Nytt forskningsprosjekt på vei

Det er lite kunnskap om brukernes opplevelser av samarbeidet med erfaringsmedarbeidere innen psykisk helse og rustjenester. Dette gjør Høgskolen i Sørøst-Norge og Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse noe med gjennom et nytt forskningsprosjekt.

Skrevet av: Astrid Borchgrevink Lund

ØNSKER MER DOKUMENTASJON: - Erfaringskonsulenter er et tiltak for å styrke brukerinvolvering og erfaringskunnskap i tjenestene. Vi ønsker å få mer dokumentasjon på hvilke erfaringer brukere gjør seg, knyttet til samarbeid med erfaringsmedarbeidere, sier Hilde Hem, daglig leder i Erfaringskompetanse. (Foto: Astrid Borchgrevink Lund

Helt tilbake til 1981 har ulike politiske føringer løftet frem behovet for tilpassede og fleksible helse- og velferdssystemer som skal være lett tilgjengelige for ulike brukergrupper. Helsedirektoratets veileder i lokalt psykisk helse og rusfeltet, «Sammen om mestring» fremhever tydelig dette. «De ulike aktørene forventes å samarbeide gjennom gode dialoger, samt interesse og respekt for hverandres kompetanse. Brukernes og pårørendes kompetanse skal inngå som en del av fagperspektivene og tjeneste skal ta utgangspunkt i et tydelig brukerperspektiv.»

 
Praktisk hjelp i hverdagen
Positive opplevelser med erfaringsdeling ser ut til å bidra til håp hos brukerne og til gode rollemodeller og trivsel i hverdagen. En internasjonal studie basert på internasjonal forskning, viser at brukere som får hjelp fra en erfaringsmedarbeider har færre innleggelser og reinnleggelser. I tillegg opplever brukerne en større egenkraft og selvstendighet. Det handler også om økt rolleforståelse og praktisk hjelp i hverdagen.

 

Forskningsbasert kunnskap
I Norge har det vært økt oppmerksomhet når det gjelder ansettelse av erfaringsmedarbeidere, deres roller, funksjoner og bidrag i tjenestene. Det samme gjelder behov for utdanning og veiledning. Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse har hatt et særskilt ansvar for å følge med på denne utviklingen. Siden 2011 har kompetansesenteret hatt kontakt med erfaringsmedarbeidere i det offentlige og har blant annet arrangert nettverkssamlinger der også arbeidsgivere har vært invitert. Et område det er behov for å forske videre på er relasjonen mellom brukeren og erfaringsmedarbeideren.

Hovedhensikten med studien er å utforske og beskrive brukernes opplevelser i og med møter med erfaringsmedarbeidere i psykisk helse- og rustjenester. Studien søker å utvikle systematisert og forskningsbasert kunnskap om disse erfaringene. Samt hvordan denne kunnskapen kan brukes i det videre arbeidet med erfaringsmedarbeidere innen psykisk helse og rusarbeid.
Det vil bli gjennomført både en kvantitativ og kvalitativ studie samtidig som data vil være anonymisert. Prosjektet skal være avsluttet ved utgangen av desember.
Daglig leder i Erfaringskompetanse, Hilde Hem, ser frem til prosjektet og er glad for å ha fått med professorene Marit Borg og Bengt Karlsson og vernepleier med dobbeltkompetanse Tommy  Sjåfjell fra Høgskolen i Sørøst-Norge med på laget.

 

En riktig satsing
-Erfaringskonsulenter er et tiltak for å styrke brukerinvolvering og erfaringskunnskap i tjenestene. Vi ønsker å få mer dokumentasjon på hvilke erfaringer brukere gjør seg, knyttet til samarbeid med erfaringsmedarbeidere. Når vi nå har inngått et samarbeid med Høgskolen i Sørøst-Norge og utfra vårt kjennskap til Senter for psykisk helse og rus og deres vektlegging av samarbeidsforskning, er dette en riktig satsing. Det vil i hele prosjektforløpet være brukerinvolvering, og studien vil benytte fokusgruppeintervjuer med brukere ved ulike tjenestesteder. Vi er glad for dette samarbeidet om å bringe frem ny og sentral kunnskap om brukerinvolvering og erfaringskunnskap i tjenestene, understreker Hilde Hem.

 

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev. Ta også en titt i vår nettbutikk

Delta i diskusjonen, skriv en kommentar nedenfor

RELATERTE SAKER


KJØP VÅRE PUBLIKASJONER

HANDLEKURV

Handlekurven er tom

SISTE SAKER

  • Forskeren forklarer: Reising med psykiske utfordringer
    I vårt samfunn legges det stadig bedre til rette for personer med ulike funksjonsnedsettelser. Men mest handler om dem som har en fysisk funksjonsnedsettelse. Dagens forståelse av universell utforming handler nesten bare om personer med fysiske vansker, ikke mennesker med psykiske funksjonsnedsettelser. En ny studie fra Transportøkonomisk institutt (TØI) har sett på hvilke utfordringer som finnes for denne gruppen.
  • Forskeren forklarer: Helsesøsteren og pårørendebarn
    Hvordan kan skolehelsetjenesten støtte, hjelpe og tilrettelegge for barn og unge som er pårørende av foreldre med psykiske vansker og rusproblematikk? Selv om helsesøstre ønsker å bidra, viser Anne-Turid Karlsruds forskning at ytre faktorer fører til at det er vanskelig å følge opp pasientenes barn.
  • Troen på saklig informasjon
    Heftet Tvang og samtykkekompetanse. Hva er egentlig samtykkekompetanse? har nå solgt over 1500 eksemplarer. Dette gjør heftet til den publikasjonen som har solgt mest i senterets historie, og det med stor margin. Hvorfor ble dette heftet så populært, og kan små hefter øke brukermedvirkningen i psykisk helsevern? Daglig leder Hilde Hem er ikke i tvil.

PÅ SOSIALE MEDIER


Aktuelt

Se alle nyheter i vårt nyhetsarkiv

Fra Twitter