-Barn og unge må bli tatt på alvor og få god informasjon om hjelp og de muligheter som finnes, sier Juni Raak Høiseth, leder av prosjektet «Min stemme teller».

Skrevet av: Astrid Borchgrevink Lund

INTERESSANTE FUNN: Prosjektleder Juni Raak Høiseth ved KBT-MidtNorge. (Foto: Dagfinn Bjørgen)

Med bakgrunn i Sosial- og helsedirektoratets utsagn om at barn og unges egne erfaringer og synspunkter bør stå sentralt i utviklingen og gjennomføringen av gode tjenester, tok stiftelsen kompetansesenteret for brukererfaringer og tjenesteutvikling i Midt-Norge  (KBT Midt-Norge) i 2014 initiativ til å iverksette prosjektet «Min Stemme Teller». Formålet har vært å prøve ut en metodikk som jobber for at barn og unges egne erfaringer og meninger med hjelpetilbudet de mottar, både blir hørt og respektert på lik linje med fagfolk og voksnes vurderinger. Deres meninger skal legges til grunn for systematisk utvikling av tjenestene både på system- og individnivå. Metoden som ble valgt var «Bruker Spør Bruker» for å innhente og dokumentere brukererfaring og brukerkunnskap. En sentral del av denne metoden går ut på at tidligere brukere av BUP intervjuer nåværende brukere.

Reelle tilbakemeldinger
Det ble inngått et samarbeid med Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk (BUP) ved St. Olavs Hospital. Sammen planla de en evaluering av det polikliniske tilbudet for brukere mellom 16 og 18 år før BSB ble satt i gang. Redd Barna Region Midt og Mental Helse Ungdom var med å danne en styringsgruppa for prosjektet. BUP så på prosjektet som viktig i den forstand at de ønsket å få reelle tilbakemeldinger fra brukerne på hvordan de erfarer og har erfart tjenestene.

Etterlyser fleksibilitet
– Hva er de viktigste funnene?
– Det er rett og slett behov for mer informasjon om hvilke behandlingsformer som finnes. Mange av de spurte mener de får vite for lite om hvilke alternativer man kan velge mellom. I tillegg svarte flere at åpningstidene må legges bedre til rette når brukeren har behov for tilbudet. Det er synd dersom behandlingen alltid blir lagt på dagtid slik at man går glipp av viktig skolegang, sier prosjektlederen som legger til at ungdommene mener at timeplaner og avtaler mellom bruker og behandler bør bli bedre.
– Det må være lettere å nå frem enten man trenger å bytte time eller har andre spørsmål til BUP. Raak Høiseth understreker behovet for at brukeren blir gitt nok tid.

Forandre praksis

juni raak høiseth + kollega

ET GODT TEAM: Ingvild M. Kvisle(f.v.) og Juni Raak Høiseth godt fornøyd med prosjektet «Min stemme teller». (Foto: Dagfinn Bjørgen)

– Det å bygge opp tillit tar tid. Det er viktig at behandleren er interessert i å høre deres historie og bli tatt på alvor.
– Hva skjer videre med prosjektet?
– Den aktuelle BUP-avdelingen har gitt tilbakemelding om at praksisen skal justeres etter anbefalingene fra «Min stemme teller». Samtidig håper vi at funnene vil være interessante for andre BUP-er og der det kan være relevant å dra nytte av de erfaringene vi har gjort i dette prosjektet. Vi vil følge med på utviklingen, understreker Juni Raak Høiseth til Erfaringskompetanse.no.

 

Rapporten kan lastes ned her

 

 

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev. Ta også en titt i vår nettbutikk

Delta i diskusjonen, skriv en kommentar nedenfor

RELATERTE SAKER


KJØP VÅRE PUBLIKASJONER

HANDLEKURV

Handlekurven er tom

SISTE SAKER

  • Prøver å løse en vanskelig oppgave
    Rune Andreas Kroken er spesialist i psykiatri og førsteamanuensis på klinisk institutt, Universitetet i Bergen.
  • Virker psykoterapi?
    Joar Øveraas Halvorsen er Postdoc. ved Spesialpoliklinikken for traumer og PTSD Nidaros DPS ved St. Olavs Hospital, samt psykolog ved Krise- og kortidspoliklinikken samme sted. Denne uka, på Psykiatriveka i Bergen, la han fram forskning som viser at det er vanskelig å måle effekt av psykoterapi.
  • Psykiatri og makt
    Høsten 2017 ble et seminar med dette tema avlyst pga. at så få psykiatere meldte seg på. Denne hendelsen ble til gjengjeld tematisert på Psykiatriveka i Bergen denne uka. Og diskusjonen gikk friskt i den store plenumsalen. Victoria Akre og Kristin Lie Romm i Utvalg for grunnlagsproblemer og etikk førte an og reiste en rekke spørsmål til plenum i psykiaterforsamlingen. Det handlet bl.a. om psykiaternes tillit, makt, omdømme og holdninger til pasienter, politikere og media.

PÅ SOSIALE MEDIER


Aktuelt

Se alle nyheter i vårt nyhetsarkiv

Fra Twitter