Pionerarbeid i praksis

-Jeg har alltid vært åpen om det å være syk, også før jeg fikk jobben som erfaringskonsulent. Jeg bruker mye av min historie i jobbsammenheng. Det er en styrke, sier Anne Helene Vedlog som arbeider ved Voksenpsykiatrisk avdeling på Vinderen.

Skrevet av: Astrid Borchgrevink Lund

REELL BRUKERMEDVIRKNING: - I jobben som erfaringskonsulent bidrar jeg til reell brukermedvirkning der jeg har mulighet, sier Anne Helene Vedlog som deltok på samlinga i regi av Erfaringskompetanse. (Foto: Astrid Borchgrevink Lund)

På Erfaringskonsulentsamlinga i Oslo i november fortalte Vedlog om sine refleksjoner fra jobben som erfaringskonsulent i 50 prosent stilling.  Hun har både brukererfaring og helsefaglig utdanning og jobber med en rekke oppgaver på Vinderen, blant annet prosjekter om tvang og  brukermedvirkning og underviser personer som ønsker å bli treningskontakter. Hun deltar i brukerforum, rehabiliteringsforum og arbeidsgrupper om den nye pasientrollen og omstilling i psykiatrien.
– Jeg bidrar til reell brukermedvirkning der jeg har mulighet, sier Vedlog.

Åpenhet
Samlinga var i regi av Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse der spørsmålet om hva som er fordelene og ulempene ved å ansette erfaringskonsulenter, var temaet. Vedlog fortalte at hun ikke har hatt dårlige erfaringer med det å være åpen.

Viktig å skille rollene
– For meg har det samtidig vært viktig å være ansatt på likt grunnlag som resten av staben og ikke ha særbehandling. Jeg er riktignok både ansatt og pasient på Vinderen, men det går veldig greit. Det betyr også at det er viktig å skille rollene. Det oppleves ikke problematisk å jobbe på samme avdelingen som jeg har vært innlagt. Det betyr i stedet at jeg kan være med på å bringe håp om at det er mulig å komme seg. Det er fint å dele erfaringer og utfordringer og det å snakke sammen løser veldig mye, sa Vedlog som samtidig kjenner på at hun sitter på et stort ansvar.

Både kraftige og svake stemmer
– Jeg føler at jeg sitter på et kjempeansvar, men jeg skal ikke gjøre dette alene. Samtidig må jeg passe på å ikke bli for integrert. Stilling som erfaringskonsulent skal faktisk utgjøre en forskjell. Jeg skal representere både de med kraftige og de med svake stemmers, presisterte hun.

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev. Ta også en titt i vår nettbutikk

Delta i diskusjonen, skriv en kommentar nedenfor

RELATERTE SAKER


KJØP VÅRE PUBLIKASJONER

HANDLEKURV

Handlekurven er tom

SISTE SAKER

  • Om brukermedvirkning: Erfaringspanelet psykisk helse og rus i Helse Bergen
    Erfaringspanelet er et rådgivende organ for Divisjon psykisk helsevern i Helse Bergen. I panelet sitter 19 mennesker med reflekterte egenerfaringer med rus eller psykiske problem og behandling, som tjenestebrukere selv og/eller som pårørende. De er ikke representanter for brukerorganisasjoner, men sitter der i kraft av seg selv og sin erfaringsbaserte kunnskap. Leder for panelet, erfaringskonsulent Ove Vestheim, og divisjonsdirektør Hans Olav Instefjord forteller mer om samarbeidet her.
  • Om brukermedvirkning: Brukermedvirkning i forskning
    Mette Haaland-Øverby fra Nasjonal Kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) er medforsker og samarbeider med professor Ole Petter Askheim ved Høgskolen i Innlandet om forskningprosjektet «Brukermedvirkning – fra politikk til praksis».
  • Forskeren forklarer: Benken, en åpen russcene
    Hva skjer på en åpen rus-scene, og hvorfor kommer folk tilbake? Hva representerer den åpne rus-scenen for en rusavhengig? Og forteller den rusavhengiges bruk av den åpne rus-scenen noe om hvordan rustjenestene oppleves av en rusavhengig? Trond Erik Grønnestad (UiS) har forsket på den åpne rus-scenens funksjon og rolle i livene til rusavhengige.

PÅ SOSIALE MEDIER


Aktuelt

Se alle nyheter i vårt nyhetsarkiv

Fra Twitter