– Vant endelig frem

Målfrid J. Frahm Jensen har vunnet frem i sin kamp om at ingen andre enn behandleren hennes skal ha tilgang til notater fra timen. – Dette betyr svært mye, sier Frahm Jensen til Stavanger Aftenblad. 

Skrevet av: Astrid Borchgrevink Lund

VANT FREM: I ti år har Målfrid J. Frahm Jensen jobbet for at sensitive pasientopplysninger skal være sperret for alle andre en terapeuten hennes. Nå har fylkesmannen i Rogaland gitt medhold i hennes klage om at det også må gjelde fremtidige opplysninger slik at en slipper å søke på nytt for å sperre enkeltdokumenter eller opplysninger. (FOTO: STEIN-ERIK KARLSEN)

I ti år har Frahm Jensen jobbet for at sensitive pasientopplysninger skal være sperret for alle andre enn terapeuten hennes. Dette skal også gjelde notater fremover i tid.

Stavanger Universitetssjukehus (SUS) må nå endre praksis og sørge for at pasienter blir gitt denne rettigheten. Det var Stavanger Aftenblad som i går først omtalte saken på sine nettsider.

– Dette vil få konsekvenser for andre helseforetak også for det må gjøres endringer på det elektroniske pasientjournalsystemet DIPS for å ivareta denne rettigheten for alle pasienter, sier Fram Jensen til Erfaringskompetanse.no.

Må endre praksis
Etter ti års arbeid har Målfrid J. Frahm Jensen endelig fått gjennomslag på sin klage hos fylkesmannen i Rogaland.

Pasienter har også tidligere kunnet sperre sensitiv informasjon fra journalen. Derimot har en ikke hatt mulighet til å sperre opplysninger i en journal som enda ikke har blitt nedtegnet.

Frahm Jensen forklarer det slik:

– Per i dag er det slik at hvis en vil sperre sensitive opplysninger, så må en søke.  Men da går det 14 dager før det blir sperret. Og da kan mange allerede ha lest ting som pasienten overhodet ikke ønsker de skal lese. Nå får en sperret før behandleren skriver det.

– Dette er bra for alle pasienter i psykiatrien, både de som går poliklinisk, er innlagte eller som får hjelp fra DPS, sier hun.

Styrker pasientens rettigheter
– For det første er det tungvint å stadig måtte søke  om å få sperret enkeltdokumenter eller opplysninger, sier Frahm Jensen som selv har måttet forholde seg til dette i en årrekke.

Det som er viktigere er at man nå kan slippe usikkerheten rundt at andre enn behandler kan få tilgang til opplysninger i journalen en ikke ønsker å dele.

– Ikke alle er klar over de rettighetene man har per i dag heller, tror Frahm Jensen.

Hun har selv opplevd at opplysninger som har blitt fortalt i fortrolighet til en terapeut under poliklinisk behandling, har blitt tilgjengelig til et stort antall miljøpersonell i det man blir innlagt på sykehus.

– Det er nok mange som ikke vet at alt dette havner i journalen, og at alle på en avdeling får tilgang til disse opplysningene ved en innleggelse.

– Nå kan iallfall pasienten bestemme at den fortrolige samtalen skal være fortrolig, også de fremtidige. Det er en lettelse for mange, sier Målfrid J. Frahm Jensen.

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev. Ta også en titt i vår nettbutikk

Delta i diskusjonen, skriv en kommentar nedenfor

KJØP VÅRE PUBLIKASJONER


RELATERT INNHOLD

 • Etterlyser holdningsendring hos ledelse på sengepostermai 20, 2014 Etterlyser holdningsendring hos ledelse på sengeposter - Det hjelper ikke om vi har aldri så mange retningslinjer og erfaringskonsulenter som er med å utarbeide disse, så lenge lederpersonalet på sengepostene ikke er villige til å endre […]
 • Hedret med Tabuprisenaugust 25, 2015 Hedret med Tabuprisen -Det som driver meg er blant annet kampen mot urettferdighet, mot makthierarkiet, mot avmakt, tvang og manglende brukermedvirkning, sier vinner av Tabuprisen Målfrid J. Frahm Jensen. […]
 • Forskeren forklarer: Fagfolk må forstå pårørendes behov for håpmars 15, 2017 Forskeren forklarer: Fagfolk må forstå pårørendes behov for håp Knut Tore Sælør (t.h.), forsker ved Høgskolen i Sørøst-Norge, har forsket på pårørendes (psykisk helsevern) opplevelser av håp.
 • Høie inspireres av erfaringskonsulenterjanuar 16, 2017 Høie inspireres av erfaringskonsulenter Helseministeren holdt forrige uke sin årlige sykehustale, der han ga føringer for sykehusdriften det kommende året. Erfaringskonsulent Astrid Weber er sitert i talen.
 • «Det er ikke mer synd på deg enn andre»september 2, 2013 «Det er ikke mer synd på deg enn andre» - Trass i at eg opplever at tittelen oser av moralisme, valte eg å lese boka og kjente igjen mange av problemstillingane som vart berørt. Kanskje dei er handsama litt for overflatisk, men […]

HANDLEKURV

Handlekurven er tom

SISTE SAKER

 • Nye tall fra langvarig brukerundersøkelse i Helse Nord-Trøndelag
  En langvarig spørreundersøkelse blant brukere av psykisk helsevern og rus har gått de siste 2.5 årene ved Helse Nord-Trøndelag. Enten pasienten har vært til poliklinisk behandling eller hatt et opphold ved en institusjon, så har alle brukere hatt muligheten til å gi tilbakemelding om oppholdet.
 • Retten til å bli hørt
  Arbeider du på en institusjon, og er usikker på valgrettighetene til pasientene? Tror du at det ikke er lov å gi pasientene informasjon om valgdeltagelsen? Er du en pårørende som ikke vet hvordan din nærmeste kan få stemt? Eller er du en pasient som opplever at omgivelsene dine ikke tar valgrettighetene dine på alvor? Vi minner om vårt nye hefte, Angår det meg? I dette heftet er det kommende valget og valgdeltakelsen tema. Det er Arnhild Lauveng ved senteret som står for tekst og illustrasjoner. Vi gjengir her intervjuet med Arnhild i forbindelse med lanseringen før sommeren. I denne kampanjeperioden fram til valget 11. september setter vi ned prisen fra 75,- til 50,-.
 • Forskeren forklarer: Hvordan fungerer utvekslingen av kunnskap mellom forskning og klinikk?
  Ida Lillehagen jobber som forsker ved Universitetet i Oslo og har forsket på hvordan kunnskap utveksles og utvikles i samarbeid mellom forskere og klinikere som samarbeider om forskning.

PÅ SOSIALE MEDIER


Aktuelt

Se alle nyheter i vårt nyhetsarkiv

Fra Twitter