Tommel opp for behandling uten medisiner

– Vi er overbevist om at medikamentfri behandling er det beste bidraget for å unngå tvang. Det sier Jan Magne Sørensen i Fellesaksjonen for medisinfrie tilbud og leder av Hvite Ørn.

Skrevet av: Astrid Borchgrevink Lund

UTÅLMODIG: Jan Magne Sørensen i Fellesaksjonen har forventninger til helseforetakenes medisinfrie tilbud. (Foto: Ekaterina Saratovskaya)

Torsdag 21. april inviterer Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse til paneldebatt. Bakgrunnen er at alle helseforetakene skal kunne tilby medisinfrie behandlingsalternativer til de mest alvorlige psykisk syke. Fristen helseminister Bent Høie har satt er 1. juni. Jan Magne Sørensen vil sitte i panelet og vi er nysgjerrige på hva fellesaksjonen mener medikamentellfri behandling bør inneholde.

Ansatte med egenerfaring
– Det må først og fremst være en plass som oppleves trygg og det må også de som jobber der vise. De ansatte må kunne møte pasienten på et likeverdig nivå og ikke ha en nedlatende holdning. Jeg mener også at de ansatte bør ha egenerfaring og fungere som gode rådgivere og erfaringscoacher. Fellesaksjonen er i prinsippet ikke imot medisiner, men i forhold til behandlingsbegreper for psykoselidelser er jeg litt skeptisk til den tradisjonelle psykosebehandlingen. Det bør heller være en behandling der pasienten kan være mer aktiv i egen behandling. Det må ikke være en oppbevaring, men fungere som et løsningsorientert tilbud basert på frivillighet, presiserer Sørensen.
– I denne behandlingen, mener du det er mulig å unngå medisiner i startfasen også for de alvorlig psykisk syke?
-I mange tilfeller er medikamenter bedre enn andre ting, men alt er relativt. Det er viktig å se hva man kan håndtere uten medisiner. Hvis ikke er det umulig å gi et eksakt tilbud. Men det bør være en form for kvalifisering samtidig som man må ville det sjøl. Jeg er overbevist om at mange kan bli reddet fra en stor katastrofe hvis man klarer å unngå medikamenter.
– Gjelder det også psykose?
– Ja, det finnes mange alternative metoder. Man må huske på at mange psykoser er utløst av stress og angst. Det er flere måter å finne roen på, blant annet ved å lære seg forskjellige stressmestringsstrategier, kognitiv gruppeterapi, mindfullness og det å ta i bruk musikk og rytme, mener Sørensen. I sin erfaring med psykoser og tvangsinnleggelser har han brukt forskjellige former for stressmestring og etter hvert også jobbet med seg selv i et sjelelig perspektiv. I dag er han hundre prosent arbeidsfør og driver egen bedrift.

Enorm motstand
– Hva er bremseklossen for å få gjennomført gode tilbud?
– Motstanden er enorm og den ligger i behandlingssystemet. Det har vært en veldig sterk ovenfra og ned-holdning, og det må vi få bukt med.
– Når helseforetakene iverksetter nye former for behandling slik planene nå er, tror du det vil føre til ny kunnskap til det man allerede vet?
– Ja, det er jeg overbevist om. Brukere har mye kunnskap allerede som ikke har kommet godt nok frem bortsett fra i enkelte miljøer. Fellesaksjonen håper dette vil føre til mye ny kunnskap, presiserer Jan Magne Sørensen som mener at det også må etableres brukerstyrte sengeplasser der folk kan komme ved behov.

Paneldebatten om medisinfri behandling foregår på Litteraturhuset i Oslo. Den starter kl. 19, er gratis og det vil bli åpent for spørsmål fra publikum.

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev. Ta også en titt i vår nettbutikk

Delta i diskusjonen, skriv en kommentar nedenfor

KJØP VÅRE PUBLIKASJONER


RELATERT INNHOLD

 • Holdninger største hinder for endringapril 6, 2016 Holdninger største hinder for endring -Jeg ser at Fellesaksjonens Jan Magne Sørensen mener noe annet, men jeg føler det er å sette ting på spissen når man påstår at motstanden blant helsepersonell er enorm når vi kommer til […]
 • Krever at fristen skal holdesapril 22, 2016 Krever at fristen skal holdes - Politisk sett forventer jeg faglige og forsvarlige tjenester uansett om det er med eller uten medisiner. Det ansvaret kan vi ikke gå på akkord med, understreket statssekretær Anne Grethe […]
 • Medisinfrie alternativer – hvor står vi?mars 18, 2016 Medisinfrie alternativer – hvor står vi? Helseminister Bent Høie har satt foten ned. Innen 1. juni skal helseforetakene tilby medisinfrie behandlingsalternativer til de mest alvorlige psykisk syke. Men hvordan kan best mulig […]
 • Når ordene ikke strekker tilapril 19, 2016 Når ordene ikke strekker til Musikkterapi kan være en av flere nøkler til bedring for alvorlig psykisk syke, mener Hans Petter Solli. Musikkterapeuten ser frem til paneldebatt om medisinfrie behandlingstilbud.
 • Skal styrke pasientens valgfrihetjuli 7, 2016 Skal styrke pasientens valgfrihet På Vegsund Distriktpsykiatrisk senter på Sunnmøre er de godt i gang med planleggingen av flere ikke-medikamentelle behandlingsformer. Det vil skje fra september.

HANDLEKURV

Handlekurven er tom

SISTE SAKER

 • Medisinfrie tilbud: Oppmerksomt nærvær (mindfulness)
  Katinka Thorne Salvesen er psykologspesialist og jobber ved Modum Bads Traumepoliklinikk i Oslo. Sammen med Malin Wästlund, Notodden sykehus har hun skrevet boken Mindfulness og medfølelse. En vei til vekst etter traumer. Boken tilbyr en gradvis trening i å oppøve evnen til å være til stede med det som er i øyeblikket og til å bli en bedre venn med seg selv.
 • Undersøkelse om høstens valgdeltagelse
  Som en oppfølger til heftet om valgdeltakelse, har senteret sendt ut en større spørreundersøkelse om valget i høst. Undersøkelsen ble sendt ut til ledere ved alle DPS, til alle dagsentre og boliger i både offentlig og privat regi. Arnhild Lauveng vil systematisere og behandle de mange svarene i den kommende fremtid.
 • Medisinfrie tilbud: Musikkterapi
  Med utgangspunkt i sin egen praksis som musikkterapeut ved en lukket psykiatrisk avdeling på Lovisenberg Diakonale Sykehus i Oslo, har Hans Petter Solli intervjuet pasienter diagnostisert med psykose om deres erfaringer med musikkterapi. Studiet resulterte i viktige positive funn når det gjelder bruk av musikk i terapi.

PÅ SOSIALE MEDIER


Aktuelt

Se alle nyheter i vårt nyhetsarkiv

Fra Twitter