-Det som driver meg er blant annet kampen mot urettferdighet, mot makthierarkiet, mot avmakt, tvang og manglende brukermedvirkning, sier vinner av Tabuprisen Målfrid J. Frahm Jensen. Prisen er en heders- og ærespris fra Rådet for psykisk helse som ble stiftet for 20 år siden.

Nærmere 400 deltakere håper arrangørene å samle til årets Amaliedager. – Vi har store forventninger til vår brukerstyrte fagkonferanse, sier Aage Reitan i Aurora.

Rus og problemer rundt psykisk helse gjelder mange. Nå har Selvhjelp Norge i samarbeid med Helsedirektoratet laget en fyldig oversikt over organisasjoner innen feltet.

Satser på forskning

- Vi ønsker mer forskning for å løfte frem den kunnskapen brukere og pårørende sitter med. Det er en viktig kilde til kompetanse slik at vi kan oppnå likeverd mellom erfaring og fag, sier daglig leder Hilde Hem.

Sammen med FOU-ansvarlig Dagfinn Bjørgen er hun stolt av å kunne presentere forsknings- og utviklingsstrategien for Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse for perioden 2012-2015. Hem legger ikke skjul på at strategien er ambisiøs.

Nye metoder
 - Det er ingen snarveier til god kunnskapsutvikling. Det tar tid å bygge opp gode praksiser. Økt livskvalitet og bedre kvalitet i forskning og tjenester forutsetter et målbevisst arbeid i forhold til våre målsettinger. Kompetansesenteret ønsker derfor å ha en klar strategi for utviklingsarbeidet ved å få anerkjennelse for den viktige erfaringskompetansen i både kunnskaps- og tjenesteutvikling, sier Hem som skisserer opp de seks hovedmålene i strategien:
 - Det er tydeliggjøring av brukerperspektivet, videreutvikle vår nasjonale base for bruker- og pårørendekunnskap, solid satsing på forskning og ikke minst internasjonalt arbeid. Videre vil vi sette i gang metoder for ny kunnskap gjennom brukerperspektivet og bidra til nytenking i og utvikling av hjelpe- og behandlingstilbud, forteller hun.

Bidra til nytenkning
 - Hvordan skal dette skje i praksis?
 - Vi mener strategier for å kvalitetssikre tjenester i sterkere grad bør legge vekt på innovasjon og nytenkning. Det betyr blant annet at vi gjennom prosjekter vil levere utredninger og anbefalinger av behandlingsformer som bør prøves ut, forsker på og etableres, med brukerperspektivet som utgangspunkt. Vi ønsker at dette skal bidra til nytenkning i fagmiljøene. Det er behov for prosjekter som bidrar til å utvikle tiltak som styrker brukernes evne til å formidle historiene sine gjennom vår nasjonale kunnskapsbase. Vi ser blant annet for oss skrivekurs som et nyttig verktøy. Vi ser for oss forskningsprosjekt der problemstillinger fra bruker- og pårørendemiljøer blir aktualisert i forhold til forskningsmiljøer og myndigheter. Videre ønsker vi å etablere kontakt med flere internasjonale bruker- og fagmiljøer for å bringe inn internasjonale erfaringer og perspektiver. Dette er noe av det vi velger å prioritere.

Større aksept
 - Hvorfor er dette viktig?
 - Brukerperspektivet fremstår i dag ofte som en motsats til fagperspektivet. Derfor er det behov for dialog og brobygging mellom ulike perspektiv. Brukere ønsker en utvikling av nye behandlingsmåter og en større aksept for opplevelsene sine. Det blir etterspurt forbedring og utvikling av tiltak som i større grad tar vare på deres opplevelse av virkeligheten, mener hun.

Utgjøre en forskjell
 Det er Dagfinn Bjørgen som har ledet prosessen med strategidokumentet i samarbeid med daglig leder og staben i Erfaringskompetanse, samt fått innspill fra styret underveis. Som internt verktøy vil FOU-strategien peke på hvilke områder som skal prioriteres i forhold til de ressurser som senteret har til disposisjon.
 - Vi ønsker at senteret skal utgjøre en forskjell og bidra til at brukermedvirkning blir en mer naturlig og integrert del av både arbeidsmetoder og holdninger. Det betyr at vi er avhengig av samspill, nytenkning og dialog som setter enkeltmennesket i sentrum for tiltakene, presiserer Bjørgen. 

Publisert: 15:14 - 19. april 2012

Sist oppdatert: 15:15 - 19. april 2012

Facebook:

Europarådet kritiserer Noreg for omfattande bruk av tvang i psykiatrien og meiner tvungen elektrosjokkbehandling kan vera i strid med menneskerettane. Trist og alvorleg, meiner Rådet for psykisk helse.

Ny forskning avslører at 76 prosent av norsk barnevernsungdom har en alvorlig psykisk diagnose. Nå erkjenner barneministere Solveig Horne at oppfølgingen av disse barna har vært for dårlig.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern - Logg inn

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.