Velkommen inn – se video

-Vår viktigste oppgave å oppdage og fremme kunnskap som kommer fra brukere- og pårørendes erfaringer. I jubileumsåret ønsker vi nettopp å fortelle om hva vi ved Nasjonalt senter for Erfaringskompetanse innen psykisk helse jobber med, sier daglig leder Hilde Hem.

Skrevet av: Astrid Borchgrevink Lund

ERFARINGSKOMPETANSES TEAM: Seniorrådgiverne Tone Larsen Hoel, Eva Svendsen og Eskil Skjeldal samt medieansvarlig Thomas Øverbø(bak f.v.) samt prosjektansvarlig Anne Lisbeth Odinsen(f.v.), administrasjonsansvarlig Anne Cathrine Thommesen, daglig leder Hilde Hem og kommunikasjonsansvarlig Astrid Borchgrevink Lund treffer du på i Skien eller på arrangementer rundt om i landet.

Denne høsten markerer vi vårt 10-årsjubileum og det er Hem som har styrt skuta de siste syv årene. I filmen får du møte de forskjellige profesjonene ved senteret – fra faglige rådgivere til kommunikasjon og bibliotek. Ved hjelp av en kort og informativ film håper vi at du blir litt bedre kjent med senteret og ønsker å være med oss videre.

Verdifull ressurs
-Det skjer mye godt psykisk helsearbeid, men vi kan bli bedre på å lytte til den kunnskapen som kommer fra erfaringer. Det må alltid være et mål at pasienters erfaringer brukes aktivt i utforming av tjenestene. Medvirkning handler om å få være hovedperson i eget liv og vi tror på det potensiale som ligger i den enkeltes livskunnskap. Samtidig tror vi at familie og nettverk utgjør en verdifull ressurs, sier hun og presiserer senterets samfunnsoppdrag.

Forskjellige oppgaver
-Vårt samfunnsoppdrag her på senteret er å lytte oppmerksomt til menneskers erfaringer, enten selv eller som nær pårørende. Vi jakter kontinuerlig på ny kunnskap og nye innfallsvinkler for å bedre forstå psykisk helse, understeker Hem.
I filmen møter du også seniorrådgiverne Eva Svendsen og Tone Larsen Hoel, seniorrådgiver ved biblioteket Eskil Skjeldal, medieansvarlig Thomas Øverbø og kommunikasjonsansvarlig Astrid Borchgrevink Lund. På senteret i Skien møter du også og administrasjonsansvarlig Anne-Cathrine Thommesen og prosjektansvarlig Anne Lisbeth Odinsen. 
Arnhild Lauveng tiltrer 80 i prosentstilling som seniorrådgiver/forsker fra 01. oktober.

Del gjerne denne siden med dine venner og meld deg på vårt nyhetsbrev. Ta også en titt i vår nettbutikk

Delta i diskusjonen, skriv en kommentar nedenfor

RELATERTE SAKER


KJØP VÅRE PUBLIKASJONER

HANDLEKURV

Handlekurven er tom

SISTE SAKER

  • Forskeren forklarer: Benken, en åpen russcene
    Hva skjer på en åpen rus-scene, og hvorfor kommer folk tilbake? Hva representerer den åpne rus-scenen for en rusavhengig? Og forteller den rusavhengiges bruk av den åpne rus-scenen noe om hvordan rustjenestene oppleves av en rusavhengig? Trond Erik Grønnestad (UiS) har forsket på den åpne rus-scenens funksjon og rolle i livene til rusavhengige.
  • Om brukermedvirkning: Fossumkollektivet
    Fossumkollektivet driver langtids døgnbehandling av ungdom med rusproblemer og har over år jobbet målrettet med å involvere de pårørende i behandlingen og støtte dem. Mor Vigdis Løbach tror pårørendeinvolvering kan være med på å hindre tilbakefall hos ungdommen. En mulig konsekvens av manglende pårørendeinvolvering kan innebære at pårørende, med alle gode intensjoner, motvirker behandling. Leder av familiearbeidet ved kollektivet, Tor-Magne Bakke, har gode erfaringer med å invitere pårørende med i behandlingsprosessene.
  • Vil ha større grad av likeverdighet
    Jeg tror at andre perspektiver enn den rent medisinske forståelsen kan være mer tjenlige både for pasientene og for tjenestesystemet, sa Trond Aarre da vi besøkte ham i Nordfjordeid nylig. -Jeg tror det er mye større likhet mellom behandlerne og de som skal behandles enn det vi ofte har gått ut fra. Se videoklipp her.

PÅ SOSIALE MEDIER


Aktuelt

Se alle nyheter i vårt nyhetsarkiv

Fra Twitter