Selvmord tar flest liv

Hverken trafikkulykker, overdoser eller kreft tar like mange liv som selvmord blant unge voksne i Norden. Det opplyser Folkehelseinstituttet.

Skrevet av: Astrid Borchgrevink Lund

FERSKE TALL: Direktør i Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg. (Foto: FHI)
Tallene kommer fra Global Burden of Disease Study som koordineres fra Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) ved University of Washington i Seattle, som Folkehelseinstituttet samarbeider tett med. Tallene er ikke hentet fra den norske sykdomsbyrderapporten, men er tilgjengelige på nettet:www.healthdata.org og http://vizhub.healthdata.org/gbd-compare.

Antall selvmord per 100 000 personer mellom 15-49 år:

Menn

Kvinner

Finland

33,0

9,0

Sverige

20,3

7,6

Norge

20,2

6,9

Island

20,6

5,3

Danmark

17,7

5,5

Ulikheter mellom menn og kvinner

Deler vi imidlertid opp statistikken etter kjønn, skiller listen seg noe. De fem vanligste dødsårsaker for menn i første tabell, for kvinner i tabell to:

Viktigste dødsårsaker for menn 15-49 år:

Danmark

Sverige

Norge

Island

Finland

Selvmord

1

1

1

1

1

Overdoser

2

4

2

15

2

Trafikkulykker

3

3

4

2

5

Hjertesykdom

4

2

3

3

3

Alkoholbruk

5

5

5

16

4

Viktigste dødsårsaker for kvinner 15-49 år:

 

Danmark

Sverige

Norge

Island

Finland

Selvmord

2

1

1

2

1

Brystkreft

1

2

2

1

2

Overdoser

6

12

3

14

5

Lungekreft

3

3

4

3

12

Trafikkulykker

5

4

5

4

4

Risikofaktorer for død blant menn mellom 15 og 49 år:

 

Danmark

Sverige

Norge

Island

Finland

Narkotika

2

3

1

14

2

Alkohol

1

1

2

1

1

Høyt blodtrykk

5

4

3

5

3

Høy kroppsmasseindeks (BMI)

3

2

4

2

4

Høyt kolesterol

6

5

5

3

6

Risikofaktorer for død blant kvinner mellom 15 og 49 år:

 

Danmark

Sverige

Norge

Island

Finland

Narkotika

4

6

1

11

4

Røyking

2

3

2

1

6

Alkohol

1

1

3

3

1

Høy kroppsmasseindeks (BMI)

3

2

4

2

2

Vold fra partner

6

4

5

8

3

Overdosedødsfall i Norge

Etter selvmord er det overdoser som tar flest liv hos norske menn mellom 15 og 49 år, mens det blant norske kvinner i samme aldersgruppe er den tredje vanligste dødsårsaken.

Antall narkotikadødsfall har sunket betraktelig siden årtusenskiftet, fra en topp på cirka 400 årlig til rundt 250 årlig de siste årene. Størst nedgang hadde vi fra 2001 til 2003.

– I dag er antallet pasienter i Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) rekordhøyt, og forskning tyder på at rekrutteringen til sprøytemisbruk har gått ned. Det kan betyde at vi vil se en ytterligere nedgang i antallet overdosedødsfall i årene som kommer, sier Camilla Stoltenberg.

Flest menn som dør unge

Statistikken viser at det ikke bare er forskjeller i hva kvinner og menn dør av. Dødeligheten blant norske kvinner mellom 15 og 49 år er på 54 per 100 000, men dobbelt så høy blant norske menn i samme aldersgruppe, 103 per 100 000.

 

 

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev. Ta også en titt i vår nettbutikk

Delta i diskusjonen, skriv en kommentar nedenfor

RELATERTE SAKER


KJØP VÅRE PUBLIKASJONER

HANDLEKURV

Handlekurven er tom

SISTE SAKER

  • Prøver å løse en vanskelig oppgave
    Erik Johnsen sitter i lokalkomiteen for Psykiatriveka. Han er assisterende avdelingssjef/overlege ved Psykiatrisk klinikk – Sandviken, ved Haukeland universitetssjukehus og professor II ved Universitetet i Bergen.
  • Virker psykoterapi?
    Joar Øveraas Halvorsen er Postdoc. ved Spesialpoliklinikken for traumer og PTSD Nidaros DPS ved St. Olavs Hospital, samt psykolog ved Krise- og kortidspoliklinikken samme sted. Denne uka, på Psykiatriveka i Bergen, la han fram forskning som viser at det er vanskelig å måle effekt av psykoterapi.
  • Psykiatri og makt
    Høsten 2017 ble et seminar med dette tema avlyst pga. at så få psykiatere meldte seg på. Denne hendelsen ble til gjengjeld tematisert på Psykiatriveka i Bergen denne uka. Og diskusjonen gikk friskt i den store plenumsalen. Victoria Akre og Kristin Lie Romm i Utvalg for grunnlagsproblemer og etikk førte an og reiste en rekke spørsmål til plenum i psykiaterforsamlingen. Det handlet bl.a. om psykiaternes tillit, makt, omdømme og holdninger til pasienter, politikere og media.

PÅ SOSIALE MEDIER


Aktuelt

Se alle nyheter i vårt nyhetsarkiv

Fra Twitter