Medarbeider med doktorgrad

Den 22. august disputerte senterets Cand. psychol. Arnhild Lauveng på avhandlingen Growing as a person. The possibility of personal development for adults in treatment and education, ved Ahus. I sitt doktorgradsarbeid undersøker Lauveng hvordan relasjoner og konteksten rundt mennesker med alvorlig og langvarig psykisk sykdom påvirker opplevelsen av hverdagen.

Skrevet av: Eskil Skjeldal

En fornøyd Arnhild Lauveng etter disputasen. Foto: Ragnhild Krogvig Karlsen, NAPHA.

Hun undersøker altså hvordan miljøet rundt denne pasientgruppen påvirker opplevelsen av hverdagen og mulighetene for personlig og sosial utvikling. Lauvengs informanter er fra Norge (pasienter og helsepersonell på DPS) og Danmark (lærere og studenter ved skoler for voksne med psykiske problemer). Studentene og pasientene hadde lignende type diagnoser, bakgrunn og varighet av sykdom.

Lauveng fant at studentene ved disse danske skolene hadde bedre relasjoner, var mindre ensomme og mer aktive og generelt gladere. Pasientene derimot beskrev liten utvikling, mye ensomhet, dårlig livskvalitet, liten eller kortvarig symptomendring, samt håpløshet.

Lauvengs funn tyder langt på vei at dagens organisering av psykisk helsevern kan være mindre hensiktsmessig for denne pasientgruppen. Avhandlingen identifiserer flere faktorer som kan fremme personlig vekst for denne pasientgruppen.

Avhandlingen kan lånes på vårt bibliotek: bibliotek@erfaringskompetanse.no

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev. Ta også en titt i vår nettbutikk

Delta i diskusjonen, skriv en kommentar nedenfor

RELATERTE SAKER


KJØP VÅRE PUBLIKASJONER

HANDLEKURV

Handlekurven er tom

SISTE SAKER

  • Medisinfrie tilbud: Kunst- og uttrykksterapi
    Malin Wästlund er ansatt ved Sykehuset Telemark, DPS Øvre Telemark og har mange års erfaring som kunst- og uttrykksterapeut. Denne behandlingstilnærmingen har vært en del av institusjonens tilbud både poliklinisk og i avdeling i over 20 år. Hun er forfatter av boken Mindfulness og medfølelse, sammen med psykolog Katinka Salvesen.
  • – Recovery-bevegelsen er demoniserende
    – Same shit, different wrapping, sier Arild Knutsen i Foreningen for human narkotikapolitikk (FHN). Han mener Recovery-bevegelsen, fører til en forsterket demonisering av dem som ruser seg. – Ikke alle kan slutte å ruse seg, og vi må forstå at noen har gode grunner til å gjøre det, hevder han.
  • Forskeren forklarer: Analyse av ”schizofreni” i lærebøker
    Er det ein samanheng mellom vitskapen sitt språk for psykiske lidingar og stigmaet knytt til desse lidingane? Er omgrepet ”schizofreni” utdatert, og bør det derfor bytast ut med eit anna omgrep? Helga Mannsåker har forska på omgrepet ”schizofreni” i skandinaviske psykiatrilærebøker.

PÅ SOSIALE MEDIER


Aktuelt

Se alle nyheter i vårt nyhetsarkiv

Fra Twitter