Tvang i psykisk helsevern som pensum

Høstsemesteret 2013 fikk studenter i det tredje studieåret på sykepleierutdanning i Tromsø heftet «Tvang i psykisk helsevern – Ansatte og misfornøyde brukeres ulike erfaringer» som obligatorisk pensumlitteratur. Det ble godt mottatt.

Skrevet av: Birgitte Finne Høifødt

Bernhard Meyer Sætre, universitetslektor i Tromsø sier heftet om tvang i psykisk helsevern var nyttig og relevant i undervisningen. (FOTO: privat)

150 hefter ble sendt ut. En av studentene kommenterte innholdet slik:

«Jeg synes heftet belyser brukerens perspektiv på en fin måte. Den beskriver tanker og følelser rundt det å bli utsatt for tvang, og hvordan tvangen oppleves forskjellig for bruker og personalet.»

Heftet ble utgitt i 2012 av Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse, og var et samarbeidsprosjekt med Rådet for psykisk helse. Det bygger på rapporten «Som natt og dag? – Om forskjeller i forståelse mellom misfornøyde brukere og ansatte om bruk av tvang (Norvoll & Husum, 2011).

Bedre dialog mot vonde følelser

En annen student sier det slik: «Det viser at kommunikasjon som verktøy i psykiatrien er viktig for brukeren.» Og en uttrykker det slik: «Mye vonde følelser rundt tvang kunne vært unngått hvis dialogen mellom personalet og brukeren/pårørende hadde vært bedre.»

«Synes heftet er en fin påminnelse om det vanskelige i psykiatrien, og illustrasjonen på cover er veldig passende.» Det er en ytterligere tilbakemelding.

-Jeg er enig i studentenes kommentarer etter å ha lest heftet. Selv om det er kortfattet, får det fram utrolig mange viktige aspekter rundt bruken av tvang, sier Bernhard Meyer Sætre, universitetslektor i helse- og omsorgsfag ved Norges arktiske universitet (UiT)

-Det reiser et utall av problemstillinger som gir muligheter å fordype seg i. Heftet gir også en lettfattelig og oversiktlig framstilling av rapporten» Som natt og dag», som materialet bygger på. Litteraturlisten gir dessuten også rikelig anledning til videre studier.

Sætre synes heftet er lettlest, og at det også har en fin pedagogisk oppbygging.

Nyttig om tvang i undervisningen

– Det er med andre ord et nyttig og relevant dokument som utgangspunkt rundt tema tvang i undervisningen for framtidige sykepleiere, sier han.

-Vi er svært glad for at våre publikasjoner på denne måten blir brukt i undervisning ved universitet og høgskoler, sier Eva Svendsen, seniorrådgiver i Erfaringskompetanse.

Hun håper nå at også andre ser nytten av publikasjonene til Erfaringskompetanse, og at det kan bli en del av pensum.

Med publikasjonene Alternativer til tvang som ble utgitt i februar i år, har Erfaringskompetanse ytterligere styrket forskningen og kompetansen på dette området.

Vi sender ut publikasjonene gratis til de undervisningsinstitusjonene som vil bruke disse i obligatorisk pensumlitteratur mot at vi får en skriftlig tilbakemelding med evaluering av nytteverdien av disse. 

Er dette interessant, skriv til: post@erfaringskompetanse.no

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev. Ta også en titt i vår nettbutikk

Delta i diskusjonen, skriv en kommentar nedenfor

RELATERTE SAKER


KJØP VÅRE PUBLIKASJONER

HANDLEKURV

Handlekurven er tom

SISTE SAKER

  • Medisinfri behandling i psykisk helsevern: Lovisenberg DPS
    Ingrid Lange er seksjonsleder ved Lovisenberg DPS, seksjon døgn, samt leder av prosjektgruppen ved DPS et som skal utvikle et tilbud om medisinfri behandling i henhold til oppdraget fra Regjeringen. Lovisenberg DPS har hatt et tilbud om medisinfri behandling i et år. Foreløpig har 2 pasienter mottatt tilbudet.
  • -Begynnelsen på en større rusreform
    Arild Knutsen (Foreningen for human narkotikapolitikk, FHN) er glad for at signalene nå er tydelige, og det fra øverste hold: Rusavhengighet er en sykdom, ikke en forbrytelse. Dette vil føre til mindre utestengelse, fordømmelse og sanksjoner og større åpenhet om avhengighet, sier Knutsen.
  • Medisinfri behandling i psykisk helsevern: Helse Bergen
    Leif Arvid Øvernes er prosjektleder for medikamentfrie behandlingsforløp for personer med psykoselidelser i Helse Bergen, et treårig pilotprosjekt. Han jobber med utforming og implementering av dette på de seks DPS-ene i Helse Bergens opptaksområde.

PÅ SOSIALE MEDIER


Aktuelt

Se alle nyheter i vårt nyhetsarkiv

Fra Twitter