Trengs nytenkning

Representanter for erfarings- og fagkompetanse var samlet til god dialog på informasjonsmøtet om "Fellesaksjonen for medisinfrie behandlingsforløp i psykiske helsetjenester mandag.

Skrevet av: Birgitte Finne Høifødt

HISTORISK SAMARBEID: Mental Helse, Hvite Ørn, Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse, Aurora og WSO har inngått et historisk samarbeid mår de har dannet arbeidsgruppe for fellesaksjonen for medisinfrie behandlingsforløp i psykiske helsetjenester.

– Medisinfrie behandlingsløp handler om rett til å velge. Det er ikke et ideologisk standpunkt for eller i mot medisiner. Det et er et felles ønske om at det skal utarbeides et tilbud til de som ikke har et tilbud i dag, sa Mette Ellingsdalen som er med i Fellesaksjonen for medisinfrie behandlingsforløp i psykiske helsetjenester på vegne av WSO.

Aksjonen er et felles krav fra fem bruker- og pårørendeorganisasjoner om at det må opprettes medisinfrie enheter i alle landets helseforetak.

De som ønsker en legemiddelfri behandling står i dag uten tilgjengelig døgn-tilbud i psykisk helsevern.

– I dag er valget for mange mellom å ta medisiner frivillig, eller under tvang. Det er ikke et reelt valg, sa Ellingsdalen i sin introduksjon til informasjonsmøtet som fant sted i Oslo i går kveld.

God diskusjon
Et tyvetalls representanter fra bruker-, pårørende- og fagprofesjonsorganisasjoner var tilstede på informasjonsmøtet som arbeidsgruppa for fellesaksjonen hadde invitert til.

– Å få til medisinfrie behandlingsforløp er en utfordring, men vi trenger flere gode tanker. Vi kan ikke tenke ut alt selv, sa Ola Marstein fra Norsk psykiatrisk forening. De har nylig begynt å se på grunnlagsdokumentene til aksjonen.

I følge Marstein er det åpenhet i fagfeltet for å se på innholdet i behandlingen, og samtidig ha med brukerstemmen for å utvikle nye alternativer.

Sykepleierforbundet var også representert ved Kurt Lyngved, gruppeleder for faggruppe for psykiatriske sykepleiere.

Lyngved var tydelig i sitt innspill i at medikamentfrie enheter krever en ny type kunnskap, og han synes at fellesaksjonen er et spennende initiativ.

– Her må fag- og erfaringskompetansen jobbe sammen. Vi må tenke annerledes, og vi må lage nye rammer. Det trengs mennesker som ønsker å jobbe på andre måter enn i dag, sa Lyngved.

Innhold og organisering
Hvilke alternative behandlingstiltak og hvordan man skal organisere dette, er det neste steget i denne prosessen.

– Her må det jobbes på mange fronter, og det krever innspill fra mange parter for å utvikle et nytt, alternativt behandlingstilbud. Man er enige i at brukermedvirkning er helt essensielt i dette, for det som skal bygges opp må ta utgangspunkt i tilfriskningserfaringene, sa aksjonsgruppa til de fremmøtte.

De ønsker også at dette skal opprettes innenfor spesialisthelsetjenestene.

– Helseforetakene er pålagt fra Helse- og omsorgsdepartementet å  bygge opp dette. Da er det uhensiktsmessig hvis det skulle bygges opp noe utenfor, var aksjonsgruppa tydelig på.

Viktig steg
– Dette var et viktig steg videre for fellesaksjonen og arbeidet med å jobbe for medisinfrie behandlingsløp i psykiske helsetjenester, sier Eva Svendsen, seniorrådgiver for Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse.

– Vi er glade for at representanter for både fag og erfaring var tilstede på informasjonsmøtet i går. Skal vi lykkes med å få til tilbud som møter brukernes behov, må brukerperspektivet være helt sentralt i planleggingen og utviklingen av tjenestene, sier Svendsen.

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev. Ta også en titt i vår nettbutikk

Delta i diskusjonen, skriv en kommentar nedenfor

RELATERTE SAKER


KJØP VÅRE PUBLIKASJONER

HANDLEKURV

Handlekurven er tom

SISTE SAKER

  • Om brukermedvirkning: Fossumkollektivet
    Fossumkollektivet driver langtids døgnbehandling av ungdom med rusproblemer og har over år jobbet målrettet med å involvere de pårørende i behandlingen og støtte dem. Mor Vigdis Løbach tror pårørendeinvolvering kan være med på å hindre tilbakefall hos ungdommen. En mulig konsekvens av manglende pårørendeinvolvering kan innebære at pårørende, med alle gode intensjoner, motvirker behandling. Leder av familiearbeidet ved kollektivet, Tor-Magne Bakke, har gode erfaringer med å invitere pårørende med i behandlingsprosessene.
  • Vil ha større grad av likeverdighet
    Jeg tror at andre perspektiver enn den rent medisinske forståelsen kan være mer tjenlige både for pasientene og for tjenestesystemet, sa Trond Aarre da vi besøkte ham i Nordfjordeid nylig. -Jeg tror det er mye større likhet mellom behandlerne og de som skal behandles enn det vi ofte har gått ut fra. Se videoklipp her.
  • Vil ha et annet kunnskapsgrunnlag i tjenestene
    Ved å undersøke, systematisere, allmenngjøre og teoretisere erfaringer utover den enkeltes subjektive opplevelse kan erfaringene bli kunnskap, sa Ekeland da vi besøkte ham i Volda forrige uke: -Jeg jobber for en mer human psykiatri, og det krever et nytt bærende kunnskapsgrunnlag i tjenestene. Se videoklipp her.

PÅ SOSIALE MEDIER


Aktuelt

Se alle nyheter i vårt nyhetsarkiv

Fra Twitter