Nytt forskningsprosjekt på vei

Det er lite kunnskap om brukernes opplevelser av samarbeidet med erfaringsmedarbeidere innen psykisk helse og rustjenester. Dette gjør Høgskolen i Sørøst-Norge og Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse noe med gjennom et nytt forskningsprosjekt.

Skrevet av: Astrid Borchgrevink Lund

ØNSKER MER DOKUMENTASJON: - Erfaringskonsulenter er et tiltak for å styrke brukerinvolvering og erfaringskunnskap i tjenestene. Vi ønsker å få mer dokumentasjon på hvilke erfaringer brukere gjør seg, knyttet til samarbeid med erfaringsmedarbeidere, sier Hilde Hem, daglig leder i Erfaringskompetanse. (Foto: Astrid Borchgrevink Lund

Helt tilbake til 1981 har ulike politiske føringer løftet frem behovet for tilpassede og fleksible helse- og velferdssystemer som skal være lett tilgjengelige for ulike brukergrupper. Helsedirektoratets veileder i lokalt psykisk helse og rusfeltet, «Sammen om mestring» fremhever tydelig dette. «De ulike aktørene forventes å samarbeide gjennom gode dialoger, samt interesse og respekt for hverandres kompetanse. Brukernes og pårørendes kompetanse skal inngå som en del av fagperspektivene og tjeneste skal ta utgangspunkt i et tydelig brukerperspektiv.»

 
Praktisk hjelp i hverdagen
Positive opplevelser med erfaringsdeling ser ut til å bidra til håp hos brukerne og til gode rollemodeller og trivsel i hverdagen. En internasjonal studie basert på internasjonal forskning, viser at brukere som får hjelp fra en erfaringsmedarbeider har færre innleggelser og reinnleggelser. I tillegg opplever brukerne en større egenkraft og selvstendighet. Det handler også om økt rolleforståelse og praktisk hjelp i hverdagen.

 

Forskningsbasert kunnskap
I Norge har det vært økt oppmerksomhet når det gjelder ansettelse av erfaringsmedarbeidere, deres roller, funksjoner og bidrag i tjenestene. Det samme gjelder behov for utdanning og veiledning. Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse har hatt et særskilt ansvar for å følge med på denne utviklingen. Siden 2011 har kompetansesenteret hatt kontakt med erfaringsmedarbeidere i det offentlige og har blant annet arrangert nettverkssamlinger der også arbeidsgivere har vært invitert. Et område det er behov for å forske videre på er relasjonen mellom brukeren og erfaringsmedarbeideren.

Hovedhensikten med studien er å utforske og beskrive brukernes opplevelser i og med møter med erfaringsmedarbeidere i psykisk helse- og rustjenester. Studien søker å utvikle systematisert og forskningsbasert kunnskap om disse erfaringene. Samt hvordan denne kunnskapen kan brukes i det videre arbeidet med erfaringsmedarbeidere innen psykisk helse og rusarbeid.
Det vil bli gjennomført både en kvantitativ og kvalitativ studie samtidig som data vil være anonymisert. Prosjektet skal være avsluttet ved utgangen av desember.
Daglig leder i Erfaringskompetanse, Hilde Hem, ser frem til prosjektet og er glad for å ha fått med professorene Marit Borg og Bengt Karlsson og vernepleier med dobbeltkompetanse Tommy  Sjåfjell fra Høgskolen i Sørøst-Norge med på laget.

 

En riktig satsing
-Erfaringskonsulenter er et tiltak for å styrke brukerinvolvering og erfaringskunnskap i tjenestene. Vi ønsker å få mer dokumentasjon på hvilke erfaringer brukere gjør seg, knyttet til samarbeid med erfaringsmedarbeidere. Når vi nå har inngått et samarbeid med Høgskolen i Sørøst-Norge og utfra vårt kjennskap til Senter for psykisk helse og rus og deres vektlegging av samarbeidsforskning, er dette en riktig satsing. Det vil i hele prosjektforløpet være brukerinvolvering, og studien vil benytte fokusgruppeintervjuer med brukere ved ulike tjenestesteder. Vi er glad for dette samarbeidet om å bringe frem ny og sentral kunnskap om brukerinvolvering og erfaringskunnskap i tjenestene, understreker Hilde Hem.

 

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev. Ta også en titt i vår nettbutikk

Delta i diskusjonen, skriv en kommentar nedenfor

KJØP VÅRE PUBLIKASJONER


RELATERT INNHOLD

 • Jeg hadde gjort det igjenfebruar 29, 2016 Jeg hadde gjort det igjen -Kampen jeg har ført for pasientene, var verdt det – på godt og vondt, sier Målfrid J. Frahm Jensen som i formiddag mottok Ytringsfrihetsprisen innen psykisk helsevern 2015.
 • Et verktøy som gir trygghetmai 2, 2016 Et verktøy som gir trygghet - Vi skal ikke bare være feelgood-hjelpere, men tørre å konfrontere folk, sier psykolog Lotta Sjåfjell i Stangehjelpa i samtale med erfaringskonsulent Morten Brodahl.
 • Større enn oljefondet!februar 3, 2016 Større enn oljefondet! Det ligger et stort potensial i den enkeltes livskunnskap. Følelser er informasjon, erfaringer er kunnskap. Dette må aktiveres. Om ikke forblir menneskets erfaringsbaserte kunnskap om seg […]
 • Velkommen inn – se videoaugust 17, 2016 Velkommen inn – se video -Vår viktigste oppgave å oppdage og fremme kunnskap som kommer fra brukere- og pårørendes erfaringer. I jubileumsåret ønsker vi nettopp å fortelle om hva vi ved Nasjonalt senter for […]
 • Jobber for felles målapril 26, 2016 Jobber for felles mål «Det er på tide å stå sammen nå. For det er ikke to grupper. Det er bare oss her. En gruppe. Mennesker». Det sa Erfaringskompetanses leder Hilde Hem og siterte Arnhild Lauveng i […]

HANDLEKURV

Handlekurven er tom

SISTE SAKER

 • Toppmøte-prosessen er i gang
  26. april 2018 vil senteret igjen arrangere et toppmøte, denne gangen med temaet Barn som pårørende. I den anledning samlet vi interesserte personer og miljøer til et innspillsmøte i Oslo i går.
 • Forskeren forklarer: Brukermedvirkning økte forskningskvaliteten
  Nina Helen Mjøsund, fra FoU-avdelingen, klinikk for psykisk helse og rus, Vestre Viken HF, har forsket på erfaringer med god psykisk helse og helsefremming hos personer med alvorlig psykisk lidelse, samt hva som fremmet god brukermedvirkning i prosjektet og hvordan det økte forskningskvaliteten.
 • Nytt magasin om samarbeid med pårørende
  Denne uken sender vi ut magasinet Veien videre, som informerer om og oppsummerer toppmøtet i mai, der tjenestenes samarbeid med pårørende var tema. Magasinet blir sendt ut til en rekke mottakere og det er nedlastbart via våre nettsider. Senteret håper at dette heftet vil bidra til økt samarbeid med, og ivaretakelse av, de pårørende.

PÅ SOSIALE MEDIER


Aktuelt

Se alle nyheter i vårt nyhetsarkiv

Fra Twitter