Panelsamtale 2. november

Den 2. november arrangerer senteret en panelsamtale på Litteraturhuset i Oslo, fra 1830. Kveldens tema er Recovery-bare positivt? og kveldens hovedinnleder er Mike Slade fra UK.

Skrevet av: Eskil Skjeldal

Mike Slade er en sentral fagperson som har jobbet med recovery i England i mange år.

Skape arenaer for dialog

Tone Larsen Hoel og Eva Svendsen forteller hvorfor senteret arrangerer panelsamtaler og debatter:

-Vi ønsker å skape en arena der ulike synspunkter kan deles. Dette er en del av vårt oppdrag, å tilrettelegge for dialog som kan fremme videre utvikling av tjenestene.

-Hvorfor har dere valgt recovery som tema i denne panelsamtalen?

-Vi ser at recovery er en av de sterke føringene på psykisk helse- og rusfeltet, sier Tone Larsen Hoel. -Det er mange ulike oppfatninger av hva recovery faktisk er og hva det innebærer i praksis. Derfor håper vi å få belyst ulike oppfatninger og komme til større klarhet i løpet av denne kvelden.

 

Mike Slade

Mike Slade er en sentral fagperson som har jobbet med recovery i England i mange år. Han har blant annet gitt ut flere bøker om recovery. Han er også delvis kjent med recoveryorienteringen i Norge og har samarbeidet med NAPHA om et hefte med 100 råd som fremmer recovery. -Vi forventer at han kan si noe om framveksten av recovery, hva denne tenkningen bygger på og de mange mulighetene og utfordringene som fokus på personlig recovery i tjenestene bringer med seg, sier Eva Svendsen.

-Hvordan har dere tenkt når dere satt sammen panelet?

-Vi har forsøkt å få frem ulike aspekter ved recovery gjennom de ulike deltagerne i panelet, fortsetter Tone Larsen Hoel. -Flere aspekter kunne sikkert vært belyst, men vi er godt fornøyde med bredden i panelet og håper at vi kan få dekket både klinisk forståelse av recovery, brukerperspektiv på recovery og få frem tanker om hva som bør gjøres og ikke bør gjøres i den videre utviklingen av tjenestene.

 

Følg med på nettsiden

Innlegget til Slade blir på engelsk, mens den etterfølgende diskusjonen vil foregå på norsk. Senteret tilgjengeliggjør samtalen i etterkant, for interesserte som ikke kan komme.

-Et redigert videoopptak blir lagt ut på vår nettside i etterkant av møtet, sier Eva Svendsen. -I tillegg blir det flere saker og intervjuer med både Slade og andre i panelet. Vi tror at vi vil nå de som er interessert i tematikken, selv om de ikke kan komme til Litteraturhuset denne kvelden.

Mer informasjon om arrangementet: http://litteraturhuset.no/arrangement/recovery-bare-positivt/

 

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev. Ta også en titt i vår nettbutikk

Delta i diskusjonen, skriv en kommentar nedenfor

RELATERTE SAKER


KJØP VÅRE PUBLIKASJONER

HANDLEKURV

Handlekurven er tom

SISTE SAKER

  • Prøver å løse en vanskelig oppgave
    Erik Johnsen sitter i lokalkomiteen for Psykiatriveka. Han er assisterende avdelingssjef/overlege ved Psykiatrisk klinikk – Sandviken, ved Haukeland universitetssjukehus og professor II ved Universitetet i Bergen.
  • Virker psykoterapi?
    Joar Øveraas Halvorsen er Postdoc. ved Spesialpoliklinikken for traumer og PTSD Nidaros DPS ved St. Olavs Hospital, samt psykolog ved Krise- og kortidspoliklinikken samme sted. Denne uka, på Psykiatriveka i Bergen, la han fram forskning som viser at det er vanskelig å måle effekt av psykoterapi.
  • Psykiatri og makt
    Høsten 2017 ble et seminar med dette tema avlyst pga. at så få psykiatere meldte seg på. Denne hendelsen ble til gjengjeld tematisert på Psykiatriveka i Bergen denne uka. Og diskusjonen gikk friskt i den store plenumsalen. Victoria Akre og Kristin Lie Romm i Utvalg for grunnlagsproblemer og etikk førte an og reiste en rekke spørsmål til plenum i psykiaterforsamlingen. Det handlet bl.a. om psykiaternes tillit, makt, omdømme og holdninger til pasienter, politikere og media.

PÅ SOSIALE MEDIER


Aktuelt

Se alle nyheter i vårt nyhetsarkiv

Fra Twitter