Toppmøte 2017: Hadde håp om å endre psykiatrien

En av paneldeltakerne på toppmøtet er Erik Tresse. Han er erfaringskonsulent med pårørendeerfaring og jobber på Diakonhjemmet sykehus, ved voksenpsykiatrisk avdeling. Tresse håper at toppmøtet vil få til et dytt i retning av mer familietilnærming på pårørende-feltet.

Skrevet av: Eskil Skjeldal

-Hvorfor har du sagt ja til å bidra på Toppmøte 2017?

-Fordi jeg ønsker å bidra til bedre pårørendearbeid innen psykisk helsevern. Jeg har selv vært pårørende til en bror som utviklet en alvorlig psykisk lidelse med psykose. Jeg vet hvordan det er å bli stående på siden, i avmakt, når sånt skjer.

-Men du deltar på konferanser, dialogmøter og fagmøter hele tiden. Hva er verdien for deg av å samle mennesker rundt ett tema på en slik dag? Kan det bli nyttig, eller frykter du det bare blir prat?

-Ja, men jeg håper at for hver gang vi prater om dette, så går utviklingen litt fremover. Da jeg begynte i min jobb som erfaringskonsulent med pårørende-erfaring i 2014, hadde jeg et håp om å forandre psykiatrien. Det ambisjonsnivået har blitt justert, kan du si – det er treig materie. Men når jeg ønsker å dytte psykisk helsevern i retning av mye mer humanistisk og systemisk arbeid, må jeg møte opp der jeg blir invitert.

-Hva skal du bidra med denne dagen?

-Jeg skal sitte i et panel og diskutere fremtidens tjenester og hva som må bli bedre for de pårørende. Her skal jeg snakke med forskere, en helsepolitiker og brukere.

-Hvorfor kan nettopp du fortelle deltagerne noe viktig om hvordan fremtidens pårørendetjenester kan bli bedre?

-Fordi jeg vet noe om hvordan hele familien og nettverket blir berørt når en i familien får en psykisk lidelse. Jeg har også noen tanker om hva som kan gjøres bedre. Vi er først og fremst sønner og døtre, fedre og mødre, søsken, venner, kjærester, partnere og kollegaer – ikke pasienter. Dette perspektivet tror jeg ofte kan bli borte i all hjelpeiveren. Jeg håper jeg kan bidra til å øke forståelsen og aksepten for å trekke inn det kontekstuelle.

-Hva er slik du ser det det absolutt aller viktigste som må skje i den nærmeste fremtid for pårørende på feltet psykisk helse og rus?

– De må bli involvert – på godt og vondt. Godt – som den som kjenner pasienten best, som kan utdype situasjonen og som kan gi best mulig støtte. Vondt – som den som kanskje må revurdere sin rolle, holdning og relasjon til den som sliter – og kanskje til og med holde seg unna en stund. Å få en slik beskjed som nærstående, er brutalt, så det krever kunnskapsoverføring samt utrolig mye omsorg og klokskap fra hjelpeapparatet. Men, å bli holdt utenfor, ikke bli involvert uten å forstå hvorfor, er mye verre.

-Hvilke forventninger har du til hva denne dagen skal resultere i, helt konkret for de pårørende?

-Det spørs hvem som kommer. Jeg håper det er mange fra behandlerapparatet, med åpne øyne, ører og sinn. Da, kanskje, kan vi få til et lite dytt i retning av en bedre familietilnærming innen dette feltet.

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev. Ta også en titt i vår nettbutikk

Delta i diskusjonen, skriv en kommentar nedenfor

KJØP VÅRE PUBLIKASJONER


RELATERT INNHOLD

HANDLEKURV

Handlekurven er tom

SISTE SAKER

  • Nye tall fra langvarig brukerundersøkelse i Helse Nord-Trøndelag
    En langvarig spørreundersøkelse blant brukere av psykisk helsevern og rus har gått de siste 2.5 årene ved Helse Nord-Trøndelag. Enten pasienten har vært til poliklinisk behandling eller hatt et opphold ved en institusjon, så har alle brukere hatt muligheten til å gi tilbakemelding om oppholdet.
  • Retten til å bli hørt
    Arbeider du på en institusjon, og er usikker på valgrettighetene til pasientene? Tror du at det ikke er lov å gi pasientene informasjon om valgdeltagelsen? Er du en pårørende som ikke vet hvordan din nærmeste kan få stemt? Eller er du en pasient som opplever at omgivelsene dine ikke tar valgrettighetene dine på alvor? Vi minner om vårt nye hefte, Angår det meg? I dette heftet er det kommende valget og valgdeltakelsen tema. Det er Arnhild Lauveng ved senteret som står for tekst og illustrasjoner. Vi gjengir her intervjuet med Arnhild i forbindelse med lanseringen før sommeren. I denne kampanjeperioden fram til valget 11. september setter vi ned prisen fra 75,- til 50,-.
  • Forskeren forklarer: Hvordan fungerer utvekslingen av kunnskap mellom forskning og klinikk?
    Ida Lillehagen jobber som forsker ved Universitetet i Oslo og har forsket på hvordan kunnskap utveksles og utvikles i samarbeid mellom forskere og klinikere som samarbeider om forskning.

PÅ SOSIALE MEDIER


Aktuelt

Se alle nyheter i vårt nyhetsarkiv

Fra Twitter