Medarbeider med doktorgrad

Den 22. august disputerte senterets Cand. psychol. Arnhild Lauveng på avhandlingen Growing as a person. The possibility of personal development for adults in treatment and education, ved Ahus. I sitt doktorgradsarbeid undersøker Lauveng hvordan relasjoner og konteksten rundt mennesker med alvorlig og langvarig psykisk sykdom påvirker opplevelsen av hverdagen.

Skrevet av: Eskil Skjeldal

En fornøyd Arnhild Lauveng etter disputasen. Foto: Ragnhild Krogvig Karlsen, NAPHA.

Hun undersøker altså hvordan miljøet rundt denne pasientgruppen påvirker opplevelsen av hverdagen og mulighetene for personlig og sosial utvikling. Lauvengs informanter er fra Norge (pasienter og helsepersonell på DPS) og Danmark (lærere og studenter ved skoler for voksne med psykiske problemer). Studentene og pasientene hadde lignende type diagnoser, bakgrunn og varighet av sykdom.

Lauveng fant at studentene ved disse danske skolene hadde bedre relasjoner, var mindre ensomme og mer aktive og generelt gladere. Pasientene derimot beskrev liten utvikling, mye ensomhet, dårlig livskvalitet, liten eller kortvarig symptomendring, samt håpløshet.

Lauvengs funn tyder langt på vei at dagens organisering av psykisk helsevern kan være mindre hensiktsmessig for denne pasientgruppen. Avhandlingen identifiserer flere faktorer som kan fremme personlig vekst for denne pasientgruppen.

Avhandlingen kan lånes på vårt bibliotek: bibliotek@erfaringskompetanse.no

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev. Ta også en titt i vår nettbutikk

Delta i diskusjonen, skriv en kommentar nedenfor

RELATERTE SAKER


KJØP VÅRE PUBLIKASJONER

HANDLEKURV

Handlekurven er tom

SISTE SAKER

  • Forskeren forklarer: Reising med psykiske utfordringer
    I vårt samfunn legges det stadig bedre til rette for personer med ulike funksjonsnedsettelser. Men mest handler om dem som har en fysisk funksjonsnedsettelse. Dagens forståelse av universell utforming handler nesten bare om personer med fysiske vansker, ikke mennesker med psykiske funksjonsnedsettelser. En ny studie fra Transportøkonomisk institutt (TØI) har sett på hvilke utfordringer som finnes for denne gruppen.
  • Forskeren forklarer: Helsesøsteren og pårørendebarn
    Hvordan kan skolehelsetjenesten støtte, hjelpe og tilrettelegge for barn og unge som er pårørende av foreldre med psykiske vansker og rusproblematikk? Selv om helsesøstre ønsker å bidra, viser Anne-Turid Karlsruds forskning at ytre faktorer fører til at det er vanskelig å følge opp pasientenes barn.
  • Troen på saklig informasjon
    Heftet Tvang og samtykkekompetanse. Hva er egentlig samtykkekompetanse? har nå solgt over 1500 eksemplarer. Dette gjør heftet til den publikasjonen som har solgt mest i senterets historie, og det med stor margin. Hvorfor ble dette heftet så populært, og kan små hefter øke brukermedvirkningen i psykisk helsevern? Daglig leder Hilde Hem er ikke i tvil.

PÅ SOSIALE MEDIER


Aktuelt

Se alle nyheter i vårt nyhetsarkiv

Fra Twitter