Toppmøte 2018: Steffen Handal

-De første som møter barn som pårørende, er lærere i barnehage og skole. For å skape en best mulig hverdag for disse barn og unge, må vi samarbeide på tvers av instanser, sier Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet.

Skrevet av: Eskil Skjeldal

-Du er leder i Utdanningsforbundet. Hvorfor har du sagt ja til å bidra på årets toppmøte?

-De første som ofte møter barn som pårørende, er lærere i barnehage og skole. Barn kommer til barnehagen og skolen som hele mennesker, med ulik bakgrunn, erfaringer og behov, og lærere har ansvar for å se hvert enkelt barn. For å skape en best mulig hverdag for disse barna, er vi nødt til å samarbeide på tvers av instanser.

-Men du deltar på konferanser, dialogmøter, fagmøter hele tiden. Hva er verdien for deg av å samle mennesker rundt ett tema på en slik dag?

-Barn som pårørende er et tema som møter alle som jobber med barn. Likevel er det kanskje ikke dette som er høyest på agendaen. Her får vi en anledning til å lære og dele.

-Hva skal du bidra med denne dagen, og hvordan tenker du dette kan bidra til bedre tjenester?

-Vi skal bidra med lærernes og ledernes refleksjoner over vårt ansvar, og trekke fram barnehagen og skolens viktige oppgave for alle barn, også i arbeidet med barn som pårørende. Så skal vi lære om andres oppgaver og ansvar. Jeg håper at terskelen kan bli lavere for å ta kontakt med hverandre.

-Hva er slik du ser det det aller viktigste som må skje i den nærmeste fremtid for barn som pårørende?

-Det syns jeg det er vanskelig å svare på. Kanskje er det derfor det er så viktig å delta på dette toppmøtet. Men jeg tror det er veldig viktig at vi sikrer at alle barn og unge som trenger det har noen rundt seg som ser hele bildet, som ikke deler barna opp i små ruter.

-Hvilke forventninger har du til hva denne dagen skal resultere i, helt konkret for disse barna?

-Jeg syns også det er vanskelig å være helt konkret om hvordan denne dagen skal påvirke barna. Men jeg håper at vi alle sammen kan være mer konkrete etter dette møtet – og at noen barn vil merke det og få en bedre hverdag. 

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev. Ta også en titt i vår nettbutikk

Delta i diskusjonen, skriv en kommentar nedenfor

RELATERTE SAKER


KJØP VÅRE PUBLIKASJONER

HANDLEKURV

Handlekurven er tom

SISTE SAKER

  • Om brukermedvirkning: Erfaringspanelet psykisk helse og rus i Helse Bergen
    Erfaringspanelet er et rådgivende organ for Divisjon psykisk helsevern i Helse Bergen. I panelet sitter 19 mennesker med reflekterte egenerfaringer med rus eller psykiske problem og behandling, som tjenestebrukere selv og/eller som pårørende. De er ikke representanter for brukerorganisasjoner, men sitter der i kraft av seg selv og sin erfaringsbaserte kunnskap. Leder for panelet, erfaringskonsulent Ove Vestheim, og divisjonsdirektør Hans Olav Instefjord forteller mer om samarbeidet her.
  • Om brukermedvirkning: Brukermedvirkning i forskning
    Mette Haaland-Øverby fra Nasjonal Kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) er medforsker og samarbeider med professor Ole Petter Askheim ved Høgskolen i Innlandet om forskningprosjektet «Brukermedvirkning – fra politikk til praksis».
  • Forskeren forklarer: Benken, en åpen russcene
    Hva skjer på en åpen rus-scene, og hvorfor kommer folk tilbake? Hva representerer den åpne rus-scenen for en rusavhengig? Og forteller den rusavhengiges bruk av den åpne rus-scenen noe om hvordan rustjenestene oppleves av en rusavhengig? Trond Erik Grønnestad (UiS) har forsket på den åpne rus-scenens funksjon og rolle i livene til rusavhengige.

PÅ SOSIALE MEDIER


Aktuelt

Se alle nyheter i vårt nyhetsarkiv

Fra Twitter