Nytt psykisk helsevern, nytt hefte

Fra 1. september 2017 er loven om psykisk helsevern endret. Etter denne datoen kan tvungent psykisk helsevern, tvungen observasjon, undersøkelse og behandling bare brukes når pasienten ikke har samtykkekompetanse. Nå har senteret vårt gitt ut et nytt hefte om samtykkekompetanse, i samarbeid med Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Skrevet av: Eskil Skjeldal

Det nye kriteriet kommer i tillegg til de kriteriene som var der fra før: At frivillighet skal være forsøkt, at to leger har undersøkt pasienten, at pasienten må ha en alvorlig sinnslidelse, at institusjonen er i stand til å tilby forsvarlig behandling, at pasienten har fått uttale seg og at behandlingen vurderes som beste løsning for pasienten.

Det nye, innenfor psykisk helsevern, er altså at pasienter som har samtykkekompetanse har rett til å godta eller nekte at en ny behandling skal startes opp. Pasienten har også rett til å velge om en påbegynt behandling skal fortsettes eller avsluttes. Disse valgene gjelder selv om behandleren mener behandlingen er nødvendig.

Dette er en viktig lovendring, som kan ha stor betydning for mange pasienter. Samtidig er begrepet «samtykkekompetanse» nokså diffust. I den forbindelse har vi laget et hefte der vi går gjennom hva samtykkekompetanse betyr, hvem som har eller ikke har denne kompetansen og hvordan samtykkekompetanse kan vurderes.

Arnhild Lauveng har illustrert heftet. Heftet er det tredje i vår serie om brukermedvirkning i praksis, i tillegg til heftet Individuell plan, og Angår det meg? Om valg og valgdeltakelse. Heftet er laget for alle som er interessert i eller må forstå den nye lovendringen, både fagfolk, pasienter, pårørende eller andre som forholder seg til loven om psykisk helsevern på sin arbeidsplass.

Heftet koster 50,- og kan kjøpes her via lenken

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev. Ta også en titt i vår nettbutikk

Delta i diskusjonen, skriv en kommentar nedenfor

RELATERTE SAKER


KJØP VÅRE PUBLIKASJONER

HANDLEKURV

Handlekurven er tom

SISTE SAKER

  • Om brukermedvirkning: Erfaringspanelet psykisk helse og rus i Helse Bergen
    Erfaringspanelet er et rådgivende organ for Divisjon psykisk helsevern i Helse Bergen. I panelet sitter 19 mennesker med reflekterte egenerfaringer med rus eller psykiske problem og behandling, som tjenestebrukere selv og/eller som pårørende. De er ikke representanter for brukerorganisasjoner, men sitter der i kraft av seg selv og sin erfaringsbaserte kunnskap. Leder for panelet, erfaringskonsulent Ove Vestheim, og divisjonsdirektør Hans Olav Instefjord forteller mer om samarbeidet her.
  • Om brukermedvirkning: Brukermedvirkning i forskning
    Mette Haaland-Øverby fra Nasjonal Kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) er medforsker og samarbeider med professor Ole Petter Askheim ved Høgskolen i Innlandet om forskningprosjektet «Brukermedvirkning – fra politikk til praksis».
  • Forskeren forklarer: Benken, en åpen russcene
    Hva skjer på en åpen rus-scene, og hvorfor kommer folk tilbake? Hva representerer den åpne rus-scenen for en rusavhengig? Og forteller den rusavhengiges bruk av den åpne rus-scenen noe om hvordan rustjenestene oppleves av en rusavhengig? Trond Erik Grønnestad (UiS) har forsket på den åpne rus-scenens funksjon og rolle i livene til rusavhengige.

PÅ SOSIALE MEDIER


Aktuelt

Se alle nyheter i vårt nyhetsarkiv

Fra Twitter