Nytt nettsted for pårørende

Den 1. februar lanserte Pårørendesenteret i Stavanger et nytt nettsted for pårørende.

Skrevet av: Tone Larsen Hoel

Pårørendesenteret i Stavanger har lansert nytt nettsted for pårørende

Daglig leder for Pårørendesenteret i Stavanger, Liv Nordbø Kleppe

Daglig leder Liv Nordbø Kleppe forteller om hva pårørende kan finne på denne nettsiden.

 

Informasjon og råd

–  På Pårørendesenteret.no har vi samlet kunnskap, tips og råd spesielt rettet mot pårørende. Her kan pårørende finne tips om hvordan ivareta seg selv, den syke, berørte barn, unge og øvrige familie. Her finnes også informasjon om pårørendes rettigheter, erfaringer fra andre pårørende og råd i møte med helsetjenesten. I tillegg har vi laget en karttjeneste hvor den enkelte kan søke opp sin kommune og finne hjelpetiltak i sitt nærområde, og linker til regionale og nasjonale støttetiltak.

 

Kunnskap og veiledning

–  For oss er det svært viktig å kombinere kvalitetssikret kunnskap på nettet med en tilgjengelig veiledningstjeneste, sier Kleppe. Pårørendelinjen er det sosialfaglige veiledningstilbudet som følger med nettsida. Der kan pårørende ta kontakt dersom de ønsker veiledning via chat, epost eller telefon. Både nettsiden og Pårørendelinjen er rettet mot alle voksne pårørende, uansett hvor de bor, og uavhengig av diagnosen eller tilstanden til den de er pårørende til, eller hvilken relasjon de er i til den som er syk.  

Nettsiden skal også ha en aktuelt-side hvor vi legger ut nyhetsstoff og ulike artikler for pårørende.

 

Både pårørende – og fagkunnskap

– Hvorfor har dere utviklet et nytt nettsted?

– Nettsiden representerer et helt nytt tilbud til pårørende. Psykologspesialist Kari Bøckmann har vært faglig ansvarlig for fagstoffet på nettsiden, og har gjort en stor jobb med å formidle kvalitetssikret kunnskap på svært mange sentrale temaer for pårørende.

Samtidig har vi samlet erfaringskunnskap fra mange pårørende som vi presenterer på siden. Den emosjonelle belastningen ved å være pårørende er stor, og ingen kan formidle håp og muligheter bedre enn andre som er eller har vært i samme situasjon.

Nytt er også den nevnte landsdekkende karttjenesten vi har på nettsiden. Dette kartet er ikke komplett. Inne i karttjenesten inviterer vi pårørende og fagfolk til å sende oss melding om pårørendetilbud de vet som mangler i karttjenesten vår. Slik håper vi å synliggjøre flest mulig av pårørendetilbudene som finnes.

Vi håper at kartet også skal bli en pådriver til at det blir etablert flere pårørendetilbud rundt om i alle våre kommuner. For her vil det bli synlig hvilke kommuner som mangler tilgjengelige pårørendetilbud.

 

Tett samarbeid med pårørende

– Hvordan innhentes og brukes pårørendes erfaringsbaserte kunnskap på nettsiden?

– Nettsiden er utviklet i tett samarbeid med pårørende. Vi har gjennom hele året hatt samlinger med pårørende som er erfaringsformidlere ved vårt senter i Stavanger, og vi har hatt møter med pårørende ulike steder i landet som har gitt oss mange nyttige innspill og tilbakemeldinger på arbeidet.

Erfaringskonsulent Erik Tresse har vært med i redaksjonskomiteen, og har kontinuerlig bidratt inn i arbeidet med tekster, filmer og design.

Svært mange pårørende har også bidratt med sine erfaringer i artikler som ligger inne på «Min historie» på nettsiden.

Vi presenterer også råd fra pårørende til pårørende, og korte filmer hvor pårørende formidler hva som har vært til hjelp for dem.

For oss er det svært viktig å fortsette å utvikle siden i samarbeid med pårørende. Vi skal jobbe aktivt med å hente inn tilbakemeldinger fra pårørende om hvordan de opplever siden når de bruker den. 

 

Ønsker også å nå frem til menn

– Hvordan er fordelingen blant kvinner og menn i bruken av deres tjenester?

– Vi ser at flere kvinner enn menn benytter tilbud til pårørende, og det bør utfordre oss alle hvordan vi kan legge tjenestene bedre til rette for å nå ut til flere menn. Men våre statistikker har vist at det ser ut til at det er flere menn som bruker informasjon på nett enn å oppsøke hjelpetilbud lokalt. Det er en av årsakene til at vi nå ønsker å styrke våre nettbaserte tjenester.

 

Pårørendesenteret i Stavanger er medarrangør på årets Toppmøte 10. mai, der temaet er tjenester til og samarbeid med pårørende berørt av rus og/eller psykisk lidelse.

 

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev. Ta også en titt i vår nettbutikk

Delta i diskusjonen, skriv en kommentar nedenfor

RELATERTE SAKER


KJØP VÅRE PUBLIKASJONER

HANDLEKURV

Handlekurven er tom

SISTE SAKER

  • Om brukermedvirkning: Erfaringspanelet psykisk helse og rus i Helse Bergen
    Erfaringspanelet er et rådgivende organ for Divisjon psykisk helsevern i Helse Bergen. I panelet sitter 19 mennesker med reflekterte egenerfaringer med rus eller psykiske problem og behandling, som tjenestebrukere selv og/eller som pårørende. De er ikke representanter for brukerorganisasjoner, men sitter der i kraft av seg selv og sin erfaringsbaserte kunnskap. Leder for panelet, erfaringskonsulent Ove Vestheim, og divisjonsdirektør Hans Olav Instefjord forteller mer om samarbeidet her.
  • Om brukermedvirkning: Brukermedvirkning i forskning
    Mette Haaland-Øverby fra Nasjonal Kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) er medforsker og samarbeider med professor Ole Petter Askheim ved Høgskolen i Innlandet om forskningprosjektet «Brukermedvirkning – fra politikk til praksis».
  • Forskeren forklarer: Benken, en åpen russcene
    Hva skjer på en åpen rus-scene, og hvorfor kommer folk tilbake? Hva representerer den åpne rus-scenen for en rusavhengig? Og forteller den rusavhengiges bruk av den åpne rus-scenen noe om hvordan rustjenestene oppleves av en rusavhengig? Trond Erik Grønnestad (UiS) har forsket på den åpne rus-scenens funksjon og rolle i livene til rusavhengige.

PÅ SOSIALE MEDIER


Aktuelt

Se alle nyheter i vårt nyhetsarkiv

Fra Twitter