Nye funn om brukernes opplevelser av erfaringsmedarbeiderne

Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse har som særlig oppgave å samle og systematisere kunnskap fra brukere og pårørende. Det har ført til at senteret har vært med på mange prosjekter opp gjennom årene. Men aldri før har senteret vært med på å designe et forskningsprosjekt helt fra starten av, før nå: I hele 2016 var senteret sammen med Høgskolen i Sørøst-Norge om et stort prosjekt om brukernes opplevelser med erfaringsmedarbeidere. I denne definisjonen inngår erfaringskonsulent-stillingene som en av flere typer stillinger.

Skrevet av: Eskil Skjeldal

VIKTIG JOBB: -Tilgjengeligheten på erfaringsmedarbeidere er samlet sett et svært viktig bidrag til bedre kvalitet i psykisk helse- og rustjenester, sier daglig leder Hilde Hem.

Brukerfokus
Daglig leder Hilde Hem forteller om hvorfor senteret har satset på å finne ut mer om hvordan brukerne opplever erfaringsmedarbeidere. Men hvorfor fokuserte prosjektet på det, og ikke på hvordan medarbeidernes hverdag er?

-Vi gjør begge deler, men ikke alt på en gang. Vi har to tidligere rapporter som dokumenterer erfaringskonsulentenes opplærings- og veiledningsbehov, og faktorer som vedrører deres stillinger. Nå var det brukernes egne opplevelser som var vårt primære fokus, fordi vi i en norsk kontekst har lite kunnskap om hvordan brukerne opplever relasjonen og samarbeidet med erfaringsmedarbeidere i tjenestene.

-Hvorfor er det viktig å satse på forskning på erfaringsmedarbeidere?

-Senteret legger vekt på brukerinvolvering i tjenestene, og erfaringskonsulentene er et virkemiddel i myndighetenes satsing på dette. Samtidig er det viktig å undersøke i hvilken grad dette er et godt virkemiddel og hvilke muligheter og dilemmaer som følger med en større satsing på erfaringsmedarbeidere. 

 

Lydhørhet og fintfølelse

Hilde Hem forteller at etter denne studien kan senteret belegge at brukerne i stor grad opplever det som positivt å møte erfaringsmedarbeidere:

-Det handler både om troverdighet og forståelse, og at brukerne opplever at erfaringsmedarbeiderne har både lydhørhet og fintfølelse. Brukerne opplever at det er noe unikt og særegent i samarbeidet med erfaringsmedarbeidere, og at disse er et viktig supplement til ordinære tjenester. Vi har også funn som viser at de fungerer meget godt som rollemodeller som skaper håp og bidrar til at brukerne kan se muligheter i seg selv.

 

Den utfordrende hjelperrollen

-Var det utelukkende positive erfaringer?

-Det kommer frem nyanserte perspektiver, som at erfaringsmedarbeidere kan være for opptatt av sin egen historie og sine egne «løsninger». Studien belyser med andre ord også utfordringer i hjelperelasjonen. Og at dette er et felt som er underveis og der det er mye usikkerhet knyttet til erfaringsmedarbeideres kompetanse, roller og arbeidsforhold. Men tilgjengeligheten på erfaringsmedarbeidere synes samlet sett å være et svært viktig bidrag til bedre kvalitet i psykisk helse- og rustjenester.

 

Holdningsendringer

Det er også funn på at erfaringsmedarbeiderne bidrar til holdningsendringer i behandlingsapparatet:

-Sammenfattende viser studien at det skjer mye godt samarbeid mellom erfaringsmedarbeidere og fagpersoner, og at erfaringsmedarbeidere bidrar som brobyggere innen tjenestesystemer, i lokalmiljø og samfunn. Funnene i dette forskningsprosjektet er sammenfallene med mye at det som er presentert også i internasjonal forskning.

-Vil senteret følge opp med mer forskning på erfaringskonsulentrollen?

-Det er behov for å vite mer om erfaringsmedarbeidernes rolle og bidrag, så, ja: Senteret vil følge opp med mer forskning på relevante problemstillinger.

-Hvordan kan interesserte få tak i denne rapporten?

-Akkurat nå er rapporten i trykken. Så fort den er tilbake hos oss, vil den være tilgjengelig i vår nettbutikk slik at alle interesserte kan kjøpe den til en rimelig pris.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
RELATERT PUBLIKASJON
Vi selger også håndboka «Brukeransettelser«. Dette er en informasjonsbok for arbeidsgivere som skal ansette erfaringskonsulenter innen psykisk helse- og rusfeltet, og tar for seg hvilke forberedelser som bør gjøres før erfaringskonsulenten ansettes og hva som er viktig å ha med videre når man har ansatt en. Gå til nettbutikken.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev. Ta også en titt i vår nettbutikk

Delta i diskusjonen, skriv en kommentar nedenfor

RELATERTE SAKER


KJØP VÅRE PUBLIKASJONER

HANDLEKURV

Handlekurven er tom

SISTE SAKER

  • Om brukermedvirkning: Fossumkollektivet
    Fossumkollektivet driver langtids døgnbehandling av ungdom med rusproblemer og har over år jobbet målrettet med å involvere de pårørende i behandlingen og støtte dem. Mor Vigdis Løbach tror pårørendeinvolvering kan være med på å hindre tilbakefall hos ungdommen. En mulig konsekvens av manglende pårørendeinvolvering kan innebære at pårørende, med alle gode intensjoner, motvirker behandling. Leder av familiearbeidet ved kollektivet, Tor-Magne Bakke, har gode erfaringer med å invitere pårørende med i behandlingsprosessene.
  • Vil ha større grad av likeverdighet
    Jeg tror at andre perspektiver enn den rent medisinske forståelsen kan være mer tjenlige både for pasientene og for tjenestesystemet, sa Trond Aarre da vi besøkte ham i Nordfjordeid nylig. -Jeg tror det er mye større likhet mellom behandlerne og de som skal behandles enn det vi ofte har gått ut fra. Se videoklipp her.
  • Vil ha et annet kunnskapsgrunnlag i tjenestene
    Ved å undersøke, systematisere, allmenngjøre og teoretisere erfaringer utover den enkeltes subjektive opplevelse kan erfaringene bli kunnskap, sa Ekeland da vi besøkte ham i Volda forrige uke: -Jeg jobber for en mer human psykiatri, og det krever et nytt bærende kunnskapsgrunnlag i tjenestene. Se videoklipp her.

PÅ SOSIALE MEDIER


Aktuelt

Se alle nyheter i vårt nyhetsarkiv

Fra Twitter