Psykose som mestringsstrategi

Syv kvinner med psykoseerfaring har skrevet om sine unike og personlige opplevelser med psykose. Resultatet har blitt boken Drøm i våken tilstand som lanseres onsdag 12. juni på Litteraturhuset i Oslo.

Skrevet av: Birgitte Finne Høifødt

VERDIFULL KUNNSKAP: Boka Drøm i våken tilstand er skrevet av syv kvinner med psykoseerfaring. Ved å ta i bruk sine erfaringer, opplevde de en stor grad av tilfriskning og mestring. Boken lanseres 12. juni på Litteraturhuset i Oslo. (FOTO: Hanne Cathrine Gullerud)

Drøm i våken tilstand presenterer viktige tekster fra sju psykoseerfarere om sine unike og personlige opplevelser med bipolar diagnose og psykose.

Ved å kartlegge og tolke sine psykoseopplevelser oppdaget de sammenhenger mellom tidligere traumer, psykososialt stress og psykoseutbrudd.

 - Med boka Drøm i våken tilstand er det ønskelig å skape interesse for vinklingen «Hva har skjedd, og hva opplever du?»  Erfaringene er at psykoseinnholdet, og hva som utløste psykosen har vært lite etterspurt, sier Siv Helen Rydheim.

Rydheim hadde den opprinnelige ideen til boka, og er også en av bidragsyterne i prosjektet. Gunn Helen Kristiansen har dratt ideen videre som prosjektleder.

Nye forståelser
– Et annet mål med boka er å skape større åpenhet om opplevelser som faller utenfor en vanlig forståelsesramme. Hva er egentlig psykose? spør Rydheim.

Hun synes det er på tide at man begynner å lytte til beskrivelser fra de som har selvopplevde psykoseerfaringer.

– Ikke så mange er interessert i innholdet i psykosene, men jeg mener det kan ligge en nøkkel til forståelse i psykoseinnholdet, forteller Rydheim.

De psykiatriske fagmiljøene forstår i stor utstrekning psykose som en arvelig defekt i hjernen. Hallusinasjoner og vrangforestillinger oppfattes som syklige utslag som må behandles medikamentelt.

Behandlingen skjer vanligvis uten særlig interesse for innholdet i det de psykoserammede selv formidler.

Ved å forstå psykosen som en mestringsstrategi vil psykoseutsatte selv og hjelperne deres lettere kunne avdekke bedringspotensialet hos den som rammes. Gjennom systematisk å ta i bruk og videreforedle sine psykoseerfaringer, opplevde alle bidragsyterne en stor grad av tilfriskning og mestring.

Tror på stor etterspørsel
– Dette er etterlengtede erfaringer som nå blir en del av vår Erfaringsbase, forteller Vanja Valjord Christensen, bibliotekar ved Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse.

– Erfaringskunnskap om psykoseinnhold har vi har ventet på, og vi håper at dette er kunnskap som fagpersoner vil lese med stor nysgjerrighet, sier Valjord Christensen, som tror det kan bli stor etterspørsel på «Drøm i våken tilstand».

– Vi har bestilt flere eksemplarer av boka for å møte dette. Jeg vil at flest mulig skal lese disse erfaringene, sier hun.

 Ønsker du å låne boka? Den vil først være tilgjenglig etter lanseringen 12. juni. Ta kontakt med bibliotek@erfaringskompetanse.no

OM BOKLANSERINGEN:
 Lanseringen finner sted på Litteraturhuset i Oslo, onsdag 12. juni  klokken 18. 00.

Programmet:

 • Bakgrunnen for og tenkningen bak boka ved psykoseerfarer Gunn Helen Kristiansen
 • Skriving som terapi ved forfatter og litteraturformidler Kjersti Wold
 • Kampen om kunnskapen – kan brukererfaringer bli gyldig kunnskap? Ved professor i psykologi Tor-Johan Ekeland
 • Grenseerfaringer, eksil og poesi ved overlege og professor i psykiatri Svein Haugsgjerd

Boka er utgitt av Abstrakt forlag med prosjektmidler fra ExtraStiftelsen gjennom Mental Helse.

For ytterligere informasjon:
Litteraturhuset.no
Abstrakt forlag sin eventside

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev. Ta også en titt i vår nettbutikk

Delta i diskusjonen, skriv en kommentar nedenfor

RELATERTE SAKER


KJØP VÅRE PUBLIKASJONER

HANDLEKURV

Handlekurven er tom

SISTE SAKER

 • Om brukermedvirkning: Fossumkollektivet
  Fossumkollektivet driver langtids døgnbehandling av ungdom med rusproblemer og har over år jobbet målrettet med å involvere de pårørende i behandlingen og støtte dem. Mor Vigdis Løbach tror pårørendeinvolvering kan være med på å hindre tilbakefall hos ungdommen. En mulig konsekvens av manglende pårørendeinvolvering kan innebære at pårørende, med alle gode intensjoner, motvirker behandling. Leder av familiearbeidet ved kollektivet, Tor-Magne Bakke, har gode erfaringer med å invitere pårørende med i behandlingsprosessene.
 • Vil ha større grad av likeverdighet
  Jeg tror at andre perspektiver enn den rent medisinske forståelsen kan være mer tjenlige både for pasientene og for tjenestesystemet, sa Trond Aarre da vi besøkte ham i Nordfjordeid nylig. -Jeg tror det er mye større likhet mellom behandlerne og de som skal behandles enn det vi ofte har gått ut fra. Se videoklipp her.
 • Vil ha et annet kunnskapsgrunnlag i tjenestene
  Ved å undersøke, systematisere, allmenngjøre og teoretisere erfaringer utover den enkeltes subjektive opplevelse kan erfaringene bli kunnskap, sa Ekeland da vi besøkte ham i Volda forrige uke: -Jeg jobber for en mer human psykiatri, og det krever et nytt bærende kunnskapsgrunnlag i tjenestene. Se videoklipp her.

PÅ SOSIALE MEDIER


Aktuelt

Se alle nyheter i vårt nyhetsarkiv

Fra Twitter