Pionerarbeid i praksis

-Jeg har alltid vært åpen om det å være syk, også før jeg fikk jobben som erfaringskonsulent. Jeg bruker mye av min historie i jobbsammenheng. Det er en styrke, sier Anne Helene Vedlog som arbeider ved Voksenpsykiatrisk avdeling på Vinderen.

Skrevet av: Astrid Borchgrevink Lund

REELL BRUKERMEDVIRKNING: - I jobben som erfaringskonsulent bidrar jeg til reell brukermedvirkning der jeg har mulighet, sier Anne Helene Vedlog som deltok på samlinga i regi av Erfaringskompetanse. (Foto: Astrid Borchgrevink Lund)

På Erfaringskonsulentsamlinga i Oslo i november fortalte Vedlog om sine refleksjoner fra jobben som erfaringskonsulent i 50 prosent stilling.  Hun har både brukererfaring og helsefaglig utdanning og jobber med en rekke oppgaver på Vinderen, blant annet prosjekter om tvang og  brukermedvirkning og underviser personer som ønsker å bli treningskontakter. Hun deltar i brukerforum, rehabiliteringsforum og arbeidsgrupper om den nye pasientrollen og omstilling i psykiatrien.
– Jeg bidrar til reell brukermedvirkning der jeg har mulighet, sier Vedlog.

Åpenhet
Samlinga var i regi av Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse der spørsmålet om hva som er fordelene og ulempene ved å ansette erfaringskonsulenter, var temaet. Vedlog fortalte at hun ikke har hatt dårlige erfaringer med det å være åpen.

Viktig å skille rollene
– For meg har det samtidig vært viktig å være ansatt på likt grunnlag som resten av staben og ikke ha særbehandling. Jeg er riktignok både ansatt og pasient på Vinderen, men det går veldig greit. Det betyr også at det er viktig å skille rollene. Det oppleves ikke problematisk å jobbe på samme avdelingen som jeg har vært innlagt. Det betyr i stedet at jeg kan være med på å bringe håp om at det er mulig å komme seg. Det er fint å dele erfaringer og utfordringer og det å snakke sammen løser veldig mye, sa Vedlog som samtidig kjenner på at hun sitter på et stort ansvar.

Både kraftige og svake stemmer
– Jeg føler at jeg sitter på et kjempeansvar, men jeg skal ikke gjøre dette alene. Samtidig må jeg passe på å ikke bli for integrert. Stilling som erfaringskonsulent skal faktisk utgjøre en forskjell. Jeg skal representere både de med kraftige og de med svake stemmers, presisterte hun.

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev. Ta også en titt i vår nettbutikk

Delta i diskusjonen, skriv en kommentar nedenfor

KJØP VÅRE PUBLIKASJONER


RELATERT INNHOLD

 • Brukermedvirkning og vitenskapelighetapril 19, 2017 Brukermedvirkning og vitenskapelighet Hva slags type kunnskap oppstår når brukere medvirker i forskning? Og hvordan påvirker medforskningen selve forskningsprosessen? I Tidsskrift for Norsk legeforening nr. 3 har Sidsel […]
 • Nye funn om brukernes opplevelser av erfaringsmedarbeidernejanuar 30, 2017 Nye funn om brukernes opplevelser av erfaringsmedarbeiderne Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse har som særlig oppgave å samle og systematisere kunnskap fra brukere og pårørende. Det har ført til at senteret har vært med på […]
 • -Fikk brennaktuelle spørsmål på nettmøteoktober 25, 2016 -Fikk brennaktuelle spørsmål på nettmøte -Mange gode spørsmål, men ikke alle er like enkle å svare på. Det konkluderer erfaringskonsulent Astrid Karine Weber etter mandagens nettmøte i Erfaringskompetanse.
 • Et verktøy som gir trygghetmai 2, 2016 Et verktøy som gir trygghet - Vi skal ikke bare være feelgood-hjelpere, men tørre å konfrontere folk, sier psykolog Lotta Sjåfjell i Stangehjelpa i samtale med erfaringskonsulent Morten Brodahl.
 • Trenger erfaringskonsulenter egen utdannelse?januar 12, 2017 Trenger erfaringskonsulenter egen utdannelse? Erfaringskonsulentenes viktigste oppgave er å bidra med de erfaringene de har. Samtidig så spør jeg meg om det er nok, eller om det bør være en grunnutdanning i bunn, sier Morten Brodahl.

HANDLEKURV

Handlekurven er tom

SISTE SAKER

 • Forskeren forklarer: Ansvarsgrupper uten anerkjennelse er nytteløst og uheldig
  I mars i år disputerte Siv Elin Nord Sæbjørnsen for doktorgraden ved Høgskolen i Molde. Doktoravhandlingens tittel var Exploring adolescent service users’ subjective views about participation in ”responsible teams”, som på norsk kan oversettes med ”Utforskning av unge tjenestebrukeres subjektive syn på deltakelse i ansvarsgrupper”.
 • Nye tall fra langvarig brukerundersøkelse i Helse Nord-Trøndelag
  En langvarig spørreundersøkelse blant brukere av psykisk helsevern og rus har gått de siste 2.5 årene ved Helse Nord-Trøndelag. Enten pasienten har vært til poliklinisk behandling eller hatt et opphold ved en institusjon, så har alle brukere hatt muligheten til å gi tilbakemelding om oppholdet.
 • Retten til å bli hørt
  Arbeider du på en institusjon, og er usikker på valgrettighetene til pasientene? Tror du at det ikke er lov å gi pasientene informasjon om valgdeltagelsen? Er du en pårørende som ikke vet hvordan din nærmeste kan få stemt? Eller er du en pasient som opplever at omgivelsene dine ikke tar valgrettighetene dine på alvor? Vi minner om vårt nye hefte, Angår det meg? I dette heftet er det kommende valget og valgdeltakelsen tema. Det er Arnhild Lauveng ved senteret som står for tekst og illustrasjoner. Vi gjengir her intervjuet med Arnhild i forbindelse med lanseringen før sommeren. I denne kampanjeperioden fram til valget 11. september setter vi ned prisen fra 75,- til 50,-.

PÅ SOSIALE MEDIER


Aktuelt

Se alle nyheter i vårt nyhetsarkiv

Fra Twitter