Panelsamtale 2. november

Den 2. november arrangerer senteret en panelsamtale på Litteraturhuset i Oslo, fra 1830. Kveldens tema er Recovery-bare positivt? og kveldens hovedinnleder er Mike Slade fra UK.

Skrevet av: Eskil Skjeldal

Mike Slade er en sentral fagperson som har jobbet med recovery i England i mange år.

Skape arenaer for dialog

Tone Larsen Hoel og Eva Svendsen forteller hvorfor senteret arrangerer panelsamtaler og debatter:

-Vi ønsker å skape en arena der ulike synspunkter kan deles. Dette er en del av vårt oppdrag, å tilrettelegge for dialog som kan fremme videre utvikling av tjenestene.

-Hvorfor har dere valgt recovery som tema i denne panelsamtalen?

-Vi ser at recovery er en av de sterke føringene på psykisk helse- og rusfeltet, sier Tone Larsen Hoel. -Det er mange ulike oppfatninger av hva recovery faktisk er og hva det innebærer i praksis. Derfor håper vi å få belyst ulike oppfatninger og komme til større klarhet i løpet av denne kvelden.

 

Mike Slade

Mike Slade er en sentral fagperson som har jobbet med recovery i England i mange år. Han har blant annet gitt ut flere bøker om recovery. Han er også delvis kjent med recoveryorienteringen i Norge og har samarbeidet med NAPHA om et hefte med 100 råd som fremmer recovery. -Vi forventer at han kan si noe om framveksten av recovery, hva denne tenkningen bygger på og de mange mulighetene og utfordringene som fokus på personlig recovery i tjenestene bringer med seg, sier Eva Svendsen.

-Hvordan har dere tenkt når dere satt sammen panelet?

-Vi har forsøkt å få frem ulike aspekter ved recovery gjennom de ulike deltagerne i panelet, fortsetter Tone Larsen Hoel. -Flere aspekter kunne sikkert vært belyst, men vi er godt fornøyde med bredden i panelet og håper at vi kan få dekket både klinisk forståelse av recovery, brukerperspektiv på recovery og få frem tanker om hva som bør gjøres og ikke bør gjøres i den videre utviklingen av tjenestene.

 

Følg med på nettsiden

Innlegget til Slade blir på engelsk, mens den etterfølgende diskusjonen vil foregå på norsk. Senteret tilgjengeliggjør samtalen i etterkant, for interesserte som ikke kan komme.

-Et redigert videoopptak blir lagt ut på vår nettside i etterkant av møtet, sier Eva Svendsen. -I tillegg blir det flere saker og intervjuer med både Slade og andre i panelet. Vi tror at vi vil nå de som er interessert i tematikken, selv om de ikke kan komme til Litteraturhuset denne kvelden.

Mer informasjon om arrangementet: http://litteraturhuset.no/arrangement/recovery-bare-positivt/

 

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev. Ta også en titt i vår nettbutikk

Delta i diskusjonen, skriv en kommentar nedenfor

RELATERTE SAKER


KJØP VÅRE PUBLIKASJONER

HANDLEKURV

Handlekurven er tom

SISTE SAKER

  • Om brukermedvirkning: Erfaringspanelet psykisk helse og rus i Helse Bergen
    Erfaringspanelet er et rådgivende organ for Divisjon psykisk helsevern i Helse Bergen. I panelet sitter 19 mennesker med reflekterte egenerfaringer med rus eller psykiske problem og behandling, som tjenestebrukere selv og/eller som pårørende. De er ikke representanter for brukerorganisasjoner, men sitter der i kraft av seg selv og sin erfaringsbaserte kunnskap. Leder for panelet, erfaringskonsulent Ove Vestheim, og divisjonsdirektør Hans Olav Instefjord forteller mer om samarbeidet her.
  • Om brukermedvirkning: Brukermedvirkning i forskning
    Mette Haaland-Øverby fra Nasjonal Kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) er medforsker og samarbeider med professor Ole Petter Askheim ved Høgskolen i Innlandet om forskningprosjektet «Brukermedvirkning – fra politikk til praksis».
  • Forskeren forklarer: Benken, en åpen russcene
    Hva skjer på en åpen rus-scene, og hvorfor kommer folk tilbake? Hva representerer den åpne rus-scenen for en rusavhengig? Og forteller den rusavhengiges bruk av den åpne rus-scenen noe om hvordan rustjenestene oppleves av en rusavhengig? Trond Erik Grønnestad (UiS) har forsket på den åpne rus-scenens funksjon og rolle i livene til rusavhengige.

PÅ SOSIALE MEDIER


Aktuelt

Se alle nyheter i vårt nyhetsarkiv

Fra Twitter