Selvmord tar flest liv

Hverken trafikkulykker, overdoser eller kreft tar like mange liv som selvmord blant unge voksne i Norden. Det opplyser Folkehelseinstituttet.

Skrevet av: Astrid Borchgrevink Lund

FERSKE TALL: Direktør i Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg. (Foto: FHI)
Tallene kommer fra Global Burden of Disease Study som koordineres fra Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) ved University of Washington i Seattle, som Folkehelseinstituttet samarbeider tett med. Tallene er ikke hentet fra den norske sykdomsbyrderapporten, men er tilgjengelige på nettet:www.healthdata.org og http://vizhub.healthdata.org/gbd-compare.

Antall selvmord per 100 000 personer mellom 15-49 år:

Menn

Kvinner

Finland

33,0

9,0

Sverige

20,3

7,6

Norge

20,2

6,9

Island

20,6

5,3

Danmark

17,7

5,5

Ulikheter mellom menn og kvinner

Deler vi imidlertid opp statistikken etter kjønn, skiller listen seg noe. De fem vanligste dødsårsaker for menn i første tabell, for kvinner i tabell to:

Viktigste dødsårsaker for menn 15-49 år:

Danmark

Sverige

Norge

Island

Finland

Selvmord

1

1

1

1

1

Overdoser

2

4

2

15

2

Trafikkulykker

3

3

4

2

5

Hjertesykdom

4

2

3

3

3

Alkoholbruk

5

5

5

16

4

Viktigste dødsårsaker for kvinner 15-49 år:

 

Danmark

Sverige

Norge

Island

Finland

Selvmord

2

1

1

2

1

Brystkreft

1

2

2

1

2

Overdoser

6

12

3

14

5

Lungekreft

3

3

4

3

12

Trafikkulykker

5

4

5

4

4

Risikofaktorer for død blant menn mellom 15 og 49 år:

 

Danmark

Sverige

Norge

Island

Finland

Narkotika

2

3

1

14

2

Alkohol

1

1

2

1

1

Høyt blodtrykk

5

4

3

5

3

Høy kroppsmasseindeks (BMI)

3

2

4

2

4

Høyt kolesterol

6

5

5

3

6

Risikofaktorer for død blant kvinner mellom 15 og 49 år:

 

Danmark

Sverige

Norge

Island

Finland

Narkotika

4

6

1

11

4

Røyking

2

3

2

1

6

Alkohol

1

1

3

3

1

Høy kroppsmasseindeks (BMI)

3

2

4

2

2

Vold fra partner

6

4

5

8

3

Overdosedødsfall i Norge

Etter selvmord er det overdoser som tar flest liv hos norske menn mellom 15 og 49 år, mens det blant norske kvinner i samme aldersgruppe er den tredje vanligste dødsårsaken.

Antall narkotikadødsfall har sunket betraktelig siden årtusenskiftet, fra en topp på cirka 400 årlig til rundt 250 årlig de siste årene. Størst nedgang hadde vi fra 2001 til 2003.

– I dag er antallet pasienter i Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) rekordhøyt, og forskning tyder på at rekrutteringen til sprøytemisbruk har gått ned. Det kan betyde at vi vil se en ytterligere nedgang i antallet overdosedødsfall i årene som kommer, sier Camilla Stoltenberg.

Flest menn som dør unge

Statistikken viser at det ikke bare er forskjeller i hva kvinner og menn dør av. Dødeligheten blant norske kvinner mellom 15 og 49 år er på 54 per 100 000, men dobbelt så høy blant norske menn i samme aldersgruppe, 103 per 100 000.

 

 

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev. Ta også en titt i vår nettbutikk

Delta i diskusjonen, skriv en kommentar nedenfor

RELATERTE SAKER


KJØP VÅRE PUBLIKASJONER

HANDLEKURV

Handlekurven er tom

SISTE SAKER

  • Medisinfri behandling i psykisk helsevern: DPS Vegsund
    I Helse Midt-Norge tilbys medisinfri behandling ved DPS Vegsund, der spesialsykepleier Anja Mari Bjørkavåg er prosjektleder for regionalt medikamentfritt behandlingstilbud ved avdeling for DPS Sunnmøre. Med seg har hun et bredt tverrfaglig sammensatt team på ni personer.
  • Forskeren forklarer: Brukermedvirkning er ikke alltid et gode
    Ann-Helen Henriksen har forsket på hvordan brukermedvirkning skaper nye problemer og dilemmaer for forholdet mellom pasient og behandler.
  • Medisinfrie behandlingstilbud i psykisk helsevern
    På nettsiden vår vil vi fremover presentere noen av de nylig etablerte medisinfrie tilbudene i psykisk helsevern. Dette er tilbud som ble opprettet med bakgrunn i oppdragsbrev til de regionale helseforetakene fra Helse- og omsorgsdepartementet 2015.

PÅ SOSIALE MEDIER


Aktuelt

Se alle nyheter i vårt nyhetsarkiv

Fra Twitter