Nytt psykisk helsevern, nytt hefte

Fra 1. september 2017 er loven om psykisk helsevern endret. Etter denne datoen kan tvungent psykisk helsevern, tvungen observasjon, undersøkelse og behandling bare brukes når pasienten ikke har samtykkekompetanse. Nå har senteret vårt gitt ut et nytt hefte om samtykkekompetanse, i samarbeid med Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Skrevet av: Eskil Skjeldal

Det nye kriteriet kommer i tillegg til de kriteriene som var der fra før: At frivillighet skal være forsøkt, at to leger har undersøkt pasienten, at pasienten må ha en alvorlig sinnslidelse, at institusjonen er i stand til å tilby forsvarlig behandling, at pasienten har fått uttale seg og at behandlingen vurderes som beste løsning for pasienten.

Det nye, innenfor psykisk helsevern, er altså at pasienter som har samtykkekompetanse har rett til å godta eller nekte at en ny behandling skal startes opp. Pasienten har også rett til å velge om en påbegynt behandling skal fortsettes eller avsluttes. Disse valgene gjelder selv om behandleren mener behandlingen er nødvendig.

Dette er en viktig lovendring, som kan ha stor betydning for mange pasienter. Samtidig er begrepet «samtykkekompetanse» nokså diffust. I den forbindelse har vi laget et hefte der vi går gjennom hva samtykkekompetanse betyr, hvem som har eller ikke har denne kompetansen og hvordan samtykkekompetanse kan vurderes.

Arnhild Lauveng har illustrert heftet. Heftet er det tredje i vår serie om brukermedvirkning i praksis, i tillegg til heftet Individuell plan, og Angår det meg? Om valg og valgdeltakelse. Heftet er laget for alle som er interessert i eller må forstå den nye lovendringen, både fagfolk, pasienter, pårørende eller andre som forholder seg til loven om psykisk helsevern på sin arbeidsplass.

Heftet koster 50,- og kan kjøpes her via lenken

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev. Ta også en titt i vår nettbutikk

Delta i diskusjonen, skriv en kommentar nedenfor

RELATERTE SAKER


KJØP VÅRE PUBLIKASJONER

HANDLEKURV

Handlekurven er tom

SISTE SAKER

  • Prøver å løse en vanskelig oppgave
    Erik Johnsen sitter i lokalkomiteen for Psykiatriveka. Han er assisterende avdelingssjef/overlege ved Psykiatrisk klinikk – Sandviken, ved Haukeland universitetssjukehus og professor II ved Universitetet i Bergen.
  • Virker psykoterapi?
    Joar Øveraas Halvorsen er Postdoc. ved Spesialpoliklinikken for traumer og PTSD Nidaros DPS ved St. Olavs Hospital, samt psykolog ved Krise- og kortidspoliklinikken samme sted. Denne uka, på Psykiatriveka i Bergen, la han fram forskning som viser at det er vanskelig å måle effekt av psykoterapi.
  • Psykiatri og makt
    Høsten 2017 ble et seminar med dette tema avlyst pga. at så få psykiatere meldte seg på. Denne hendelsen ble til gjengjeld tematisert på Psykiatriveka i Bergen denne uka. Og diskusjonen gikk friskt i den store plenumsalen. Victoria Akre og Kristin Lie Romm i Utvalg for grunnlagsproblemer og etikk førte an og reiste en rekke spørsmål til plenum i psykiaterforsamlingen. Det handlet bl.a. om psykiaternes tillit, makt, omdømme og holdninger til pasienter, politikere og media.

PÅ SOSIALE MEDIER


Aktuelt

Se alle nyheter i vårt nyhetsarkiv

Fra Twitter