Medarbeider med doktorgrad

Den 22. august disputerte senterets Cand. psychol. Arnhild Lauveng på avhandlingen Growing as a person. The possibility of personal development for adults in treatment and education, ved Ahus. I sitt doktorgradsarbeid undersøker Lauveng hvordan relasjoner og konteksten rundt mennesker med alvorlig og langvarig psykisk sykdom påvirker opplevelsen av hverdagen.

Skrevet av: Eskil Skjeldal

En fornøyd Arnhild Lauveng etter disputasen. Foto: Ragnhild Krogvig Karlsen, NAPHA.

Hun undersøker altså hvordan miljøet rundt denne pasientgruppen påvirker opplevelsen av hverdagen og mulighetene for personlig og sosial utvikling. Lauvengs informanter er fra Norge (pasienter og helsepersonell på DPS) og Danmark (lærere og studenter ved skoler for voksne med psykiske problemer). Studentene og pasientene hadde lignende type diagnoser, bakgrunn og varighet av sykdom.

Lauveng fant at studentene ved disse danske skolene hadde bedre relasjoner, var mindre ensomme og mer aktive og generelt gladere. Pasientene derimot beskrev liten utvikling, mye ensomhet, dårlig livskvalitet, liten eller kortvarig symptomendring, samt håpløshet.

Lauvengs funn tyder langt på vei at dagens organisering av psykisk helsevern kan være mindre hensiktsmessig for denne pasientgruppen. Avhandlingen identifiserer flere faktorer som kan fremme personlig vekst for denne pasientgruppen.

Avhandlingen kan lånes på vårt bibliotek: bibliotek@erfaringskompetanse.no

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev. Ta også en titt i vår nettbutikk

Delta i diskusjonen, skriv en kommentar nedenfor

KJØP VÅRE PUBLIKASJONER


RELATERT INNHOLD

HANDLEKURV

Handlekurven er tom

SISTE SAKER

  • Toppmøte-prosessen er i gang
    26. april 2018 vil senteret igjen arrangere et toppmøte, denne gangen med temaet Barn som pårørende. I den anledning samlet vi interesserte personer og miljøer til et innspillsmøte i Oslo i går.
  • Forskeren forklarer: Brukermedvirkning økte forskningskvaliteten
    Nina Helen Mjøsund, fra FoU-avdelingen, klinikk for psykisk helse og rus, Vestre Viken HF, har forsket på erfaringer med god psykisk helse og helsefremming hos personer med alvorlig psykisk lidelse, samt hva som fremmet god brukermedvirkning i prosjektet og hvordan det økte forskningskvaliteten.
  • Nytt magasin om samarbeid med pårørende
    Denne uken sender vi ut magasinet Veien videre, som informerer om og oppsummerer toppmøtet i mai, der tjenestenes samarbeid med pårørende var tema. Magasinet blir sendt ut til en rekke mottakere og det er nedlastbart via våre nettsider. Senteret håper at dette heftet vil bidra til økt samarbeid med, og ivaretakelse av, de pårørende.

PÅ SOSIALE MEDIER


Aktuelt

Se alle nyheter i vårt nyhetsarkiv

Fra Twitter