Toppmøte-prosessen er i gang

26. april 2018 vil senteret igjen arrangere et toppmøte, denne gangen med temaet Barn som pårørende. I den anledning samlet vi interesserte personer og miljøer til et innspillsmøte i Oslo i går.

Skrevet av: Tone Larsen Hoel

Eskil Skjeldal ledet møtet og dialogen mellom gruppene.

Konkrete tips

Agendaen for dagen var å få hjelp til å finne relevante og viktige problemstillinger og temaer som kan løftes på toppmøtet. Senteret fikk også konkrete tips om innledere og gode tiltak som bør gis oppmerksomhet.

Mange forskjellige tema

-Hvilke tema ble identifisert som viktig å ha med på et toppmøte?

-Hvordan kommunisere godt, når det er barn vi skal kommunisere med? Dette var et tema som flere tok opp, forteller prosjektleder for toppmøtet, Eskil Skjeldal. Videre ble tverrfaglig samarbeid mellom helsevesen og skole/barnehage løftet opp som svært sentralt for å forebygge.

-En annen utfordring er barnets rettigheter og lovverket. Det kan virke som om barns rettigheter står svakere enn de voksnes. Det nytter heller ikke å endre lovverket, om man ikke samtidig endrer de økonomiske insentivene. Det må lønne seg å samarbeide for barnas beste, jobbe med barna i de relasjoner og situasjoner de lever, og å jobbe forebyggende.

-Fra Sverige har vi tall som viser at det er god samfunnsøkonomi å jobbe forebyggende for barnas psykiske helse. Fra forskerne på innspillsmøte fikk vi også vite at vi vet en del om den brede gruppen barn som pårørende, men mindre om de som har det aller verst. Dette er en stor risikogruppe, og vi må diskutere og finne ut av hvordan vi skal oppdage dem og best hjelpe dem.

Senteret takker

-Som et kompetansesenter er vi helt avhengig av et godt samarbeid med relevante organisasjoner, enkeltpersoner og fagmiljøer, og vi setter derfor stor pris på at de som kom på innspillsmøtet tok seg tid til å hjelpe oss i gang med å lage et relevant og godt toppmøte, sier Skjeldal.

-Vi takker for hjelpen fra de frammøtte. Nå går vi inn for å lande et program før jul, og så vil det komme mer informasjon om toppmøtet 2018 på våre nettsider i vinter og vår, avslutter Skjeldal.

 

I dag markeres forøvrig Nasjonal pårørendedag. Mer informasjon om dette her: https://parorendealliansen.no/2017/carpe-diem-nasjonal-parorendedag-i-norge-22-september/

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev. Ta også en titt i vår nettbutikk

Delta i diskusjonen, skriv en kommentar nedenfor

RELATERTE SAKER


KJØP VÅRE PUBLIKASJONER

HANDLEKURV

Handlekurven er tom

SISTE SAKER

  • Prøver å løse en vanskelig oppgave
    Erik Johnsen sitter i lokalkomiteen for Psykiatriveka. Han er assisterende avdelingssjef/overlege ved Psykiatrisk klinikk – Sandviken, ved Haukeland universitetssjukehus og professor II ved Universitetet i Bergen.
  • Virker psykoterapi?
    Joar Øveraas Halvorsen er Postdoc. ved Spesialpoliklinikken for traumer og PTSD Nidaros DPS ved St. Olavs Hospital, samt psykolog ved Krise- og kortidspoliklinikken samme sted. Denne uka, på Psykiatriveka i Bergen, la han fram forskning som viser at det er vanskelig å måle effekt av psykoterapi.
  • Psykiatri og makt
    Høsten 2017 ble et seminar med dette tema avlyst pga. at så få psykiatere meldte seg på. Denne hendelsen ble til gjengjeld tematisert på Psykiatriveka i Bergen denne uka. Og diskusjonen gikk friskt i den store plenumsalen. Victoria Akre og Kristin Lie Romm i Utvalg for grunnlagsproblemer og etikk førte an og reiste en rekke spørsmål til plenum i psykiaterforsamlingen. Det handlet bl.a. om psykiaternes tillit, makt, omdømme og holdninger til pasienter, politikere og media.

PÅ SOSIALE MEDIER


Aktuelt

Se alle nyheter i vårt nyhetsarkiv

Fra Twitter