Trengs nytenkning

Representanter for erfarings- og fagkompetanse var samlet til god dialog på informasjonsmøtet om "Fellesaksjonen for medisinfrie behandlingsforløp i psykiske helsetjenester mandag.

Skrevet av: Birgitte Finne Høifødt

HISTORISK SAMARBEID: Mental Helse, Hvite Ørn, Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse, Aurora og WSO har inngått et historisk samarbeid mår de har dannet arbeidsgruppe for fellesaksjonen for medisinfrie behandlingsforløp i psykiske helsetjenester.

– Medisinfrie behandlingsløp handler om rett til å velge. Det er ikke et ideologisk standpunkt for eller i mot medisiner. Det et er et felles ønske om at det skal utarbeides et tilbud til de som ikke har et tilbud i dag, sa Mette Ellingsdalen som er med i Fellesaksjonen for medisinfrie behandlingsforløp i psykiske helsetjenester på vegne av WSO.

Aksjonen er et felles krav fra fem bruker- og pårørendeorganisasjoner om at det må opprettes medisinfrie enheter i alle landets helseforetak.

De som ønsker en legemiddelfri behandling står i dag uten tilgjengelig døgn-tilbud i psykisk helsevern.

– I dag er valget for mange mellom å ta medisiner frivillig, eller under tvang. Det er ikke et reelt valg, sa Ellingsdalen i sin introduksjon til informasjonsmøtet som fant sted i Oslo i går kveld.

God diskusjon
Et tyvetalls representanter fra bruker-, pårørende- og fagprofesjonsorganisasjoner var tilstede på informasjonsmøtet som arbeidsgruppa for fellesaksjonen hadde invitert til.

– Å få til medisinfrie behandlingsforløp er en utfordring, men vi trenger flere gode tanker. Vi kan ikke tenke ut alt selv, sa Ola Marstein fra Norsk psykiatrisk forening. De har nylig begynt å se på grunnlagsdokumentene til aksjonen.

I følge Marstein er det åpenhet i fagfeltet for å se på innholdet i behandlingen, og samtidig ha med brukerstemmen for å utvikle nye alternativer.

Sykepleierforbundet var også representert ved Kurt Lyngved, gruppeleder for faggruppe for psykiatriske sykepleiere.

Lyngved var tydelig i sitt innspill i at medikamentfrie enheter krever en ny type kunnskap, og han synes at fellesaksjonen er et spennende initiativ.

– Her må fag- og erfaringskompetansen jobbe sammen. Vi må tenke annerledes, og vi må lage nye rammer. Det trengs mennesker som ønsker å jobbe på andre måter enn i dag, sa Lyngved.

Innhold og organisering
Hvilke alternative behandlingstiltak og hvordan man skal organisere dette, er det neste steget i denne prosessen.

– Her må det jobbes på mange fronter, og det krever innspill fra mange parter for å utvikle et nytt, alternativt behandlingstilbud. Man er enige i at brukermedvirkning er helt essensielt i dette, for det som skal bygges opp må ta utgangspunkt i tilfriskningserfaringene, sa aksjonsgruppa til de fremmøtte.

De ønsker også at dette skal opprettes innenfor spesialisthelsetjenestene.

– Helseforetakene er pålagt fra Helse- og omsorgsdepartementet å  bygge opp dette. Da er det uhensiktsmessig hvis det skulle bygges opp noe utenfor, var aksjonsgruppa tydelig på.

Viktig steg
– Dette var et viktig steg videre for fellesaksjonen og arbeidet med å jobbe for medisinfrie behandlingsløp i psykiske helsetjenester, sier Eva Svendsen, seniorrådgiver for Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse.

– Vi er glade for at representanter for både fag og erfaring var tilstede på informasjonsmøtet i går. Skal vi lykkes med å få til tilbud som møter brukernes behov, må brukerperspektivet være helt sentralt i planleggingen og utviklingen av tjenestene, sier Svendsen.

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev. Ta også en titt i vår nettbutikk

Delta i diskusjonen, skriv en kommentar nedenfor

RELATERTE SAKER


KJØP VÅRE PUBLIKASJONER

HANDLEKURV

Handlekurven er tom

SISTE SAKER

  • Medisinfri behandling i psykisk helsevern: Lovisenberg DPS
    Ingrid Lange er seksjonsleder ved Lovisenberg DPS, seksjon døgn, samt leder av prosjektgruppen ved DPS et som skal utvikle et tilbud om medisinfri behandling i henhold til oppdraget fra Regjeringen. Lovisenberg DPS har hatt et tilbud om medisinfri behandling i et år. Foreløpig har 2 pasienter mottatt tilbudet.
  • -Begynnelsen på en større rusreform
    Arild Knutsen (Foreningen for human narkotikapolitikk, FHN) er glad for at signalene nå er tydelige, og det fra øverste hold: Rusavhengighet er en sykdom, ikke en forbrytelse. Dette vil føre til mindre utestengelse, fordømmelse og sanksjoner og større åpenhet om avhengighet, sier Knutsen.
  • Medisinfri behandling i psykisk helsevern: Helse Bergen
    Leif Arvid Øvernes er prosjektleder for medikamentfrie behandlingsforløp for personer med psykoselidelser i Helse Bergen, et treårig pilotprosjekt. Han jobber med utforming og implementering av dette på de seks DPS-ene i Helse Bergens opptaksområde.

PÅ SOSIALE MEDIER


Aktuelt

Se alle nyheter i vårt nyhetsarkiv

Fra Twitter