Tommel opp for behandling uten medisiner

– Vi er overbevist om at medikamentfri behandling er det beste bidraget for å unngå tvang. Det sier Jan Magne Sørensen i Fellesaksjonen for medisinfrie tilbud og leder av Hvite Ørn.

Skrevet av: Astrid Borchgrevink Lund

UTÅLMODIG: Jan Magne Sørensen i Fellesaksjonen har forventninger til helseforetakenes medisinfrie tilbud. (Foto: Ekaterina Saratovskaya)

Torsdag 21. april inviterer Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse til paneldebatt. Bakgrunnen er at alle helseforetakene skal kunne tilby medisinfrie behandlingsalternativer til de mest alvorlige psykisk syke. Fristen helseminister Bent Høie har satt er 1. juni. Jan Magne Sørensen vil sitte i panelet og vi er nysgjerrige på hva fellesaksjonen mener medikamentellfri behandling bør inneholde.

Ansatte med egenerfaring
– Det må først og fremst være en plass som oppleves trygg og det må også de som jobber der vise. De ansatte må kunne møte pasienten på et likeverdig nivå og ikke ha en nedlatende holdning. Jeg mener også at de ansatte bør ha egenerfaring og fungere som gode rådgivere og erfaringscoacher. Fellesaksjonen er i prinsippet ikke imot medisiner, men i forhold til behandlingsbegreper for psykoselidelser er jeg litt skeptisk til den tradisjonelle psykosebehandlingen. Det bør heller være en behandling der pasienten kan være mer aktiv i egen behandling. Det må ikke være en oppbevaring, men fungere som et løsningsorientert tilbud basert på frivillighet, presiserer Sørensen.
– I denne behandlingen, mener du det er mulig å unngå medisiner i startfasen også for de alvorlig psykisk syke?
-I mange tilfeller er medikamenter bedre enn andre ting, men alt er relativt. Det er viktig å se hva man kan håndtere uten medisiner. Hvis ikke er det umulig å gi et eksakt tilbud. Men det bør være en form for kvalifisering samtidig som man må ville det sjøl. Jeg er overbevist om at mange kan bli reddet fra en stor katastrofe hvis man klarer å unngå medikamenter.
– Gjelder det også psykose?
– Ja, det finnes mange alternative metoder. Man må huske på at mange psykoser er utløst av stress og angst. Det er flere måter å finne roen på, blant annet ved å lære seg forskjellige stressmestringsstrategier, kognitiv gruppeterapi, mindfullness og det å ta i bruk musikk og rytme, mener Sørensen. I sin erfaring med psykoser og tvangsinnleggelser har han brukt forskjellige former for stressmestring og etter hvert også jobbet med seg selv i et sjelelig perspektiv. I dag er han hundre prosent arbeidsfør og driver egen bedrift.

Enorm motstand
– Hva er bremseklossen for å få gjennomført gode tilbud?
– Motstanden er enorm og den ligger i behandlingssystemet. Det har vært en veldig sterk ovenfra og ned-holdning, og det må vi få bukt med.
– Når helseforetakene iverksetter nye former for behandling slik planene nå er, tror du det vil føre til ny kunnskap til det man allerede vet?
– Ja, det er jeg overbevist om. Brukere har mye kunnskap allerede som ikke har kommet godt nok frem bortsett fra i enkelte miljøer. Fellesaksjonen håper dette vil føre til mye ny kunnskap, presiserer Jan Magne Sørensen som mener at det også må etableres brukerstyrte sengeplasser der folk kan komme ved behov.

Paneldebatten om medisinfri behandling foregår på Litteraturhuset i Oslo. Den starter kl. 19, er gratis og det vil bli åpent for spørsmål fra publikum.

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev. Ta også en titt i vår nettbutikk

Delta i diskusjonen, skriv en kommentar nedenfor

RELATERTE SAKER


KJØP VÅRE PUBLIKASJONER

HANDLEKURV

Handlekurven er tom

SISTE SAKER

  • Medisinfri behandling i psykisk helsevern: Lovisenberg DPS
    Ingrid Lange er seksjonsleder ved Lovisenberg DPS, seksjon døgn, samt leder av prosjektgruppen ved DPS et som skal utvikle et tilbud om medisinfri behandling i henhold til oppdraget fra Regjeringen. Lovisenberg DPS har hatt et tilbud om medisinfri behandling i et år. Foreløpig har 2 pasienter mottatt tilbudet.
  • -Begynnelsen på en større rusreform
    Arild Knutsen (Foreningen for human narkotikapolitikk, FHN) er glad for at signalene nå er tydelige, og det fra øverste hold: Rusavhengighet er en sykdom, ikke en forbrytelse. Dette vil føre til mindre utestengelse, fordømmelse og sanksjoner og større åpenhet om avhengighet, sier Knutsen.
  • Medisinfri behandling i psykisk helsevern: Helse Bergen
    Leif Arvid Øvernes er prosjektleder for medikamentfrie behandlingsforløp for personer med psykoselidelser i Helse Bergen, et treårig pilotprosjekt. Han jobber med utforming og implementering av dette på de seks DPS-ene i Helse Bergens opptaksområde.

PÅ SOSIALE MEDIER


Aktuelt

Se alle nyheter i vårt nyhetsarkiv

Fra Twitter