Pionerarbeid i praksis

-Jeg har alltid vært åpen om det å være syk, også før jeg fikk jobben som erfaringskonsulent. Jeg bruker mye av min historie i jobbsammenheng. Det er en styrke, sier Anne Helene Vedlog som arbeider ved Voksenpsykiatrisk avdeling på Vinderen.

Skrevet av: Astrid Borchgrevink Lund

REELL BRUKERMEDVIRKNING: - I jobben som erfaringskonsulent bidrar jeg til reell brukermedvirkning der jeg har mulighet, sier Anne Helene Vedlog som deltok på samlinga i regi av Erfaringskompetanse. (Foto: Astrid Borchgrevink Lund)

På Erfaringskonsulentsamlinga i Oslo i november fortalte Vedlog om sine refleksjoner fra jobben som erfaringskonsulent i 50 prosent stilling.  Hun har både brukererfaring og helsefaglig utdanning og jobber med en rekke oppgaver på Vinderen, blant annet prosjekter om tvang og  brukermedvirkning og underviser personer som ønsker å bli treningskontakter. Hun deltar i brukerforum, rehabiliteringsforum og arbeidsgrupper om den nye pasientrollen og omstilling i psykiatrien.
– Jeg bidrar til reell brukermedvirkning der jeg har mulighet, sier Vedlog.

Åpenhet
Samlinga var i regi av Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse der spørsmålet om hva som er fordelene og ulempene ved å ansette erfaringskonsulenter, var temaet. Vedlog fortalte at hun ikke har hatt dårlige erfaringer med det å være åpen.

Viktig å skille rollene
– For meg har det samtidig vært viktig å være ansatt på likt grunnlag som resten av staben og ikke ha særbehandling. Jeg er riktignok både ansatt og pasient på Vinderen, men det går veldig greit. Det betyr også at det er viktig å skille rollene. Det oppleves ikke problematisk å jobbe på samme avdelingen som jeg har vært innlagt. Det betyr i stedet at jeg kan være med på å bringe håp om at det er mulig å komme seg. Det er fint å dele erfaringer og utfordringer og det å snakke sammen løser veldig mye, sa Vedlog som samtidig kjenner på at hun sitter på et stort ansvar.

Både kraftige og svake stemmer
– Jeg føler at jeg sitter på et kjempeansvar, men jeg skal ikke gjøre dette alene. Samtidig må jeg passe på å ikke bli for integrert. Stilling som erfaringskonsulent skal faktisk utgjøre en forskjell. Jeg skal representere både de med kraftige og de med svake stemmers, presisterte hun.

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev. Ta også en titt i vår nettbutikk

Delta i diskusjonen, skriv en kommentar nedenfor

RELATERTE SAKER


KJØP VÅRE PUBLIKASJONER

HANDLEKURV

Handlekurven er tom

SISTE SAKER

  • Mer ansvar og mindre rettigheter for pårørende
    Stipendiat Line Jenhaug fra Høgskolen i Innlandet har foretatt en diskursanalyse av språket i stortingsmeldingen Morgendagens omsorg. I denne meldingen finner hun at myndighetene forventer at pårørende skal ta mer ansvar, uten at de pårørende får sterkere rettigheter. Disse forventningene fra myndighetene kan bidra til økt ulikhet for de pårørende og gå utover deres helse.
  • Prøver å løse en vanskelig oppgave
    Rune Andreas Kroken er spesialist i psykiatri og førsteamanuensis på klinisk institutt, Universitetet i Bergen.
  • Virker psykoterapi?
    Joar Øveraas Halvorsen er Postdoc. ved Spesialpoliklinikken for traumer og PTSD Nidaros DPS ved St. Olavs Hospital, samt psykolog ved Krise- og kortidspoliklinikken samme sted. Denne uka, på Psykiatriveka i Bergen, la han fram forskning som viser at det er vanskelig å måle effekt av psykoterapi.

PÅ SOSIALE MEDIER


Aktuelt

Se alle nyheter i vårt nyhetsarkiv

Fra Twitter