Nytt psykisk helsevern, nytt hefte

Fra 1. september 2017 er loven om psykisk helsevern endret. Etter denne datoen kan tvungent psykisk helsevern, tvungen observasjon, undersøkelse og behandling bare brukes når pasienten ikke har samtykkekompetanse. Nå har senteret vårt gitt ut et nytt hefte om samtykkekompetanse, i samarbeid med Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Skrevet av: Eskil Skjeldal

Det nye kriteriet kommer i tillegg til de kriteriene som var der fra før: At frivillighet skal være forsøkt, at to leger har undersøkt pasienten, at pasienten må ha en alvorlig sinnslidelse, at institusjonen er i stand til å tilby forsvarlig behandling, at pasienten har fått uttale seg og at behandlingen vurderes som beste løsning for pasienten.

Det nye, innenfor psykisk helsevern, er altså at pasienter som har samtykkekompetanse har rett til å godta eller nekte at en ny behandling skal startes opp. Pasienten har også rett til å velge om en påbegynt behandling skal fortsettes eller avsluttes. Disse valgene gjelder selv om behandleren mener behandlingen er nødvendig.

Dette er en viktig lovendring, som kan ha stor betydning for mange pasienter. Samtidig er begrepet «samtykkekompetanse» nokså diffust. I den forbindelse har vi laget et hefte der vi går gjennom hva samtykkekompetanse betyr, hvem som har eller ikke har denne kompetansen og hvordan samtykkekompetanse kan vurderes.

Arnhild Lauveng har illustrert heftet. Heftet er det tredje i vår serie om brukermedvirkning i praksis, i tillegg til heftet Individuell plan, og Angår det meg? Om valg og valgdeltakelse. Heftet er laget for alle som er interessert i eller må forstå den nye lovendringen, både fagfolk, pasienter, pårørende eller andre som forholder seg til loven om psykisk helsevern på sin arbeidsplass.

Heftet koster 50,- og kan kjøpes her via lenken

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev. Ta også en titt i vår nettbutikk

Delta i diskusjonen, skriv en kommentar nedenfor

RELATERTE SAKER


KJØP VÅRE PUBLIKASJONER

HANDLEKURV

Handlekurven er tom

SISTE SAKER

  • Om brukermedvirkning: Brukermedvirkning i FOUSAM
    Karl Olaf Sundfør er brukerrepresentant i Brukerutvalget i Helse Fonna. Utvalget er en av partene som utgjør forsknings- og utviklingsenheten for samhandling (FOUSAM) sammen med 19 kommuner og Høgskolen på Vestlandet. Han har vært brukerrepresentant både på individ- og systemnivå. Liv Alsaker Sande er erfaringskonsulent i 20 prosent stilling ved enheten som ble opprettet i forbindelse med samhandlingsreformen. Enheten har vært i fast drift de siste 5 årene for å sikre god samhandling mellom kommunene, spesialisthelsetjenesten og utdanningsaktøren. Det er ca. 10 personer ansatt i ulike stillingsbrøker og de dekker hele samhandlingsfeltet.
  • Forskeren forklarer: Langtidseffekter av psykoterapi
    Økt forståelse for hva som bidrar til langtidseffekter etter psykoterapi kan gi store gevinster, både samfunnsøkonomisk og i form av økt livskvalitet for klienter over tid. Funnene i psykolog Vidar Blokhus Ekrolls doktorgrad utfordrer terapimodeller som opererer med et snevert syn på hva som er viktig i terapi.
  • Om brukermedvirkning: Brukermedvirkning på Kilden
    Leder Elin Løberg Pedersen og deltaker Bjørn Evensen sitter sammen med flere andre deltakere i Kilden denne nydelige vinterdagen i Notodden. -Kilden er et sted for personlig vekst gjennom kreative uttrykksformer, sier Elin og understreker at dette tilbudet er for alle uansett bakgrunn eller livsutfordringer. Her kommer unge og gamle for å delta i ulike verksteder alt fra filosofikafe, turgruppe og mindfulnessgruppe, til tankeverksted og kreativt verksted.

PÅ SOSIALE MEDIER


Aktuelt

Se alle nyheter i vårt nyhetsarkiv

Fra Twitter