Tvang i psykisk helsevern som pensum

Høstsemesteret 2013 fikk studenter i det tredje studieåret på sykepleierutdanning i Tromsø heftet «Tvang i psykisk helsevern – Ansatte og misfornøyde brukeres ulike erfaringer» som obligatorisk pensumlitteratur. Det ble godt mottatt.

Skrevet av: Birgitte Finne Høifødt

Bernhard Meyer Sætre, universitetslektor i Tromsø sier heftet om tvang i psykisk helsevern var nyttig og relevant i undervisningen. (FOTO: privat)

150 hefter ble sendt ut. En av studentene kommenterte innholdet slik:

«Jeg synes heftet belyser brukerens perspektiv på en fin måte. Den beskriver tanker og følelser rundt det å bli utsatt for tvang, og hvordan tvangen oppleves forskjellig for bruker og personalet.»

Heftet ble utgitt i 2012 av Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse, og var et samarbeidsprosjekt med Rådet for psykisk helse. Det bygger på rapporten «Som natt og dag? – Om forskjeller i forståelse mellom misfornøyde brukere og ansatte om bruk av tvang (Norvoll & Husum, 2011).

Bedre dialog mot vonde følelser

En annen student sier det slik: «Det viser at kommunikasjon som verktøy i psykiatrien er viktig for brukeren.» Og en uttrykker det slik: «Mye vonde følelser rundt tvang kunne vært unngått hvis dialogen mellom personalet og brukeren/pårørende hadde vært bedre.»

«Synes heftet er en fin påminnelse om det vanskelige i psykiatrien, og illustrasjonen på cover er veldig passende.» Det er en ytterligere tilbakemelding.

-Jeg er enig i studentenes kommentarer etter å ha lest heftet. Selv om det er kortfattet, får det fram utrolig mange viktige aspekter rundt bruken av tvang, sier Bernhard Meyer Sætre, universitetslektor i helse- og omsorgsfag ved Norges arktiske universitet (UiT)

-Det reiser et utall av problemstillinger som gir muligheter å fordype seg i. Heftet gir også en lettfattelig og oversiktlig framstilling av rapporten» Som natt og dag», som materialet bygger på. Litteraturlisten gir dessuten også rikelig anledning til videre studier.

Sætre synes heftet er lettlest, og at det også har en fin pedagogisk oppbygging.

Nyttig om tvang i undervisningen

– Det er med andre ord et nyttig og relevant dokument som utgangspunkt rundt tema tvang i undervisningen for framtidige sykepleiere, sier han.

-Vi er svært glad for at våre publikasjoner på denne måten blir brukt i undervisning ved universitet og høgskoler, sier Eva Svendsen, seniorrådgiver i Erfaringskompetanse.

Hun håper nå at også andre ser nytten av publikasjonene til Erfaringskompetanse, og at det kan bli en del av pensum.

Med publikasjonene Alternativer til tvang som ble utgitt i februar i år, har Erfaringskompetanse ytterligere styrket forskningen og kompetansen på dette området.

Vi sender ut publikasjonene gratis til de undervisningsinstitusjonene som vil bruke disse i obligatorisk pensumlitteratur mot at vi får en skriftlig tilbakemelding med evaluering av nytteverdien av disse. 

Er dette interessant, skriv til: post@erfaringskompetanse.no

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev. Ta også en titt i vår nettbutikk

Delta i diskusjonen, skriv en kommentar nedenfor

RELATERTE SAKER


KJØP VÅRE PUBLIKASJONER

HANDLEKURV

Handlekurven er tom

SISTE SAKER

  • Om brukermedvirkning: Fossumkollektivet
    Fossumkollektivet driver langtids døgnbehandling av ungdom med rusproblemer og har over år jobbet målrettet med å involvere de pårørende i behandlingen og støtte dem. Mor Vigdis Løbach tror pårørendeinvolvering kan være med på å hindre tilbakefall hos ungdommen. En mulig konsekvens av manglende pårørendeinvolvering kan innebære at pårørende, med alle gode intensjoner, motvirker behandling. Leder av familiearbeidet ved kollektivet, Tor-Magne Bakke, har gode erfaringer med å invitere pårørende med i behandlingsprosessene.
  • Vil ha større grad av likeverdighet
    Jeg tror at andre perspektiver enn den rent medisinske forståelsen kan være mer tjenlige både for pasientene og for tjenestesystemet, sa Trond Aarre da vi besøkte ham i Nordfjordeid nylig. -Jeg tror det er mye større likhet mellom behandlerne og de som skal behandles enn det vi ofte har gått ut fra. Se videoklipp her.
  • Vil ha et annet kunnskapsgrunnlag i tjenestene
    Ved å undersøke, systematisere, allmenngjøre og teoretisere erfaringer utover den enkeltes subjektive opplevelse kan erfaringene bli kunnskap, sa Ekeland da vi besøkte ham i Volda forrige uke: -Jeg jobber for en mer human psykiatri, og det krever et nytt bærende kunnskapsgrunnlag i tjenestene. Se videoklipp her.

PÅ SOSIALE MEDIER


Aktuelt

Se alle nyheter i vårt nyhetsarkiv

Fra Twitter