Troen på saklig informasjon

Heftet Tvang og samtykkekompetanse. Hva er egentlig samtykkekompetanse? har nå solgt over 1500 eksemplarer. Dette gjør heftet til den publikasjonen som har solgt mest i senterets historie, og det med stor margin. Hvorfor ble dette heftet så populært, og kan små hefter øke brukermedvirkningen i psykisk helsevern? Daglig leder Hilde Hem er ikke i tvil.

Skrevet av: Eskil Skjeldal

-Å gi ut heftet om tvang og samtykkekompetanse handler for oss også om å være med på å sikre et etisk og demokratisk psykisk helsevern, sier Hilde Hem.

-Vi ser at DPS og advokatfirmaer, offentlige boligtiltak, enkeltpersoner og regionale helseforetak kjøper heftet. Mange kjøper inn heftet i titall, og ofte ser vi at noen kjøper inn 20 nye hefter etter en stund. Hvorfor tror du at dette heftet har solgt så mye?

-For det første: Vi vet at heftet pakker ut komplisert informasjon på en enkel og lettfattelig måte. Alle heftene våre er laget for å gi informasjon om brukernes rettigheter – informasjon som kan høres komplisert og teknisk ut – på en måte som gjør at både fagfolk, pårørende og pasienter kan forstå det. For det andre: Når loven om tvunget psykisk helsevern ble endret 1. september i fjor, betydde dette at pasientene fikk mer makt over sin egen situasjon. Nå kan tvungent psykisk helsevern kun brukes når pasienten ikke har samtykkekompetanse. Dette innebærer at både tjenesteytere, pårørende, fagfolk og pasienter har blitt nødt til å sette seg inn i hva dette innebærer. Heftet viser en rekke case på hva dette innebærer, og ikke minst, ikke innebærer, og jeg tror at denne saklige informasjonen, pakket ut i case, har truffet et behov for saklig informasjon. Men vi må samtidig si at det store salgstallet har overrasket oss, positivt. Det har i alle fall styrket vår tro på saklig informasjon om brukernes rettigheter.

 

-Heftet opplyser om pasientenes rettigheter når det kommer til tvungent psykisk helsevern. Er rettighetene til pasienter underkommunisert i psykisk helsevern? Selger dette heftet så godt fordi pasientene ikke vet hva de har rett på?

-Det korte svaret er ja. Det er ikke pasientenes feil. Å slite psykisk i en slik grad at du er i behov for profesjonell hjelp er tidkrevende. Ofte er det mye brannslukking som må til, i starten. At man har tid til å sette seg inn i rettigheter i en slik tid, er ofte usannsynlig. Og ofte hører vi at tjenesteyterne heller ikke har tid til å informere om pasientenes rettigheter. Ikke av vond vilje, men heller fordi andre og mer presserende oppgaver prioriteres først. Derfor har vi laget disse heftene, så de kan ligge framme på institusjoner eller kontor, så pårørende og pasienter kan lese seg opp, så tjenesteytere kan lese seg opp slik at de kan drive forebyggende arbeid. Det er helt nødvendig at vårt senter også driver opplysning om rettigheter. Du har ikke en rettighet før du vet om hva du har rett på.

 

-Hvordan kan et hefte bidra til brukermedvirkning?

-Dette handler om informasjon, som sagt. Om du ikke vet hva du har rett på, kan du heller ikke kreve din rett. Alle heftene våre er laget med det mål om at de skal opplyse om rettigheter slik at pasienter i psykisk helsevern skal få de rettighetene de har krav på. Dette handler for oss om etikk, og det handler om et demokratisk psykisk helsevern.

 

-Er det rett å ta penger for slik informasjon? Hva gjør dere med alle inntektene?

-Vi går i minus pr. hvert solgte hefte, så ingen må tro at vi skor oss på dette. Dessuten bruker vi inntektene til å trykke opp nye hefter. Det handler også om å sette en liten pris på produkter av høy kvalitet. Når det er sagt: Vi deler ut svært mange hefter gratis, på konferanser og andre steder. Hvert nye hefte sendes ut i 500 eksemplarer, rundt om til aktuelle steder, slik at folk skal få informasjon om hva vi driver med.

 

-Vil senteret gi ut flere hefter fremover?

-Ja, denne serien har vist oss at det nytter å drive opplysning. Det neste heftet handler om taushetsplikt. Det er helt grunnleggende for tilliten til helsevesenet at helsepersonell har taushetsplikt. Men det er også nødvendig at helsepersonell samarbeider med hverandre for å gi god og riktig helsehjelp. Det er viktig at nødvendig informasjon er tilgjengelig for å sikre videre behandling. I det kommende heftet kan du lese om lover og rettigheter, samt klagemuligheter, rundt taushetsplikten i psykisk helsevern. Dette er også en svært viktig rettighet som pasientene har, at de har rett til sin egen historie og informasjon om deres egen helse, og mulighet til å klage om de mener at taushetsplikten er brutt. Heftet kommer ut om et par uker. Vi kommer med mer informasjon på nettsiden vår når heftet er klart.

Vil du vite her om heftet Tvang og samtykkekompetanse. Hva er egentlig samtykkekompetanse? kan du følge denne lenken.

 

HANDLEKURV

Handlekurven er tom

SISTE SAKER

  • Om brukermedvirkning: Erfaringspanelet psykisk helse og rus i Helse Bergen
    Erfaringspanelet er et rådgivende organ for Divisjon psykisk helsevern i Helse Bergen. I panelet sitter 19 mennesker med reflekterte egenerfaringer med rus eller psykiske problem og behandling, som tjenestebrukere selv og/eller som pårørende. De er ikke representanter for brukerorganisasjoner, men sitter der i kraft av seg selv og sin erfaringsbaserte kunnskap. Leder for panelet, erfaringskonsulent Ove Vestheim, og divisjonsdirektør Hans Olav Instefjord forteller mer om samarbeidet her.
  • Om brukermedvirkning: Brukermedvirkning i forskning
    Mette Haaland-Øverby fra Nasjonal Kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) er medforsker og samarbeider med professor Ole Petter Askheim ved Høgskolen i Innlandet om forskningprosjektet «Brukermedvirkning – fra politikk til praksis».
  • Forskeren forklarer: Benken, en åpen russcene
    Hva skjer på en åpen rus-scene, og hvorfor kommer folk tilbake? Hva representerer den åpne rus-scenen for en rusavhengig? Og forteller den rusavhengiges bruk av den åpne rus-scenen noe om hvordan rustjenestene oppleves av en rusavhengig? Trond Erik Grønnestad (UiS) har forsket på den åpne rus-scenens funksjon og rolle i livene til rusavhengige.

PÅ SOSIALE MEDIER


Aktuelt

Se alle nyheter i vårt nyhetsarkiv

Fra Twitter