Ny spalte: Forskeren forklarer

Erfaringskompetanse starter nå en ny spalte, «Forskeren forklarer». Her skal forskere og forskningsmiljøer fra feltet psykisk helse og rus få de samme fire spørsmålene, som de kort må besvare.

Skrevet av: Astrid Borchgrevink Lund

FORMIDLE KUNNSKAP: - Vi håper vår nye spalte "Forskeren forklarer", blir godt mottatt, sier Erfaringskompetanses bibliotekar Eskil Skjeldal. (Foto: Astrid Borchgrevink Lund)

Intensjonen bak spalten er å løfte frem relevant og aktuell forskning på en lettfattelig og enkel måte. Spørsmålene er enkle: 1) Hva er prosjektets innhold? 2) Hvilke spørsmål stilte dere for å finne ut av dette? 3) Hva fant dere? 4) Hvorfor er dette viktige funn?

 
På menigmanns premisser
– Hvorfor satser Erfaringskompetanse på denne spalten?
– Vi merker at det er mange viktige forskningsresultater som ikke kommer seg videre fra den interne diskursen som forskningsmiljøene opererer i. Forskere er underlagt strenge publiseringskrav, og primærstedet for forskning er dessverre altfor ofte perifere fagtidsskrifter, gjerne på engelsk. Dette betyr at forskere er under et konstant publiseringspress. De har dermed sjelden tid til å popularisere og formidle sine resultater til tjenesteapparatet og folk flest. Med denne spalten ønsker vi å fungere som et torg, der forskere kan komme og vise frem sine resultater, men på menigmanns premisser og på et språk som folk forstår, sier bibliotekar Eskil Skjeldal som mener det behov for mer kunnskap på feltet psykisk helse og rus.

Ny innsikt
– Det er ny kunnskap som kan forbedre tjenestene. Dette betyr at det både er i fagmiljøenes, brukernes, de pårørendes og behandlernes interesse og få formidlet ny innsikt. Her på senteret ønsker vi å være en brobygger mellom erfaringskompetanse og tradisjonell fagkunnskap. I lys av dette, er denne spalten et forsøk på å være en fødselshjelper slik at de ulike miljøene kan knytte kontakter og utvide horisonten.

Tror på dialog
– Er det ikke en fare for å miste brukerperspektivet ved å slippe frem forskere i en egen spalte?
– Jeg tror ikke det. Vi avslutter hvert intervju med en oppfordring om å ta kontakt med forskeren dersom man vil vite mer om temaet eller forskningsprosjektet. Vi tror på dialog, og at brukermiljøene og forskningsmiljøene uansett må være i tett kontakt med hverandre for å høre hva som rører seg i begge leire. Denne spalten er vårt forsøk på å formidle ny kunnskap, noe som er viktig for å oppfylle vårt mandat. Men den er like mye et forsøk på å formidle kontakt mellom ulike aktører. Om spalten kan føre til at nye mennesker møtes, og at ny brukerorientert forskning settes i gang, vil dette være til stor hjelp for alle.

Formidle egen forskning
– Tror du forskerne vil stille opp på dette?
– Ja. De jeg har vært i kontakt med så langt er svært positive. De mener at slike spørsmål kan hjelpe dem i å bli enda bedre på å formidle egen forskning slik at den blir relevant. I tillegg forteller de om at det er nyttig for dem å øve seg i å formidle det man kanskje tar for gitt. Når de må forklare prosjektet og tematikken kortfattet og i et enkelt språk, sier flere at de får et nytt syn på eget prosjekt. Å være inkludert i et forskningsprosjekt kan alltid føre til en form for nærsynthet. Å forske er langt på vei å være nærsynt, og fokusere særlig på ett smalt område, og slik skal og må det være. Men denne spalten kan gi forskerne et eksternt blikk på egen forskning, og slik tvinge dem til å se en gang til etter prosjektets relevans og nytte, også i et brukerperspektiv,mener Skjeldal.

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev. Ta også en titt i vår nettbutikk

Delta i diskusjonen, skriv en kommentar nedenfor

KJØP VÅRE PUBLIKASJONER


RELATERT INNHOLD

HANDLEKURV

Handlekurven er tom

SISTE SAKER

  • Nye tall fra langvarig brukerundersøkelse i Helse Nord-Trøndelag
    En langvarig spørreundersøkelse blant brukere av psykisk helsevern og rus har gått de siste 2.5 årene ved Helse Nord-Trøndelag. Enten pasienten har vært til poliklinisk behandling eller hatt et opphold ved en institusjon, så har alle brukere hatt muligheten til å gi tilbakemelding om oppholdet.
  • Retten til å bli hørt
    Arbeider du på en institusjon, og er usikker på valgrettighetene til pasientene? Tror du at det ikke er lov å gi pasientene informasjon om valgdeltagelsen? Er du en pårørende som ikke vet hvordan din nærmeste kan få stemt? Eller er du en pasient som opplever at omgivelsene dine ikke tar valgrettighetene dine på alvor? Vi minner om vårt nye hefte, Angår det meg? I dette heftet er det kommende valget og valgdeltakelsen tema. Det er Arnhild Lauveng ved senteret som står for tekst og illustrasjoner. Vi gjengir her intervjuet med Arnhild i forbindelse med lanseringen før sommeren. I denne kampanjeperioden fram til valget 11. september setter vi ned prisen fra 75,- til 50,-.
  • Forskeren forklarer: Hvordan fungerer utvekslingen av kunnskap mellom forskning og klinikk?
    Ida Lillehagen jobber som forsker ved Universitetet i Oslo og har forsket på hvordan kunnskap utveksles og utvikles i samarbeid mellom forskere og klinikere som samarbeider om forskning.

PÅ SOSIALE MEDIER


Aktuelt

Se alle nyheter i vårt nyhetsarkiv

Fra Twitter